Excel Scenarier - What if-analyse

Scenarier/What-if-analyse


Scenarier bruges til at oprette what if analyser i Microsoft Excel. Ved hjælp af what if-analysefunktionerne i Excel kan du bruge flere forskellige sæt af værdier i en eller flere formler for at undersøge alle de forskellige resultater. Et scenarie består af en eller flere celler med en række inputværdier, der defineres i scenariet. Er der oprettet flere scenarier til de samme celler, kan man skifte mellem de forskellige scenarier. På den måde kan man undersøge forskellige inputværdiers påvirkning af beregningsmodellen i arket. 

Oprette scenarie 

I dette eksempel skal der oprettes et scenarie med fire forskellige sælger med hver deres datasæt. Der foretages en beregning ud fra datasættet og eksemplet herunder viser salgspris kontra nettofortjeneste: 

1. Start med at markere inputcellerne som er de celler der kan ændres på. I dette tilfælde er det C2:C4. 

2. Vælg Scenariestyring, hvorefter dialogboksen Scenariestyring bliver vis: 

3. Klik på knappen Tilføj… for at oprette det første scenarie: 

4. Udfyld dialogboksen:

a. Scenarienavn: her indtastes et navn til scenariet. 

b. Justerbare celler: her ses referencerne til de celler, der var markeret inden oprettelsen af scenariet. 

c. Kommentar: Excel udfylder automatisk feltet med oplysninger om hvem der har oprettet scenariet, og hvornår det blev oprettet. Eksempel: 

d. I gruppen Beskyttelse vil afkrydsning af Beskyt mod ændringer betyde at der ikke kan foretages ændringer og Skjul betyder at senariet ikke vises i listen. Bemærk denne funktion kun virker i et beskyttet ark. 

5. Efter klik på OK vises dialogboksen Scenarieværdier, som allerede indeholder oplysninger til det første scenarie (fordi inputcellerne var markeret inden starten): 

  1. Tryk på knappen Tilføjfor hvert scenarie der skal tilføjes. Der er tilføjet følgende scenarier: 

som ser således ud efter endt indtastning: 

Med dialogboksen Scenariestyring kan der vises forskellige scenarier ved at vælge det på listen og trykke knappen Vis. Herefter vil de justerbare celler blive udfyldt med dataene og beregningerne genberegnes. 

Med knappen Slet kan et scenarie slettes, og fejl rettes med knappen Rediger… 

Scenarierne gemmes sammen med regnearket, og kan ændres på et hvilket som helst andet tidspunkt. 


Se alle vores Excel videregående kurser

Vil du vide mere?

Har du brug for mere hjælp til analyser med What if-værktøjet? Gå til Microsofts supportcenter for at finde flere nyttige guides, eller kontakt os for at finde det rette kursus til dig. Du finder vores kontaktoplysninger nederst på siden.