Ændrer designet i Powerpoint

Sådan ændrer du designet i din præsentation i PowerPoint

Sådan ændrer du designet i din præsentation i Microsoft PowerPoint

Du kan vælge en designskabelon til præsentationen, så baggrunden på diasserne er med til at understrege det, du gerne vil vise dine tilskuere med præsentationen. 

Når du vælger eller skifter designskabelon, vil du samtidig automatisk få skiftet tekstfarverne ud. En designskabelon indeholder nemlig ikke kun et baggrundsbillede, men har også et eller flere skemaer for tekstfarvernes kombination, så de er afstemt i forhold til baggrundsbilledet. Også punkttegn og anden formatering skifter ved valg af en ny designskabelon.

1.Klik på fanen Design hvori du kan vælge forskellige temaer:


Design præsentation

2. Lad markøren hvile på et af temaerne (»Bølgeform«), hvorefter dit diasdesign vil ændre sig.

Design præsentation

Læg mærke til, at dit design endnu ikke er ændret (se diasoversigt i venstre søjle). Designet ændrer sig først, når du klikker på det valgte design. Ønsker du ikke at ændre designet på alle dine dias, skal du markere de dias, som skal ændres.


Se alle vores PowerPoint kurser

Seneste Office posts


Læs om PowerPoint

PowerPoint kurser