PeopleNet er SKI-leverandør


Leverandør Indkøb Aftale

PeopleNet er leverandør for Staten - og Kommunernes Indkøbsservice (SKI), som er det offentliges indkøbsservice og -videncenter inden for en lang række områder, herunder tjenesteydelser og it.

SKI udvikler indkøbsaftaler, som sikrer offentlige kunder den bedst mulig kvalitetwww.fuckingvideos.cc og aftale med den rette og mest kompetente leverandør, til den bedste pris.

SKI har udarbejdet en forskellige række aftaler, hvoraf PeopleNet er leverandør på to af dem: SKI-02.18 IT-løsninger og -projekter og SKI 02.06 Standard software.

SKI 02.06 Standard Software

Pr. 28. marts 2021 træder 02.06 Standard software i kraft, som indeholder standard software til on-prem og cloud scenarier med tilhørende ydelser som rådgivning, implementering, undervisning, support og vedligehold. Aftalen er derved ganske bred i sin anvendelsesform.

Læs mere om SKI 02.06

SKI 02.18 IT-løsninger og -projekter

PeopleNet er blandt de 60 udbydere, som er en del af den 02.18 rammeaftale, som SKI har etableret til brug for It-løsninger og -projekter. Denne aftale er typisk beregnet lidt større projekter, hvor kunden udarbejder en løsningsbeskrivelse og ønsker, at leverandøren påtager sig leveranceansvaret. Dog er det også muligt at foretage anskaffelse ved direkte tildeling så længe, der er tale om hovedsagelig standardydelser med en mindre andel af konsulenttimer.

Som offentlig instans kan du gennem aftalen således gennemføre indkøb ved direkte tildeling eller med miniudbud i forbindelse med et bredt sortiment af it-løsninger og -projekter. Heri indgår blandt andet software, standardaftaler, timebaserede konsulentydelser til udvikling, vedligehold, undervisning mm. Aftalen dækker både over indkøb til nye samt eksisterende systemer, og der kan både købes standardsoftware og udvikling.


Læs mere om SKI 02.18

Det får du gennem SKI-aftalerne

Via SKI-rammeaftalerne kan du anskaffe en lang række af PeopleNets produkter og ydelser. Herunder blandt andet:

 • Intranetløsningen 365Connect til Microsoft 365 med tilhørende
  uddannelse, support og vedligehold
 • Konsulentydelser til brug for udvikling, vedligeholdelse mv.
 • Levetidsforlængelse af legacy systemer, fx et ældre SharePoint miljø
 • SharePoint indholdsmigrering
 • Kursusadministrationssystem
 • Onboarding-system (og andre systemer til automatisering
  af arbejdsprocesser)
 • E-learning
 • Uddannelse i Microsoft teknologier
 • Support (timer til support)

applikationsudvikling custom løsninger

Image

Anskaffelse på SKI-rammeaftalerne

Herunder forklares de to former for anskaffelse.

Direkte tildeling Indkøb kræver ikke en løsningsbeskrivelse. Til disse indkøb skal tildelingsværktøjet bruges via ski.dk (find dette på de enkelte aftaler på ski.dk)

Miniudbud Indkøb kræver en løsningsbeskrivelse, som du sender til egnede leverandører på aftalen med invitation til at byde på opgaven. Hertil stiller SKI materiale til rådighed til brug for gennemførslen af de enkelte miniudbud.


Læs mere om anskaffelse på SKI aftalerne

Kontakt

For nærmere information, kontakt venligst
Business Solutions Advisor Karsten Mottlau

Karsten Mottlau
Business Solutions Advisor

__________

+45 2012 9515
kmo@peoplenet.dk
Adm. direktør, Claus Friis Pedersen

Claus Friis Pedersen
Adm. Direktør

__________

+45 7021 4445
cfp@peoplenet.dk