Fastlæg kolonnebreddden i Word

Sådan fastlægger du kolonnebredden i Word.

Ofte ønsker man at tilpasse tabellen efter den tekst, der står i den. Ændring af kolonnebredde er derfor en næsten uundgåelig proces i opbygningen i en tabel. Nedenfor er beskrevet fire måder, at fastsætte kolonnebredden i en tabel på.

1. Markér tabellen, vælg det kontekstafhængige bånd Table Tools, Layout, Properties i sektionen Table.

2. Vælg fanen Column, du skal angive bredden i cm eller procent af selve tabellens bredde.

Kolonnebredde i Word

3. Vælg alternativet Table Tools, Layout, Distribute Columns for automatisk at tilpasse bredden af kolonnen til tabellen.

4. Ved at trække i kolonnens højre gitterlinie. Hold Alt-tasten nede, hvis du vil se ændringen i cm.

5. Træk i kolonnemærkerne på linealen.

NB: Når man holder Ctrl nede og trækker i højre gitterlinie, får alle kolonner til højre den samme bredde, og tabellens samlede bredde ændres ikke. Når man holder Skift nede og trækker i højre gitterlinie for en celle, ændres tabellens bredde.


Se alle vores Word kurser

Seneste Word posts


Lær at oprette nyheder på SharePoint Online Kommukationssider

Word kurser