Flow og PowerApps onboardingsystem

Flow og PowerApps CASE


Effektiv onboarding af medarbejdere
med Flow & PowerApps


En løsning baseret på standardiserede formularer og workflows til sikring af hurtig og effektiv onboarding af nye medarbejdere

Manglende retningslinjer for onboarding-processer

Onboarding af nye medarbejdere hos kunden indebar en lang række faste og ensartede administrative procedurer. Disse manglede struktur samt klare retningslinjer for korrekt gennemførelse. Onboarding af nye medarbejdere foregik på ad hoc basis og udfordringen var især de mange tidskrævende og unødvendige arbejdsgange, der opstod i forbindelse hermed.

Central og strømlinet proces med minimalt administrativt arbejde

Efter PeopleNets implementering af en række standardiserede workflows, udviklet med udgangspunkt i en central checkliste, mindskedes både tidsforbrug og mængden af administrativt arbejde forbundet med opstart af nye medarbejdere markant.

Helt konkret opnåede National Museet følgende:

  • Én samlet platform til hele onboarding processen.

  • Betydelig tidsbesparelse indenfor både HR og IT-afdelinger, herunder markant færre administrative arbejdsprocesser.
  • Sammenhæng, sikkerhed og struktur for onboarding og overholdelse af gældende politikker.
  • Forbedring af medarbejdertrivsel, følelse af tilhørsforhold og tryghed i nyt job.
  • Forbedring af medarbejderes time-to-performance, samlede effektivitet og fremgang efter ansættelse.

Flow og PowerApps

Med Microsoft Flow og PowerApps i forening kan du synkronisere og automatisere administrative processer og tilgå samt præsentere data via en brugervenlig virksomhedsapp.

Flow og PowerApps er hver især stærke redskaber til understøttelse af Jeres digitale forretning, og tilsammen udgør de et effektivt værktøj til udvikling af brugervenlige og automatiserede forretningsløsninger.

Forretningsløsninger baseret på Flow og PowerApps kan tilgås fra flere typer af devices og fra enhver lokation med adgang til internet og/eller en browser.

Anvendelsesmulighederne er mange og Flow og PowerApps kan med fordel andevendes i forbindelse med procesoptimering og -automatisering indenfor blandt andet Logistik, Industri, Teknologi, Offentlige Myndigheder mm.

Eksempler på anvendelse

Indberetnings- og godkendelsesformularer og -processer i forbindelse med:

- Onboarding
- Helpdesk
- Ferie anmodninger mv.
- Rapporteringer
- Kontaktopslag
- Bookinger


“Efterhånden som workflows tilføjes, får vi for alvor glæde af de fede automatiserede videndeling- og samarbejdsmuligheder i vores nye Onboardingløsning”


Vi kan også hjælpe jeres virksomhed


Kontakt vores Flow og PowerApps specialist, Michelle Petersen, og hør mere om mulighederne med Microsoft Flow og PowerApps.