alert me funktion i SharePoint

SharePoint Alert Me


Du kan bruge Alert Me, hvis du vil modtage en e-mail, der underretter dig, når der er sket ændringer af data i et bibliotek eller en liste. Alert Me kan altså opfattes som »abonnering«. 

Du kan oprette beskeder for ændringer på: 

  • En liste eller bibliotek.
  • Individuelle elementer/filer i en liste eller bibliotek. 

For at blive underrettet om ændringer på en liste eller et bibliotek skal du gøre følgende: 

1.Klik på LIST/LIBRARY-fanen og vælg Alert Me

2.Vælg Set an alert on this library/Set an alert on this list: 

3.I dialogboksen vælges en Alert Title, som bliver emnet på e-mailen. 

4.Ved Send Alerts To skrives navne eller E-mail adresser. 

5.Ved Delivery Methods vælges, om du vil underrettes pr. SMS eller e-mail. 

6.Hvilke slags ændringer, du vil underrettes om, indstilles ved Send Alerts for These Changes

7.Til slut vælges hvor ofte, du ønsker at blive underrettet ved When to Send Alerts

8.Klik på OK-knappen. 

Du kan oprette Alerts for andre, men dette kræver, at du mindst har rettigheden: »Manage Alerts - Manage alerts for all users of the Web site«. 

Tip:Er du owner eller site collection administrator, er det en god ide at indstille Alerts til at give dig en notifikation hvis dokumenter slettes – på den måde kan du hindre at dokumenter går tabt pga. fejl. 

Når du ikke længere har brug for at følge ændringerne, kan du slette beskederne via enten SharePoint: 

Slettes samme sted som hvor den blev oprettet, med Manage My Alerts

eller 
Settings | Site Settings | User alerts (under Site Administration): 

eller 

Outlook Manage Rules & Alerts…: 


Se alle vores SharePoint kurser
Se flere guides, tips & tricks