sortering af lister i excel

Sortering af lister i Excel

Når man arbejder med lister, er det ofte hensigtsmæssigt eller nødvendigt, at sortere listen, enten efter ét eller flere kriterier.

Sortering efter ét kriterie

Hvis man ønsker at sortere efter ét kriterium i nedenstående liste, markeres en tilfældig celle, i den kolonne der skal sorteres efter. Hvis man for eksempel vil sortere listen efter efternavn, markeres én celle (ikke hele kolonnen eller kolonnerne, se sidst under dette punkt) i kolonne C, i eksemplet er celle C5 markeret:

Når der skal sorteres vælges DATA-fanen, og knapperne A-Å (lavest til højeste) eller Å-A (højeste til laveste):

Efter at der klikket på Sorter med mindste først, vil eksemplet se således ud:

Sortering af kolonne uafhængig af de andre kolonner

I det sjældne tilfælde hvor der skal sorteres kolonne(r) uafhængig af de andre kolonner, skal området markeres. Når sorteringen vælges vises en sorteringsadvarsel, hvor indstillingen Fortsæt med den aktuelle markering aktivt skal vælges:

 

Markeres flere kolonner, hvilket kan være nødvendigt hvis der er tomme kolonner, vises sorteringsadvarslen ikke:

Sortering efter flere kriterier

I mange situationer er det nødvendigt at sortere efter mere end ét kriterium. Dette gøres ved at markere en tilfældig celle i listen (eller markere hele listen inklusiv kolonneetiketter).

Hvis der for eksempel skal sorteres først efter Jobtitel, dernæst efter Efternavn og til sidst efter Fornavn, gøres følgende:

  1. Placér markøren i en af listens celler.
  2. Vælg DATA-fanen og klik på knappen Sorter; listen markeres – dog undtaget den øverste række. Denne dialogboks vises:

                                                                                                                                                                                                       

  1. Klik på pilen i feltet Kolonne og vælg det feltnavn der ønskes sorteret efter først. Klik på pilen i feltet Sorter efter og vælg om sorteringen skal være efter værdier, Cellefarve, skriftfarve eller et ikon i cellen. De sidste tre muligheder kan stamme fra en eventuel betinget formatering i listen. Klik til sidst på pilen i feltet Rækkefølge og vælg om der skal sorteres stigende, faldende eller fra en brugerdefineret liste.
  2. Klik på knappen Tilføj niveau for at tilføje endnu et felt, der skal sorteres efter. Udfyld kombinationsboksene på samme måde som før og gentag dette indtil alle sorteringskriterierne er med. Brug eventuelt knappen Kopier niveau, hvis det næste niveau er meget lig det forrige. Der kan sorteres på op til 64 niveauer.
  3. Brug pileknapperne Pil Op eller Pil Ned for at ændre rækkefølge på sorteringskriterierne.

Bemærk indstillingen Dataene har overskrifter, der er markeret. Det betyder at den første række i listen ikke skal sorteres med. Har listen ikke kolonneoverskrifter kan markeringen være væk – ellers skal den fjernes først. Sorteringen bliver herefter udført efter kolonnebogstaverne i stedet.

Indstillinger… giver mulighed for at vælge, om listen skal sorteres lodret eller vandret, samt om der også skal sorteres efter store og små bogstaver..

Den udfyldte dialogboks kan se ud som herunder:

Sortering i en tabel

En anden måde at sortere listen på er at formatere den som en tabel. Dette gøres ved at vælge INDSÆT-fanen og Tabel.

Når listen er formateret som en tabel, er der små pile i øverste række og ved at klikke på pilen ved en bestemt kolonneoverskrift kan der vælges at sortere efter denne kolonne. Der er dog ikke her mulighed for at sortere efter flere kriterier:


Se alle vores Excel videregående kurser

Seneste Excel posts


Lær hvordan man sorterer lister i ExcelSe alle Excel videregående kurser

Excel kurser