Smidig implementering af Office 365

Office 365 CASE


Smidig implementering af Office 365 hos stor detailhandelsvirksomhed


Kontakt os og hør mere
Automatisering med Microsoft Flow

Office 365 implementering


Få fuldt udbytte af Jeres Office 365 investering med et målrettet implementeringsforløb tilpasset Jeres medarbejderes brug af Office 365 tjenesterne.

Forældede platforme og værktøjer

Kunden havde brug for en smidig implementering af Office 365, idet de eksisterende platforme og værktøjer var udfordrede og generelt forældet. Det var derfor afgørende for kunden at blive digitalt opdateret, så de kunne komme i gang med at arbejde smartere i alle led af virksomheden. Målet var en fremtidssikret og fleksibel it-platform til samarbejde, vidensdeling og smarte arbejdsprocesser, som ligeledes ville være med til at reducere kundens it-omkostninger. Kravet var professionel rådgivning samt konkrete værktøjer til implementering af Office 365, så både den individuelle og kollektive effektivitet kunne optimeres.

Hjælp til adoptionprocesser i forbindelse med deres nye Microsoft-tjenester og -funktioner var således afgørende, herunder forbedret mobilitet samt produktivitet, der understøttes af den digitale arbejdsplads.

Klar strategi, planlægning og målrettede produktivitetspakker

For at hjælpe kunden med at opnå det ønskede udbytte af Office 365, samarbejdede PeopleNet med de øvrige nøglepersoner omkring prioriteringen og udvælgelsen af indsatsområder. Herudfra udviklede PeopleNet en række produktivitetspakker, der i sin helhed favnede bredt, og enkeltvist stillede skarpt på de konkrete indsatsområder.

Fokus var at opnå øget produktivitet på medarbejder-, afdelings- og organisationsniveau, så gevinstrealiseringen kunne maksimeres. Disse produktivitetsforbedringer indebar blandt andet tidsbesparelser ved hjælp af nye funktioner og tjenester, samt optimerede muligheder for samarbejde og videndeling.

Målet var ligeledes at levere funktionsdygtig træning, så medarbejdere både blev præsenteret for måder, hvorpå de kunne arbejde, som de plejede, samt træning i at arbejde smartere og hurtigere ved hjælp af de nye værktøjer og muligheder.

Brugertilpasset indsats skaber værdi

Træningsindsatsen blev udformet i henhold til de forskellige målgrupper, samt de tjenester og features, der blev vurderet til at have størst værdi i det daglige arbejde. Herunder hører både undervisningsindhold og -metode, hvilket blev tilpasset i de forskellige produktivitetspakker, så de understøttede brugernes behov.


Vi giver jer succes med ibrugtagning og implementering af Office 365

PeopleNet er Danmarks førende udbyder af Office 365-services og -ydelser. Vi hjælper hver dag mange virksomheder med succesfuldt at lancere og tage Office 365 i brug.

Vi dækker alle kompleksitetsgrader inden for Office 365 og med PeopleNet som partner sikrer I, at I får mest muligt ud af jeres Office 365-investering.

Ibrugtagning af Office 365 sker ikke af sig selv

Selvom Office 365 tjenesterne kan tilgås med det samme, så sker ibrugtagningen ikke af sig selv. Som med alt andet nyt, så er det nødvendigt med træning for at brugerne tager de nye teknologier, systemer og metoder i brug. Det er derfor afgørende at have en klar plan med specifikke og målrettede aktiviteter, der effektivt fremmer brugen af de nye Office 365 tjenester.

.


    Vil I også have en fremtidssikret og fleksibel it-platform til samarbejde, vidensdeling og smarte arbejdsprocesser - og samtidig reducere it-omkostninger?


    Vi kan også hjælpe jeres virksomhed


    Kontakt en af vores eksperter og hør mere om mulighederne med Office 365.