Excel Tæl Hvis logo
Guide til hvordan man anvender Tæl.hvis funktion i Excel

Hvordan tæller man antal forekomster i Excel ud fra ét eller flere kriterier?


Funktionerne TÆL.HVIS og TÆL.HVISER

TÆL.HVIS


Med denne funktion kan der tælles et antal forekomster ud fra ét kriterie.

Område: De celler hvis indhold skal undersøges for forekomster.

Kriterier: Værdi der skal bruges som søgekriterie i området.

Eksemplet herunder viser hvor mange forekomster der er med forskellige landsdele i en liste:


Formlen i celle B2 ser således ud:

TÆL.HVISER

Med denne funktion kan der tælles et antal forekomster ud fra flere kriterier. Argumenterne består af et sæt: et område og et kriterier til dette område. Sådanne sæt kan der være op til 127 af:

Kriterieområde1: De celler hvis indhold skal undersøges for forekomster.

Kriterier1: Værdi der skal bruges som søgekriterie i området.

Eksemplet herunder viser hvor mange forekomster der er med forskellige måneder i en dato liste:

Formlen i celle C2 ser således ud:


Bemærk sammensætning af kriteriet, for at gøre det dynamisk. For at anvende en cellereference sammen med sammenligningsoperator, skal de to kobles sammen i en tekststreng, hvilket udføres med &-tegn.

Hvis kriterier1, i eksemplet, ikke skal være dynamisk, kan det skrives således:

Seneste Excel guides


Se flere guides, tips & tricks

Excel kurser


Se alle vores Excel videregående kurser