Adoption


Prioriter adoption

Nye it-systemer møder ofte modstand. Eller måske bliver de taget godt imod, men når hverdagen igen rammer, falder vi tilbage i de gamle rutiner. Af disse årsager, ser vi adoption, som et essentielt emne, vi skal tænke ind i virksomhedens nye digitale arbejdsplads, så succesen varer ved.

Få overblik over adoption
Image

Fokus på brugere

Det er vores opfattelse, at intet værktøj er mere effektivt end dén, der anvender det. Derfor tænker vi både kommunikation, læring og vedlige-holdelse ind i vores løsninger. På denne måde får I, som virksomhed, mest ud af jeres investering.

Se en adoptionplan
PeopleNet Derfor skal du vælge vores Teams e-learning koncept

Hvad er adoption?

Digital adoption refererer til processen, hvor mennesker begynder at tage et system, et produkt eller en metode i brug.

Digital adoption drejer sig om implementeringen og ibrugtagningen af ny software, en ny platform eller et nyt værktøj. Så når vi taler om adoption, refererer vi til processen, hvor mennesker begynder at tage et nyt system i brug. Adoption hænger således sammen med change management, idet at denne implementering og ibrugtagning stiller krav til organisatoriske forandringsinitiativer.

I PeopleNet ved vi, at ingen implementeringer eller adoptionprojekter er ens. Vi gennemgår altid et gennemprøvet koncept, som afstemmes med projektets økonomi, og som tilpasses den enkelte organisations kultur, struktur og behov. Således opnås størst mulig værdi af jeres investering i Microsoft 365.

Planlægning

Sammen udvælger vi indsatsområder, ud fra de oplevede behov og udfordringer. Vi lægger en plan for adoptionforløbet, og sørger for at I kommer godt i mål.

Kommunikation

Vi bygger vores kommunikation på velafprøvede tilgange og strategier. Den bliver designet til at skabe opmærksomhed om og engagement i forandringen.

Træning

Selve træningen er en væsentlig del af den succesfulde implementering, og der findes mange andre muligheder, end blot traditionel klasserumsundervisning. Vores undervisere sætter fokus på de udfordringer, som deltagerne oplever.

Vedligeholdelse

Vedligeholdelse af det lærte medvirker til øget transfer og understøtter en varig læring. Mange brugere har gavn af at have adgang til vejledning, der opsummerer det lærte, eller support til at få hjælp efter behov.

Få succes med jeres transformation

Få indsatsområder

Udvælg få, men relevante indsatsområder. For mange fokusområder udvande budskabet og forvirre modtagerne.

Reelle udfordringer

Løs en reel udfordring. Sæt dig i brugernes sted og forstå, hvad de kan få ud af at tage produktet i brug.

Saml et team

Det er væsentligt, at du allierer dig med både interne og eksterne ressourcer, der kan bidrage til at lede og eksekvere projektet.

Kontakt

For nærmere information, kontakt venligst

Morten Baron
Uddannelses og Adoptionchef

__________

+45 7021 4445
mba@peoplenet.dk
Adm. direktør, Claus Friis Pedersen

Claus Friis Pedersen
Adm. Direktør

__________

+45 7021 4445
cfp@peoplenet.dk