Database funktioner i excel guide

Database funktioner i Excel

Funktionskategorien Database er kun af navn. Det er forskellige beregninger på et dataområde, ud fra forskellige kriterier. Nogle af funktionerne er: DSUM, DMIDDEL, DMAKS, DTÆLV med flere (der er 12 i alt). Efterfølgende beskrives funktionen DSUM.

Denne funktion summerer tal fra en kolonne, der opfylder angivne kriterier. Følgende eksempel viser hvor mange biler sælgeren Lars har solgt:

 

Funktionens argumenter er beskrevet herunder:

Database          Er et område med data inklusiv kolonnenavnene over dataene.

Felt                     Er navnet på den kolonne, hvis tal der skal sammenlægges.

Kriterier             Er celleområde indeholdende kolonnenavn og en værdi fra denne kolonne. 

                            Kriteriet kan bestå af flere kolonnenavne, som eksemplet herunder viser:

                          


Se alle vores Excel videregående kurser

Seneste Excel posts


Lær om database funktioner i Excel

Excel kurser