SharePoint content query web part guide

SharePoint Content Query Web Part


Content Query Web Parten (CQWP) er en Web Part, der viser en samlet liste af bestemte informationer, det kunne f.eks. være opgaver, der ikke er færdige, uanset hvor på portalen, de befinder sig. 

Du kan justere CQWP til at svare på: 

  • Hvilken del af Portalen, der skal forespørges på.
  • Hvilken type info skal hentes, f.eks. opgaver.
  • Du kan vælge hvor mange elementer, der skal findes ved at bruge:
  • Content Types
  • Almindeligefiltre for eksempel som »today«. 

CQWP’s begrænsning er, at den ikke kan forespørge på tværs af flere Site Colletions. 

Eksempel: Vis dagens ændrede filer 

I eksemplet indsættes CQWP på en side og justeres til at vise alle de filer, der er blevet ændret i løbet af dagen. 

1.Naviger til den side hvorpå CQWP skal indsættes. 

2.Klik på Settings og  Edit Page. 

3.På Insert-fanen vælger du Web Part. 

4.Markér Content Query Web Parten i Content Rollup-kategorien og klik på Add. 

5.Klik på Edit Web Part i Web Part menuen. 

6.I Query-sectionen vælger du Show items from all sites in this site collection. 

7.Under List Type vælges Document Library: 

8.I Additional Filters sættes Show items when til Modified og is equal to Marker [Today]: 

9.Klik på OK-knappen. 

Du har nu et overblik over hvilke dokumenter, der er ændret i dag: 


Se alle vores SharePoint kurser
Se flere guides, tips & tricks