Afrund funktioner i excel

Funktionerne med AFRUND i Excel

Funktionerne AFRUND, AFRUND.GULV og AFRUND.LOFT er meget identiske, og bruges alle tre til at afrunde værdier. Den eneste forskel er de regler der anvendes til afrundingen.

AFRUND                               afrunder efter de normale afrundingsregler (0-4 rundes ned og 5-9 rundes op)

AFRUND.GULV                    runder altid nedad til nærmeste multiplum af betydning.

AFRUND.LOFT                     altid runder opad til nærmeste multiplum af betydning.

Syntaksen ser således ud:

                                                =AFRUND(Tal;Antal_cifre)

Antal_cifre er det antal decimaler der skal afrundes til. Angives Antal_cifre som et negativt tal afrundes til for eksempel nærmeste 10, 100 eller 1000.

Eksempler:

 

Syntaksen ser således ud:

                                                         =AFRUND.GULV(Tal;Betydning)

                                                         =AFRUND.LOFT(Tal;Betydning)

Betydning er det multiplum, der ønskes afrundet til.

For eksempel vil =AFRUND.LOFT (15,4444;0,5) give resultat: 15,5, dette er den nærmeste højere værdi 0,5 går op i. Derimod vil =AFRUND.GULV(15,4444;0,5) give 15, fordi dette er den nærmeste lavere værdi 0,5 går op i. Ønskes et tal angivet som for eksempel helt antal hundrede ser funktionerne således ud: =AFRUND.LOFT(1254;100) og give resultatet 1300 (fordi 1300 er den nærmeste højere værdi 100 går op i), hvorimod =AFRUND.GULV (1254;100) vil give resultatet 1200 (fordi 1200 er den nærmeste lavere værdi 100 går op i).

Eksempler:


Se alle vores Excel grundlæggende kurser
Se alle vores Excel videregående kurser

Seneste Excel posts


Guide til at anvende afrund funktioner i ExcelSe alle Excel grundlæggende kurser
Se alle Excel videregående kurser

Excel kurser