Arbejdsgivere der sidder foran hver sin computer skærm og arbejder

Derfor skal du løbende vedligeholde dine it-kompetencer

Tilmeld nyhedsbrev

Følg med i vores nyheder, events og webinarer.

Udgivet den: 13. maj 2019
Opdateret den: 17. januar 2023

Derfor skal du løbende vedligeholde og videreudvikle dine it-kompetencer

En virksomheds succes med digitalisering, samt de forretningsstrategiske parametre i forlængelse heraf, afgøres langt hen ad vejen af dem, som bruger virksomhedens digitale værktøjer. Med andre ord; dig og mig, chefen, mellemlederne, produktionsmedarbejderen osv.  

Derfor kan det også have store konsekvenser ikke at vedligeholde og udvikle medarbejdernes it-kompetencer.  

Manglende udvikling af it-kompetencer, og kompetencer generelt, er f.eks. en hyppig årsag til, at medarbejdere skifter job. Det er nemlig en afgørende faktor for mange medarbejderes motivation, effektivitet og engagement. Og lige præcis dette har en 1:1 påvirkning på det arbejde, der udføres af medarbejderen.  

I denne artikel dykker vi lidt mere ned i, hvorfor it-kompetenceudvikling har så afgørende betydning for virksomheder og deres arbejde med digitalisering.  

Emilie Hejselbak er Change Manager og User Adoption Specialist hos PeopleNet A/S og har bred erfaring med udvikling af målrettet kompetenceudvikling samt implementering af digitale værktøjer hos danske virksomheder. 

 

Hvorfor har netop it kompetenceudvikling så afgørende betydning for virksomheder, når vi taler om kompetenceudvikling generelt?

Emilie Hejselbak: 
"Vi oplever hver dag den øgede digitalisering, der finder sted på det danske arbejdsmarked og der er ingen tvivl om, at digitalisering generelt er et konkurrenceparameter, som i høj grad fortæller noget om de danske virksomheders forandringsparathed. Derfor er netop medarbejderes it-kompetencer afgørende for både niveauet og kvaliteten af virksomhedernes digitalisering.  

I den sammenhæng er det særligt relevant at nævne de ubarmhjertige vilkår, vi som virksomheder opererer under, nemlig, at vi i dag ikke ved, hvilke it-kompetencer vi har brug for i morgen.  

Det har derfor aldrig været vigtigere løbende at vedligeholde og videreudvikle medarbejdernes it-kompetencer.   

Set fra et medarbejderperspektiv, kan personlige udviklingsmuligheder være utroligt motiverende, og mange af de funktioner, som f.eks. Office 365* tilbyder brugere, giver medarbejdere mulighed for at optimere deres arbejdstid eller endda helt blive fri for gentagne arbejdsprocesser. Begge dele skal naturligvis ses som stærke fordele for virksomheder."

Hvad kræver det at vedligeholde og udvikle sine it-kompetencer i dag?

Emilie Hejselbak: 
"Idet vores it-kompetencer i dag kan være forældede i morgen, kræver det, at både virksomheden og medarbejderen har fingeren på pulsen, ift. hvad der rører sig digitalt og teknisk. Som eksempel kan nævnes Office 365, som for mange virksomheder er fundamentet for digitalisering. Office 365 er dynamisk og udvikles hver eneste dag, hvorfor det er enormt vigtigt hele tiden at styrke it-kompetencerne på lige præcis dét område, da de nyeste tendenser og muligheder ellers glipper og/eller glider ud i sandet. Det betyder så også, at de virksomheder, som formår at styrke disse it-kompetencer mest, i de fleste tilfælde, vil klare sig bedre på den lange bane ift. digitalisering. Dérfor er løbende it-uddannelse, -sparring og -ajourføring nødvendig for at vedligeholde og udvikle it-kompetencerne." 

*Office 365 er for mange virksomheder fundamentet for den digitale arbejdsplads – og derfor er implementeringen samt ibrugtagningen af Office 365-tjenesterne tilsvarende afgørende for, om virksomheden lykkedes med at digitalisere processer og arbejdsgange i overensstemmelse med både interne forretningsstrategier samt kundekrav.  

Brug for mere information?

Så ta' fat i Claus eller en af vores andre flinke medarbejdere.

Medarbejderbillede af Claus Friis Pedersen, CEO hos PeopleNet.

Claus Friis Pedersen

Partner og CEO