Brugertilpasset undervisning i Office 365 og SharePoint

Office 365 og SharePoint CASE


Brugertilpasset undervisning i Office 365 og SharePoint skaber resultater for stor NGO


Kontakt os og hør mere
Automatisering med Microsoft Flow

Brugertilpasset undervisning med medarbejderne i centrum


Få succes med Office 365 ved at tilpasse undervisningen specifikt til jeres medarbejderes forudsætninger samt organisationens konkrete mål og udfordringer

Løbende og prisrigtig undervisning i Office 365 og SharePoint en nødvendighed

PeopleNets kunde har løbende brug for undervisning af organisationens medarbejdere i brugen af både SharePoint og Office 365.

Det er imidlertid et krav at administrationsomkostninger holdes på et absolut minimum, idet der kun afsættes begrænsede midler til efteruddannelse af deres medarbejdere. Af samme årsag har kunden meget fokus på det udbytte, som kurserne kan give i forhold til øget effektivitet blandt medarbejderne.

For vores kunde er det derfor også vigtigt, at undervisningen løbende kan tilpasses specifikt til medarbejdernes forudsætninger samt organisationens konkrete mål mv.

Ambassadør-koncept og kurser tilpasset brugerbehov samt organisationens eget it-miljø.

PeopleNet gennemfører løbende firmakurser og åbne kurser for kundens nuværende og nye medarbejdere. Undervisningen foregår i PeopleNets lokaler i København og er for firmakurserne tilpasset specifikt til branchen og brugernes forudsætninger.

I enkelte tilfælde anvendes PeopleNets åbne kurser, hvis der eksempelvis alene er tale om en helt specifik problemstilling, som kan afdækkes på et åbent kursus.

De specifikke forudsætninger og undervisningsbehov afklares i tæt dialog forud for undervisningen, så materialet og forløbet giver det maksimale udbytte for medarbejderne.


Office 365 - Fundamentet for den digitale arbejdsplads

For rigtig mange virksomheder er netop Office 365 helt grundlæggende for den digitale arbejdsplads.

Derfor er implementering og ibrugtagning af Office 365-tjenesterne også enormt afgørende for, om og i hvilket omfang en virksomhed lykkedes med at digitalisere arbejdsprocesser og arbejdsgange i tråd med både interne forretningsstrategier og eventuelle krav fra kunder.

Hør mere om, hvordan vi kan hjælpe jer med at implementere Office 365

Tlf. +45 70214445
Mail: info@peoplenet.dk

.


    Jeg vil anbefale alle, som har brug for lukkede firmahold og behovstilpasset It-undervisning at tage kontakt til PeopleNet. De er skarpe til at tilrettelægge undervisningen til brugernes specifikke behov og forudsætninger. PeopleNet kan også vinkle kurset, så det passer til netop din branche samt de konkrete udfordringer, du måtte have. Det faglige niveau er højt og faciliteterne og forplejningen er i top."

    Rikke Bygballe Møller
    IT Projektleder


    Vi kan også hjælpe jeres virksomhed


    Kontakt en af vores eksperter og hør mere om mulighederne med Office 365.