adoptionforløb optimerer softwareudrulning og datasikkerhed i stor kommune

Adoption CASE


Adoptionforløb optimerer softwareudrulning og datasikkerhed i stor kommune


Kontakt os og hør mere
adoptionforløb optimerer softwareudrulning og datasikkerhed i stor kommune

Ny software skal forbedre datasikkerhed


Datasikkerhed er til stadighed et stort fokusområde for mange virksomheder. Især har muligheden for at beskytte data i et online univers stor bevågenhed. Denne udfordring er ekstra højt på prioritetslisten i virksomheder, hvor brugerne har mulighed, for at bruge deres egne mobile enheder i forbindelse med arbejdet. I et forsøg på at imødekomme denne udfordring implementerede kunden en ny applikation til håndtering af datasikkerhed på medarbejdernese mobile enheder.

Sikring af data på mobile enheder

Kunden implementerede en ny software, en firmaportal, på medarbejdernes telefoner, så virksomheden blev bedre til at sikre data på medarbejdernes egne mobile enheder.

PeopleNets opgave var i forbindelse med implementeringen at lave adoption materiale, i form af videoguides, til medarbejderne, så overgangen til den nye software blev så problemfri som muligt.

Video-guides skal aflaste kundens it-afdeling

Udfordringen i dette projekt var, at kunden skulle rulle softwaren ud til alle deres 8000 medarbejders enheder og derfor forventede de et højt tilbageløb til IT-afdelingen i forbindelse med lanceringen. For at minimere tilbageløbet til IT bad kunden PeopleNet om at lave en række videoguides til at guide medarbejderne, så de selv kunne sætte deres telefon op og installere den nye software. Dette havde til formål at sikre et minimalt ressourceforbrug i IT-afdelingen.

Skræddersyede videoguides

I samarbejde med kunden udarbejdede PeopleNet en liste over de videoer der skulle produceres. Efter den indledende behovsafdækning og afklarende forløb, påbegyndte PeopleNet udarbejdelsen af de skræddersyede videoer til kunden. Undervejs i forløbet arbejdede PeopleNet tæt sammen med kunden, hvoriblandt feedback og ændringer blev drøftet og implementeret, hvormed indholdet blev 100% optimeret til målgruppen.

Målrettede videoguides hjælper kunden med at få implementeret ny firmaportal blandt 8000 medarbejdere.

Videoerne har gjort det nemmere for medarbejderne at se, hvilke muligheder de har med den nye firmaportal på deres telefon samtidig med, at de er blevet guidet til hvordan de sætter den nye software op.

Videoerne er blevet lagt op på kundens intranet, så medarbejderne selv og til hver en tid kan tilgå dem. Videoerne indeholder alt fra hvordan man gemmer filer fra sin telefon i OneDrive til hvordan man skræddersyr sin Outlook. 

Der er i alt blevet produceret 24 videoer, 12 til Apple og 12 til Android. 


Har I brug for et Adoptionforløb?

Skal I implementere et nyt system i jeres virksomhed? Er det et helt nyt system eller er der alene tale om mindre ændringer i et eksisterende system?

Uanset hvad, så er det helt afgørende, at fokus er på brugerne af systemet, så de motiveres fra starten og får den rette kommunikation, træning og vejledning.

Intet værktøj, system eller metode er nemlig mere effektivt end dén, der anvender det.

Vil du vide mere?

Tlf. +45 70214445
Mail: info@peoplenet.dk

.


  Få professionel hjælp og sparring af PeopleNets Adoption-specialister. Vi hjælper mange virksomheder i hele landet med professionel tilrettelæggelse af kompetenceudviklende forløb i forbindelse med udrulning og implementering af nye systemer, teknologier, metoder mm.


  Vi kan også hjælpe jeres virksomhed


  Kontakt en af vores eksperter og hør mere om mulighederne.


  Kontaktinformationer

  Emilie Hejselbak
  Change Manager