site columns i SharePoint

SharePoint Site Columns


Site Columns er kolonner, som kan genbruges i flere lister i en Site Collection. Det er tidsbesparende, og det sikrer en ensartet visning af metadata i den respektive Site Collection. 

Site Columns guide:

1.Stå på top sitet. 

2.Gå til Site Settings. 

3.Klik på Site Columns under Web designer Galleries: 

4.Klik på Create

5.Navngiv kolonnen og vælg hvilken type information, kolonnen skal indeholde. 

6.Læg kolonnen i en eksisterende gruppe eller opret en ny. Det kan anbefales at oprette en ny gruppe med et sigende navn. Det vil gøre det nemmere at finde kolonnen, når den skal bruges. 

7.Udfyld resten af felterne efter behov. 

8.Klik på OK-knappen. 

-

Anvendelse af Site Columns 

Det er nu muligt at tilføje kolonnen til en hvilket som helst liste eller bibliotek på den aktuelle Site Collection.  

1.Tilgå listen/biblioteket, hvor du ønsker at tilføje kolonnen. 

2.Gå til LIST/LIBRARY-fanen og klik på List/Library Settings. 

3.Under Columns vælger du Add from existing site columns

4.Vælg gruppen, som din kolonne ligger under. 

5.Vælg din kolonne og klik Add

6.Klik på OK-knappen. 


Se alle vores SharePoint kurser
Se flere guides, tips & tricks