Indsæt et underdokument i Word

Sådan indsætter du et underdokument i Word.

For at indsætte et underdokument skal du gøre følgende:

  1. Skift til Outline i View.

  2. Vælg Show Document på båndet Outlining.

  3. Placer indsætningspunktet hvor underdokumentet skal indsættes (typisk sidst i dokumentet).

  4. Klik på Insert

    Indsæt
  5. Vælg hvilken fil der skal indsættes. Når du indsætter et underdokument, kan der opstå forskellige meddelelser fra Word, omkring ting du skal være opmærksom på.Hvis du har valgt, at benytte orddeling i dokumentets skabelon, vil dette herefter få effekt på det indsatte underdokument. Hvis underdokumentet har en anden definition på f.eks. Overskrift 1, vil hoveddokumentets definition blive gældende. Denne typografiændring vil kun gælde i dokumentet, da underdokumentets originale typografi ikke bliver ændret.

  6. Herefter skal dokumentet gemmes.

    NB: Vær opmærksom på, at når dokumentet gemmes, indsættes der et sektionsskift til næste side i alle underdokumenterne. Det kan virke overraskende, når du åbner underdokumenterne senere hen.


Se alle vores Word kurser

Seneste Word posts


Lær at oprette nyheder på SharePoint Online Kommukationssider

Word kurser