Datavalidering i Excel

Datavalidering i Excel

Med datavalidering kan datatypen eller de værdier, som brugere indtaster i en celle, kontrolleres. Opfyldes kriteriet ikke kan der gives en fejlbesked. I det følgende gennemgås tre forskellige eksempler:

 • Validering af tal
 • Validering af dato
 • Brug af drop-down liste

Datavalidering vælges i DATA-fanen med knappen Datavalidering:

Validering af tal

Antal feriedage skal udfyldes, hvor kriteriet er et heltal mellem 5 og 20:

 1. Vælg knappen Datavalidering.
 2. Vælg nedenstående indstillinger i fanen Indstillinger:

 1. Vælg i fanen Fejlmeddelelse fejltype, titel og fejlmeddelelse:

 1. Ved indtastning af ugyldig værdi fås følgende meddelelse:

Validering af dato

Her ønskes indtastet en dato der ligger mindst én måned ude i fremtiden:

 1. Vælg knappen Datavalidering.
 2. Vælg nedenstående indstillinger i fanen Indstillinger:

Bemærk ved indtastning af funktionen IDAG ændrer autokorrekturen det til to ord: I DAG. Bruger du piltasterne for at naviger tilbage i indholdet, husk først at trykke F2 (for ikke at indsætte cellereference).

Brug af drop-down liste

Denne datavalidering giver brugeren mulighed for at vælge en værdi fra en drop-down liste på cellen. I første eksempel må der kun vælges mellem ugedagene mandag, onsdag og fredag:

 1. Vælg knappen Datavalidering.
 2. Vælg nedenstående indstillinger i fanen Indstillinger:

 1. Når cellen er markeret vises en drop-down knap, hvor brugeren kan vælge mellem de angivne værdier:


Se alle vores Excel videregående kurser

Seneste Excel posts


Lær hvordan man laver datavalidering i ExcelSe alle Excel videregående kurser

Excel kurser