Kursusformer


PeopleNet Academy udbyder kurserformer for bedst muligt at matche dit eller din virksomheds behov. Vi holder dagligt åbne kurser firmakurser  i vores kursuscenter eller hos kunden. Kurserne tager udgangspunkt i vores standardmateriale eller i firmatilpasset materiale, hvilketer nyttigt i forbindelse med udrulning af nyt system eller ny version i en større organisation, hvor mange brugere skal uddannes på samme tid.

Hos PeopleNet Academy er nøgleordet fleksibilitet og derfor udbyder vi flere slags kursusformer. Mangler du information eller har spørgsmål til et skræddersyede kursus, er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt os på tlf. +45 7021 4445 eller klik her

På åbne kurser kan alle tilmelde sig. Du vil møde deltagere fra forskellige virksomheder og organisationer på et åbent kursus. Tilmelding kan forgå via vores hjemmeside. Det er vigtigt at du læser forudsætninger for kurset igennem, så vi sikrer, at alle kursister har samme udgangspunkt ved kursusstart.

På de åbne kurser får du mulighed for at udbygge dit netværk og dele viden og erfaring med personer på tværs af brancher, hvis arbejdsopgaver ligner dine. Vores åbne hold afholdes løbende, men kontakt os hvis du ikke finder et kursustidspunkt der passer, så finder vi en kursusdag sammen.

Har I brug for at uddanne flere medarbejdere fra samme virksomhed, f.eks. ved nyansættelser, i forbindelse med en opgradering til nyere version, eller blot fordi I skal i gang med et nyt arbejdsområde, er det ofte en god idé at få medarbejderne samlet på samme hold/samme kursusforløb. PeopleNet ser mange fordele i at samle medarbejderne på særlige firmakurser

Ved at vælge et eller flere firmahold opnår I:

 • Ensartet forløb for alle medarbejdere
 • Mulighed for tilpasset materiale og forløb, fx hvis der skal undervises i virksomhedens

SharePoint-intranet til mange brugere

 • Kurser, der kan tage udgangspunkt i aktuelle udfordringer
 • Kurser à 1 til flere dages varighed på alle niveauer
 • Kursusforløb, der kan tilpasses med flere undervisningsformer og eksempelvis afsluttes med opfølgningswebinar
 • Tidspunkt og undervisningssted aftales individuelt
 • Kurserne kan afholdes hos os eller hos jer
 • Effektmåling, elektronisk evalueringssystem og løbende opfølgning
 • Mulighed for online community på kundens intranet med adgang til How-To vejledninger, selvstudiemateriale, videndeling mv.
 • Alle kurser kan afholdes på dansk eller engelsk
 • Kursusmateriale kan hentes og printes af kursisterne eller leveres trykt af PeopleNet
 • Prisen kan blive yderst attraktiv med 4 eller flere kursister på holdet. Vi tilbyder derudover individuel fakturering på firmahold.
 • En eller to faste undervisere, som kender virksomhedens systemer og politikker.

Tæt samarbejde med kunden og indgående kendskab til forretningen giver effektiv og brugbar uddannelse af brugerne.
PeopleNet har gennem en årrække afviklet firmakurser i mange forskellige virksomheder, ligesom vi er fast leverandør af Microsoft-kurser til kunder som fx. Københavns Kommune, Coloplast, Forsvaret og DONG Energy. Kurserne afholdes både i vores kursuscentre og hos kunden. Når man skal afholde mange firmakurser, er det vigtigt at have et indgående kendskab til forretningen, til interne it-værktøjer og til virksomhedens forskellige arbejdsgange.

Kontakt os og vi kan hjælpe med at rådgive Jer til at få mest muligt ud af jeres uddannelsesbudget.

Hos PeopleNet Academy tilbyder vi også ene-undervisning eller “sidemandsoplæring”. Dette kursus kan ske enten hos os eller onsite i dit firma.

