diasovergange i powerpoint

Sådan indstiller du diasovergange i PowerPoint

Sådan indstiller du diasovergange i din præsentation i Microsoft PowerPoint

Når man skal afholde en præsentation for en kunde eller for sine ansatte kan det være et irritationsmoment at skulle skifte slide manuelt. Derfor kan man med fordele indstille diasovergange, for at få en mere flydende præsentation.

Man har mulighed for at ændre overgangene mellem de enkelte dias. En overgang kan eksempelvis bestå i, at et dias i showet kommer glidende ind fra oven, fra neden, fra højre eller venstre. 

Vælg fanen Overgange og vælg derefter en overgang f.eks. »Skub«:


Diasovergange i powerpoint præsentation

Man kan vælge en diasovergang for et enkelt dias, for en gruppe af dias eller alle dias på én gang. Man markerer de ønskede dias og klikker derefter på overgangstypen; derved vil de markerede dias blive tildelt den valgte overgang.

I gruppen Tidsindstilling kan der: 

  • Indstilles hastigheder for overgange. 
  • Vælges en lyd til overgangen.
  • Vælges om diasskift skal ske med museklik eller automatisk efter et tidsinterval. Ved et tidsinterval vil det valgte tidsrum kunne aflæses under diasset:

Diasovergange i powerpoint præsentation

 
Man vil vælge en tidsindstilling, hvis diasshowet skal benyttes f. eks. på en stand på en udstilling.
 

Vælge at overgangen skal gælde for alle dias ved tryk på knappen Anvend på alle. Overgangen vil, for det pågældende dias, blive demonstreret (som miniaturevisning).

I diassorteringsvisning vil der blive vist et stjerne-symbol under et dias, såfremt det er blevet tildelt en overgang (se det anførte billede lige ovenfor). Ved klik på stjernen vil overgangen blive vist.Afprøve tidsindstillinger 

Det er allerede blevet vist, hvordan man kan foretage tidsindstillinger i Overgange-fanen.

Men der også en anden mulighed, der bør omtales. Hvor lang tid et dias skal vises afgøres typisk af, hvor megen tid tilskueren skal have for at kunne læse diasset. For at indstille tiden på hvert dias mest effektivt kan man med fordel lade en udenforstående gennemse præsentation og samtidig tage tid på, hvor lang tid der skal bruge på hvert dias.

Denne tidtager-funktion er indbygget i PowerPoint, og man kan f. eks. finde den på fanen Diasshow. Her er der en knap, der hedder Optag diasshow. Et tryk på denne vil vise et diasshow, næsten som man er vant til. Forskellen er, at der oppe i venstre hjørne bliver vist en lille »båndoptager«:


Diasovergange i powerpoint præsentation

Diasovergange i powerpoint præsentation

Den bruges således: Når man synes, at et dias har været vist længe nok, klikker man på knappen Næste, hvorefter man vil gå videre til næste dias. I den lille værktøjsbjælke kan man se, hvor længe det aktuelle dias vil blive vist, og til højre kan man se, hvor længe hele præsentationen tager.

Yderligere indstillinger kan foretages med knappen Indstil diasshow:

Diasovergange i powerpoint præsentation

I dialogboksen kan der vælges, om alle dias skal fremvises. Er man derimod kun interesseret i at vise et udsnit, for eksempel de fem første dias i præsentationen, kan man vælge at specificere dette under punktet Fra: og her angive »From 1 til 5«.


Herudover kan der også vælges måden, som præsentationen bliver vist på. I gruppen Fremføring af dias kan der vælges at fremføre manuelt eller benytte sig af valgte tidsindstillinger.

Endelig er der også den mulighed at få præsentationen til at køre i en løkke, således at præsentationen begynder forfra, når sidste dias har været vist.

Dette kunne for eksempel bruges på en fagmesse, hvor der skal præsenteres et produkt, og præsentationen kan så virke som en slags videofilm om produktet. Denne løkke aktiveres ved, at klikke i tjek-boksen ud for punktet Gentag indstil ESC.


Se alle vores PowerPoint kurser

Seneste Office posts


Læs om PowerPoint

PowerPoint kurser