Hvad er excel?

Hvad er Excel

Excel er et program til databehandling, som er udviklet af Microsoft.

Excel bruges til at analysere og bearbejde data og er et godt program til at opstille data på en systematisk, logisk og overskuelig måde. Excel kan bearbejde data, så mønstre og tendenser præsenteres tydeligt. Hermed kan man træffe logiske beslutninger på baggrund af sine data.

I Excel arbejder man med regneark, som består af en masse celler, hvori man kan indtaste data. Herudfra kan man lave formler, som kan analysere de indtastede data i forhold til hinanden.


Se alle vores Excel kurser

Seneste Excel posts


Hvad er Microsoft Excel

Excel kurser