Excel Funktioner

Excel Funktioner

Hvad er Excel funktioner?

I Excel findes omkring 450 funktioner af forskellig kompleksitet. Man kan få returneret resultatet af alt, lige fra simple summeringer til avancerede matematiske beregninger som for eksempel: 

Kategori

Funktionsnavn

Finansiel

YDELSE

Logisk

HVIS

Opslag

LOPSLAG, VOPSLAG, SAMMENLIGNING, FORSKYDNING

Matematisk og trigonometrisk

AFRUND, AFRUND.BUND.MAT, LOFT.MAT, MAFRUND, RUND.NED, RUND.OP, SUM.HVIS, SUM.HVISER

Statistisk

TÆL.HVIS, TÆL.HVISER

Dato

ANTAL.ARBEJDSDAGE.INTL

og meget mere.

Formålet med disse funktioner er dels at spare tid ved indtastning og dels at gøre det unødvendigt at kende/huske de formler der ligger til grund for beregningerne.

Alle funktioner i Excel har en syntaks, det vil sige et sæt regler de er bygget op om. Syntaksen fortæller, hvilke argumenter eller parametre, der skal eller kan oplyses, og i hvilken rækkefølge de skal komme.

Den nøjagtige syntaks afhænger af den konkrete funktion. Generelt kan man dog sige at funktioner har den samme generelle opbygning:

=FUNKTIONSNAVN(ARGUMENT1;ARGUMENT2;...)

hvor argumenterne kan være angivet som:

  • Faste værdier
  • Cellereferencer, enten fra samme ark, et andet ark, en anden projektmappe eller flere referencer i kombination af ovenstående
  • Andre funktioner eller formler

Med så mange funktioner, er det naturligvis ikke muligt at huske disse og deres argumenter. Det er derfor muligt at anvende Guiden funktion, der kan hjælpe med at få alle argumenter med og få dem placeret i den rigtige rækkefølge.

SE ALLE EXCEL GUIDES HER

.

Styrk dine Excel kompetencer betydeligt på få dage. Du finder vores mange Excel kurser via linket nedenfor.

Se alle vores Excel grundlæggende kurser

Seneste Excel guides, posts mm.


Excel Funktioner

Bliv god til Excel med et af PeopleNets mange Excel kurser