Referér til andre regneark i Excel

Referere til andre regneark i Excel

Hvis du i en formel laver en eller flere referencer til et eller flere regneark, enten i samme eller andre projektmapper, oprettes der en kæde til disse ark. Denne kæde sørger for, at de data du har refereret til, altid er tilgængelige, og at det altid er de nyeste data, der refereres til. Referencen kan oprettes på tre forskellige måder: ved at pege og klikke på den eller de celler, der skal refereres til, skrive referencen eller kopier med kæde.

Når der refereres til en celle i et andet ark, skal referencen følge denne syntaks:

                           Samme projektmappe:             arknavn!celle

                           Eksempel:                                   =Bestilling!B2

                           Anden projektmappe:              [filnavn]arknavn!celle

                           Eksempel:                                  =[Ordre.xlsx]Bestilling!$B$2

Skal der refereres til et interval af ark og/eller celler i en anden projektmappe, ser det således ud:

                           [filnavn]arknavn1:arknavnN!celleA:celleB

                           Eksempel:         =SUM('[I alt.xlsx]Ark1:Ark3'!$A$1:$B$2)

Bemærk at når der refereres til et andet ark i samme projektmappe ved hjælp af »pegemetoden«, vil cellereferencen være relativ, hvorimod den vil være absolut, hvis arket er placeret i en anden projektmappe. Dette kan ændres på normal vis (brug eventuelt funktionstasten F4).

3D reference

Referencer der referer til de samme celler på flere regneark, kaldes 3D referencer. Metoden er for eksempel bekvem, når budget data er spredt ud på flere ark, og skal sammenlægges.

Beskrivelsen herunder beskriver summering af et lille område A1:B2 over tre ark:

  1. Indtast beregningsfunktionen =SUM(
  2. Markerer celleområdet på det første ark: =SUM('Ark1'!A1:B2
  3. Hold tasten Shift ned, og klik på det sidste ark: =SUM('Ark1:Ark3'!A1:B2
  4. Tryk Enter for at afslutte formlen: =SUM('Ark1:Ark3'!A1:B2)

Se alle vores Excel videregående kurser

Seneste Excel posts


Lær hvordan man referer til andre regneark i Excel

Excel kurser