Excel valg og ændring af Betinget formatering

Valg og ændring af Betinget Formatering i Excel


Valg og ændring af Betinget formatering Med betinget formatering, formateres cellerne efter en regel, således at der skabes et overblik over dataene. Herunder er vist tre formateringskategorier med ét eksempel fra hver:

Valg af betinget formatering

1.Marker talområdet.

2.Vælg i HJEM-fanen Betinget formatering og ønsket formateringsregel:

Ændring af betinget formatering

1.Marker taldata hvor der er udført betinget formatering.

2.Vælg i HJEM-fanen Betinget formatering | Administrer regler. I dialogboksen kan der oprettes/redigeres/slettes regler.

3.Markerer den ønskede regel (der kan tilføjes flere regler på de samme celler) og vælg Rediger regel

4.Eksemplet herunder er værdierne under 0,2 (20%) afvist: rødt kryds, og værdier lig med eller over 0,3 (30%) godkendt: grønt flueben:

Bemærk: Anvendes typen procent, er det i forhold til området fra mindste til største værdi.

Fjerne betinget formatering

1.Marker området med betinget formatering.

2.Vælg Betinget formatering | Ryd regler | Fjern regler fra…


Se alle vores Excel videregående kurser