Excel VOPSLAG (HLOOKUP)

Excel VOPSLAG (HLOOKUP) guide

VOPSLAG funktionen findes også under kategorien Lookup & Reference, ligesom LOPSLAG funktionen.

Funktionen VOPSLAG (HLOOKUP)

Gennemgang af VOPSLAG Excel 

Funktionen VOPSLAG/HLOOKUP er identisk med LOPSLAG, den eneste forskel er, at VOPSLAG/HLOOKUP søger igennem første række i en matrix for at finde en bestemt værdi, og returnerer værdien fra en anden række i matrixen. LOPSLAG søger i første kolonne efter en bestemt værdi, og returnerer værdien fra en anden kolonne i matrixen. Det er derfor også de samme argumenter, der skal anføres i funktionen. Den afgørende forskel er altså matrixens opbygning.

VOPSLAG Eksempel

I dette eksempel vil vi derfor prøve at se på et tilfælde, hvor du ikke ønsker en fejlmeddelelse, når den eksakte værdi ikke kan findes, men ønsker at få returneret den nærmeste lavere værdi.

Et firmas ansatte er delvis provisionslønnede, og får en provision afhængig af det salg, der er opnået. Provisionen fordeles således:

Salg fra:

Til:

Giver:

0

9,999 kr.

0 kr.

10.000

24.999 kr.

100 kr.

25.000

39,999 kr.

150 kr.

40.000

49,999 kr.

200 kr.

50.000

74.999 kr.

250 kr.

75.000

99.999 kr.

400 kr.

100.000

600 kr.

Opstillet i Excel kunne det se således ud:

Excel VOPSLAG (HLOOKUP) Provisionssatser

Vi ønsker nu at bruge VOPSLAG/HLOOKUP til at søge gennem den første række i matrixen (som i dette tilfælde er området B2:H3) og returnere værdien fra række 2 – dog således at hvis den eksakte værdi ikke findes, skal den nærmeste lavere værdi bruges, og værdien i rækken under returneres. F.eks. søges efter kr. 28.000 Denne værdi findes ikke og det vil derfor være det, der står i rækken under den nærmeste lavere værdi, i dette tilfælde kr. 25.000, der skal returneres. I dette eksempel skal værdien kr. 150.00 returneres.

Dvs. at hvis du står i celle B7, klikker på guiden funktion, vælger funktionen VOPSLAG/HLOOKUP, vil formelpaletten skulle udfyldes som vist nedenfor:

Excel VOPSLAG (HLOOKUP) Function Arguments

Lookup_value er angivet til celle B6, da det er her, det aktuelle salg er indtastet.

Table_array er det område, hvor matrixen er placeret. Husk at etiketterne ikke er en del af matrixen.

Row_index_num er den række, hvor værdien, der skal returneres, er placeret.

Range_lookup er ikke udfyldt og har altså standardværdien True, hvilket betyder, at der ikke returneres en fejlværdi, såfremt den eksakte værdi ikke findes. Vær opmærksom på at når værdien i feltet Range_lookup sættes til True, kræver det, at den matrix, der søges i, er sorteret efter opslagsværdien, da du ellers ikke kan være sikker på, at få returneret den rigtige værdi.

I ovenstående eksempel er der ikke anvendt absolutte referencer, da vi ikke skal kopiere resultatcellen. Når der er klikket på OK, vil resultatet se således ud:

Excel VOPSLAG (HLOOKUP) Provisionssatser

Styrk dine Excel kompetencer betydeligt på få dage. Du finder vores mange Excel kurser via linket nedenfor.

Se alle vores Excel videregående kurser

Seneste Excel posts


Excel VOPSLAG (HLOOKUP)Se alle Excel videregående kurser

Bliv god til Excel med et af PeopleNets mange Excel kurser