Microsoft Office Blog


Excel-Superbruger


Målsøgning Excel

December 12, 2018

I Excel findes omkring 450 funktioner af forskellig kompleksitet. Man kan få returneret resultatet af alt, lige fra simple summeringer til avancerede matematiske beregninger som for eksempel:  Kategori Funktionsnavn Finansiel YDELSE Logisk HVIS Opslag LOPSLAG, VOPSLAG, SAMMENLIGNING, FORSKYDNING Matematisk og trigonometrisk AFRUND, AFRUND.BUND.MAT, LOFT.MAT, MAFRUND, RUND.NED, RUND.OP, SUM.HVIS, SUM.HVISER Statistisk TÆL.HVIS, TÆL.HVISER Dato ANTAL.ARBEJDSDAGE.INTL og meget mere. Formålet med disse … Read More

Excel funktioner

December 4, 2018

VOPSLAG funktionen findes også under kategorien Lookup & Reference, ligesom LOPSLAG funktionen. Funktionen VOPSLAG/HLOOKUP er identisk med LOPSLAG, den eneste forskel er, at VOPSLAG/HLOOKUP søger igennem første række i en matrix for at finde en bestemt værdi, og returnerer værdien fra en anden række i matrixen. LOPSLAG søger i første kolonne efter en bestemt værdi, og returnerer værdien fra en anden kolonne i matrixen. … Read More

Excel VOPSLAG (HLOOKUP)

December 4, 2018

LOPSLAG funktionen findes under kategorien Lookup & Reference, og bruges til at slå en værdi op i en liste og derefter returnere en anden værdi, f.eks. som når du slår op i en telefonbog, hvor du slår navnet op og ønsker at returnere telefonnummeret. Funktionen bruges ofte i forbindelse med opslag i prislister eller valutakurstabeller. Funktionen LOPSLAG/VLOOKUP bruges til at slå … Read More

Excel LOPSLAG (VLOOKUP)

December 4, 2018
1 2 3