Microsoft Power Automate, SharePoint Online CASE


Effektiv automatisering af arbejdsprocesser med Microsoft Power Automate


Kontakt os og hør mere
Automatisering med Microsoft Flow

Automatisering med Microsoft Power Automate


Med Power Automate kan I få skabt overblik og automatisere vigtige arbejdsgange forbundet med registrering af data.

Uoverskuelige og besværlige processer for datakontrol

Egenkontrol og registrering af data er for vores kunde et helt centralt foretagende, som gerne skal foregå smidigt og effektivt. Når kunden skulle kontrollere om gældende regler blev overholdt, foregik det i utallige forskellige formularer, hvoraf hver enkelt var tilknyttet et forskelligt sæt arbejdsgange. Dette resulterede i data, der blev gemt i diverse tilhørende lister uden strukturerede retningslinjer.    

Automatiserede arbejdsprocesser  

PeopleNet hjalp kunden med en komplet digitalisering og automatisering af arbejdsprocesser forbundet med dataregistreringen. Løsningen baserer sig på Microsoft Power Automate og består af en række standardiserede formularer og workflows, der kan udløses og eksekveres automatisk efter behov.  

Med løsningen oplevede kunden følgende udbytte:  

  • Langt færre administrative arbejdsprocesser forbundet med egenkontrol og registrering af aktuelle forhold
  • Centrale og effektiviserede arbejdsgange hvilket skaber markant større overblik  
  • Vished om at samtlige gældende regler altid overholdes  
  • Færre administrative fejl forbundet med manuel registrering af data  

Mulighed for tilpasning til andre områder  

Microsoft Power Automate er et effektivt værktøj til at automatisere arbejdsprocesser og synkronisere rutineprægede opgaver på tværs af platforme og tjenester.  

Løsningen kan derfor let optimeres og tilpasses andre virksomheders individuelle behov, hvad enten arbejdsprocesser skal optimeres indenfor Logistik, Industri, Teknologi, Offentlige Myndigheder mm.  


Microsoft Power Automate (tidligere Flow)

Power Automate er en cloud-tjeneste, hvormed man helt enkelt kan skabe automatiserede arbejdsprocesser mellem tjenester og programmer. Med Power Automate kan man således automatisere og effektivisere ellers tidskrævende opgaver, som for eksempel indsamling af data og synkronisering af filer.

Med Power Automate kan man opbygge sit eget Power Automate eller benytte en eksisterende skabelon til at oprette arbejdsprocesser, der automatiserer de ønskede opgaver og processer.

Eksempler automatisering via Microsoft Power Automate:

  • Reaktion på beskeder/mails med høj prioritet
  • Kopi af filer fra én tjeneste til en anden
  • Indsamling og deling af data 
  • Automatisering af arbejdsgange gennem godkendelsesprocesser

Flows kan både oprettes og administreres via en browser eller på din telefon.


Automatisér arbejdsprocesser og synkronisér rutineprægede opgaver på tværs af platforme og tjenester.


Vi kan også hjælpe jeres virksomhed


Kontakt vores Power Automate og PowerApps specialist, Michelle Petersen, og hør mere om mulighederne med Microsoft Power Automate og PowerApps.