Office 365 Adoption


Implementering og ibrugtagning af Office 365

PeopleNets adoptionstrategi fokuserer på den forandring, der finder sted med implementeringen af Office 365. En vigtig del af implementeringen af ny software, er at få brugerne med og sikre deres motivation.

PeopleNet har udviklet en række standardiserede materialer, der henvender sig til brugerne. Disse materialer giver indsigt i de fordele, forandringen har for medarbejderne selv, og hjælper dem til at opnå personlig gevinst. På denne måde får I, som virksomhed, mest ud af jeres investering, og opnår desuden øget medarbejdertilfredshed. 

Den rette undervisning er naturligvis essentiel, men bør ikke stå alene, og derfor tilbyder vi supplerende kommunikations- og træningsmaterialer, der som en samlet løsning understøtter ibrugtagningen

I PeopleNet skelner vi typisk mellem 4 overordnede typer af forandringsaktiviteter:

  • Behovsafklaring
  • Kommunikation
  • Træning
  • Vejledning

Forandringsaktiviteter:


Behovsafklaring er anbefalelsesværdig for mellemstore og store virksomheder, med henblik på at opnå indsigt i medarbejdernes behov; både i forhold til selektion af Office 365-tjenester samt i forhold til træningens tilrettelæggelse og fokus.  

Brugerundersøgelser 

Der udarbejdes og udsendes et spørgeskema til enten hele virksomheden, eller til en kondenseret gruppe af medarbejdere. Besvarelserne analyseres og danner udgangspunkt for den videre tilrettelæggelse af indsatsen. Brugerundersøgelser kan anvendes til to centrale ting; at klargøre hvilke tjenester, der vil have størst værdi, samt at klargøre hvilke udfordringer, medarbejderne oplever, og dermed hvorledes selve undervisningen skal struktureres.  

Brugergruppeinterviews 

Denne form for behovsafklaring inddrager perspektiverne fra en varieret gruppe, som repræsenterer virksomhedens medarbejderes behov og udfordringer. Den kvalitative tilgang tilvejebringer dybdegående svar og således en nuanceret indsigt og forståelse. 


Adoptionpakker

Ibrugtagningen af Office 365 hænger uløseligt sammen med indsatsen, der naturligvis varierer afhængigt af den pågældende organisation. På baggrund af PeopleNets mangeårige erfaring med adoptionforløb, anbefales det generelt at kombinere minimum ét element af kommunikation, vejledning og træning 

I det følgende ses et eksempel på en sammensætning af ydelser, der kan udgøre jeres adoptionforløb. Sammensætningen kan naturligvis gøres på utallige andre måder, for bedst muligt at understøtte den enkelte organisations implementeringsforløb. 


Eksempel på adoptionpakke:


Behovsafklaring (før)

Behovsundersøgelse, der sendes bredt ud i virksomheden, for at få indblik i medarbejdernes digitale udfordringer og behov. Resultaterne analyseres og anvendes til at selektere hvilke Office 365-programmer, der i første omgang rulles ud, samt hvorledes undervisningen tilrettelægges. 

Kommunikation (før)

Nyhedsmail, der informerer medarbejderne om udrulningen af Office 365.  


Indhold til infoskærme, der informerer medarbejderne om den tilbudte undervisning samt tid/sted. 


Plakater, der informerer medarbejderne om fordelene ved Office 365 

Træning (under)

Sidemandsoplæring, for at klæde Helpdesk på til at supportere interne sager om Office 365. 


Workshops til medarbejderne, der giver teoretisk viden og praktisk erfaring med tjenesterne. 


Floorwalking for at give medarbejderne mulighed for at stille underviseren kontekstafhængige spørgsmål, som de opstår. 

VEJLEDNING (efter)

Vejledning til selvstudie af både nye og eksisterende medarbejdere.  


Tutorials til at imødekomme behovet for hurtig ”her og nu”-hjælp 

Indhent tilbud

Udfyld formularen nedenfor med de produkter du ønsker tilbud på. Så vender vi hurtigt tilbage med et skræddersyet tilbud.Brugerundersøgelser‎
Brugergruppeinterviews‎
Nyhedsmails‎
Indhold til infoskærme‎
Plakater‎
Merchandise‎
Events‎
One-pagers‎
Firmakursus‎
Workshop‎
Ene-undervisning‎
E-learning‎
Floorwalking‎
Webinar‎‎
Seminar
Train the trainer
Vejledninger‎
Lynvejledninger‎
Tutorials/How to-sekvenser‎
Forretningsscenarier‎
One-pagers‎

Tal med vores Adoption ekspert