Arbejdsgivere der sidder foran hver sin computer skærm og arbejder

Power Platformen strømliner dataindsamling

Tilmeld nyhedsbrev

Følg med i vores nyheder, events og webinarer.

Udgivet den: 13. marts 2023
Opdateret den: 15. marts 2023

LEO Pharmas eksisterende automatiserings- og datahåndteringssystem bestod af robotter med begrænset funktionalitet og meget af medarbejdernes arbejde blev derfor udført manuelt. Derfor ønskede LEO Pharma at udvide deres værktøjskasse med Power Platformen til at indsamle deres data og bygge applikationer. LEO Pharma indgik et samarbejde med PeopleNet til at facilitere en god, grundlæggende opstart og en fremadrettet værdiskabende ibrugtagning af værktøjerne.

 

Hvordan kommer man bedst fra start med Power Platformen?

Udfordringen for LEO Pharma havde brug for en leverandør til at facilitere processen, sætte ground rules og best practice for implementering af Power Platformen i organisationen. På sigt ønskede de også applikationsudvikling, idet de allerede havde mange use cases, som de forventede, at Power Platformen kunne håndtere.

Power Platformen gør det nemt at håndtere og arbejde med data

Med Power Platformens værktøjer kan man både udvikle applikationer og automatisere processer, som i kombination effektiviserer arbejdsgange, som i sidste ende skaber mere effektiv organisation. Blandt de løsninger, som blev udviklet, var heriblandt to forskellige applikationer: en til dataindsamling og en til time- og opgavetracking.

Dataindsamlingsapplikationen kunne både indsamle data automatisk og samtidig kunne brugerne manuelt udfylde datainformationer. Hertil blev der oprettet et flow med godkendelsesproces, så alle relevante aktører i databehandlingsprocessen kunne følge med i processen. Applikationen genererede også en PDF-fil med alle oplysninger, som alle aktører også kunne tilgå. Når alle informationer var indtastet, blev opgaven sendt videre til en ny applikation.

Time- og opgavetrackingsapplikationen modtager opgaver og formularer fra dataindsamlingsapplikationen og registrerer dermed de timer, som en medarbejder bruger på at udføre opgaver. Derudover kan man registrere, hvor langt en opgave er i processen. Ovenstående applikationer sikrer nu, at data opsamles et sted, at medarbejderne indtaster alle relevante informationer, og at databehandlingsprocessen nu er blevet automatiseret.

Agil proces sikrer hurtigere implementering af rette løsninger
Udviklingen af de forskellige applikationer, flows og formulars har været et agilt forløb. Vores konsulent har i samarbejde med nøglepersoner fra LEO Pharmas Research & Development Department udviklet løsningerne. Det har resulteret i en mere præcis og hurtig udvikling af brugbare løsninger. Da LEO Pharmas Research & Development Department har været en del af udviklingen fra begyndelsen, har der ikke været behov for efterfølgende uddannelse. I stedet har der været en kort overlevering med relevante informationer i forhold til ibrugtagning og vedligeholdelse af de forskellige applikationer.

Fast og erfaren leverandør skaber de bedste rammer for ibrugtagningen af Power Platformen
Fra begyndelsen har PeopleNet leveret vejledning og rådgivning i forhold til best practice. I første omgang har det været afklaringen og klarlægning af processer, datatyper, og den generelle forberedelse af virksomheden i forhold til omlægningen af den digitale arbejdsmetode. Det har sikret et stabilt, solidt udgangspunkt for LEO Pharmas fremadrettet brug af Power Platformen. Dernæst har vi hjulpet med udvikling af både apps til indsamling af forskellige typer af data, herunder test, nye produkter, ændring af produkter osv. samt opsætning af automatiseringsflows, der skulle lette den store mængde af intern kommunikation mellem medarbejderne. LEO Pharmas valg om at have en fast leverandør gennem til hele processen, har sikret kontinuitet gennem hele forløbet med at komme i gang med Power Platformen. Om samarbejdet med vores Power Platform specialist, Michelle Petersen, udtaler LEO Pharma følgende:

"She (Michelle Petersen) has a keen eye for detail and a deep understanding of Power Platform, developing effective solutions that meet our needs in Leo  Pharma. Her excellent communication skills and proactive approach to problem-solving have also made them a valuable asset to our team."

"Throughout her time with us, Michelle has consistently demonstrated their commitment to quality and excellence. Michelle has a strong work ethic and is always willing to go above and beyond to ensure that projects are completed on time and to the highest standards."

Udover de løsninger, som er blevet udviklet, har LEO Pharmas medarbejdere kunne trække på vores eksisterende erfaring, råd og vejledning, hvilket har styrket udvikling af værdiskabende løsninger, som allerede har båret frugt – både for medarbejderne og for forretningen.

Hvad kan LEO Pharma nu, som de ikke kunne før?

At anvende Power Platformen til LEO Pharmas datahåndtering har sparet medarbejderne for mange timers manuelt arbejde, givet større datasikkerhed og gjort den store mængde af data lettere og overskuelige at indskrive og tilgå. Mængden af interne e-mails og kommunikation internt mellem medarbejderne er mindsket markant og brugervenligheden er forbedret, idet interface’et nu er ens for alle medarbejdere. Fordi deres data nu ligger samlet i SharePoint lister, kan medarbejderne nu også nemt udarbejde datarapporter efter behov. 

På bare et år har LEO Pharma fået forberedt og implementeret Power Platformen som en del af deres digitale værktøjer og miljø, igangsat, udviklet og optimeret digitale applikationer til at håndtere forskellige former for dataprocesser, fået en supportafdeling som medarbejderne kan benytte efter behov samt adskillige applikationer, der allerede ligger i produktion.  

 

Om LEO Pharma

LEO Pharma er en dansk medicinalvirksomhed specialiseret i receptpligtig medicin til dermatologi og knogleombygning.

I mere end 100 år har virksomheden været dedikeret til at øge standarden inden for pleje af mennesker med hudsygdomme, familier og ikke mindst hele samfundet.

LEO Pharma er i dag arbejdsplads for mere end 5.700 ansatte, hvoraf de omkring de 2000 af dem befinder sig i Danmark.

Brug for mere information?

Så ta' fat i Claus eller en af vores andre flinke medarbejdere.

Medarbejderbillede af Claus Friis Pedersen, CEO hos PeopleNet.

Claus Friis Pedersen

Partner og CEO