Opdatering af indholdfortegnelse

Sådan opdaterer du din indholdfortegnelse i Word.

Hvis man efter at have oprettet sin indholdsfortegnelse, har foretaget ændringer i dokumentet, f.eks. anvendt flere typografier eller har ændret nogle overskrifter, behøver man ikke oprette en ny indholdsfortegnelse. Den eksisterende indholdsfortegnelse kan opdateres, og det kan gøres på følgende måder:

1. Flyt markøren til indholdsfortegnelsen. Indholdsfortegnelsen vises nu i blåt, da feltet for indholdsfortegnelsen er aktiveret.


2. Klik på Update Table

eller Tryk på F9 (Opdater felt) og følgende dialogboks vises:

3. Vælg Update page numbers only eller Update entire table. Hvis man vælger Update entire table, vil eventuelle ændringer i teksten for en overskrift også påvirkes.

Du har nu opdateret din indholdfortegnelse i Word.


Se alle vores Word kurser

Seneste Word posts


Lær at oprette nyheder på SharePoint Online Kommukationssider

Word kurser