Opret pivottabel i excel

Opret pivottabel i Excel

Pivottabel i Excel

Pivottabel er et analyseværktøj, der kan opsummere informationer fra en eller flere Excel-lister, eller fra en ekstern datakilde, som for eksempel Access, eller med andre ord, en interaktiv tabel, som summerer eller krydstabulerer store mængder data.

Der tages udgangspunkt i nedenstående liste, der indeholder nogle sælgeres salg af forskellige varetyper, i forskellige dele af landet, over 10 år. Listen indeholder 10.000 poster:

I det efterfølgende beskrives hvordan man kommer frem til forskellige præsentationer med pivot.

 Opret pivottabel
  1. Markér en tilfældig celle i listen og vælg i INDSÆT-fanen, Pivottabel (med knappen Anbefalede pivottabeller generer Excel nogle forskellige opsætninger ud fra de aktuelle data, som er en hurtig metode til oprettelse, hvis der er den rette opsætning):

  1. I dialogboksen skal der tages stilling til, hvilke data der skal analyseres (her er området valgt). Som udgangspunkt kan der vælges mellem det eksisterende dataområde og en ekstern datakilde, for eksempel SQL- eller Access-database. Resultatet kan placeres i et nyt ark eller i det ark, hvor dataene allerede findes:

  1. Ved at klikke i en check mark boks ud for de forskellige felter i Pivottabelfelterne, prøver Excel at placere dem i de rigtige områder – mere sikkert kan det være at anvende træk-og-slip felterne ned på områderne:

Eksempel på en opsætning:


Se alle vores Excel videregående kurser

Seneste Excel posts


Se alle Excel videregående kurser

Excel kurser