I forbindelse med undervisning af flere af virksomhedens medarbejdere, sammensætter vi en række undervisnings- og læringsmetoder, som gør undervisningen individuel og tilgodeser forskellige behov. Der kan være behov for differentieret undervisning for at tilpasse til forskellige niveauer, kompetenceforskelle mv., men det kan også være nødvendigt at undervise flere eller mange på samme tid, på flere lokationer og i forskellige tidszoner.

Webinar er oplagt til undervisning af flere på forskellige lokationer
Skal underviseren fange flere kursister på forskellige lokationer med på samme tid, er det oplagt at afholde et webinar. Et webinar giver underviseren mulighed for at gennemgå pensum eller holde en spørgetime efter et kursus, hvor deltagerne har mulighed for at stille spørgsmål.

E-learning et godt supplement til traditionel klasserumsundervisning.
E-learning består typisk af korte film med speak, der gøres tilgængelige for medarbejderne, der kan tilgå modulerne når og hvor, de har brug for det. De kan gennemgå flere moduler flere gange, hvis de har behov for at genopfriske deres viden.
PeopleNet Academy har udviklet e-learning løsninger for flere større organisationer. Vi samarbejder med nogle af e-learning markedets mest erfarne folk, hvilket er jeres garanti for et kompetent og effektivt e-learning forløb.

Som certificeret Microsoft IW partner (Information Worker) tilbyder PeopleNet Academy ikke kun kurser, men også firma workshops. Formålet er at øge virksomhedens produktivitet og give målrettet hjælp, der hvor med I kan uddanne flere medarbejdere på samme tid.
PeopleNet A/S stiller med et professionelt team af erfarne undervisere og konsulenter, der kan opfylde din virksomheds behov. I samarbejde med jer og vores konsulenter gennemgår vi jeres nuværende it platform og planlægger en målrettet workshop, hvor jeres medarbejdere undervises inden for de områder, som I finder relevante.
Det er din virksomhed, der bestemmer indhold og fokus på firma workshoppen, og vi står klar med kyndig vejledning i tilrettelæggelsen af den bedst mulige workshop. Der vil også være mulighed for at få skræddersyet kursusmateriale til workshoppen således, at materialet tager udgangspunkt i virksomhedens systemer og medarbejdernes behov.
Workshoppen vil åbne op for de væsentligste spørgsmål og kan omhandle problemstillinger i både MS Office, SharePoint eller relaterede produktivitetsprodukter som for eksempel Nintex. Deltagerne opnår det nødvendige overblik, der kræves for at løse daglige opgaver hurtigt og effektivt.

Ved at vælge at lade PeopleNet planlægge og afholde en firma workshop, opnår du:
• Et målrettet kursus med skræddersyet kursusmateriale, hvor eget tilmeldingsmodul til administration af deltagere kan tilgås. Du bestemmer selv indholdet på workshoppen, så det passer til netop jeres behov. Workshoppen kan være et af vores kurser, som er målrettet jeres behov, hvor du kan opnå besparelser ved at tilmelde 4 eller flere medarbejdere, eller det kunne omhandle et af nedenstående scenarier:
• Optimere processer med elektroniske formularer og skabeloner
• Gøre det lettere for medarbejdere at samle, vurdere, gemme og genfinde information ved brug af elektroniske formularer og skabeloner
• Medarbejdere vil producere dokumenter hurtigere, når de har de rigtige informationer til rådighed
• Gøre det muligt for medarbejderne at trække information fra flere systemer til det dokument eller regneark, de arbejder på
• Fortrolig information og korrespondance (e-mails) sikres på en sådan måde, at de ikke kan spredes til de forkerte personer
• Øge produktiviteten. Gør det muligt for medarbejderne at dele informationer i det daglige, f.eks. procedurer, håndbøger og kontaktinformationen.

Floor-walking er “en slags lektiehjælp”. Hvis I har gennemført et firmakursus og der er behov for mere undervisning/støtte efter kurset, kan vi sende en underviser ud til jeres virksomhed, der vil gå rundt blandt jer mens i arbejder, og hjælpe med at besvare spørgsmål.

Hos PeopleNet Academy er det muligt at bestille seminarer som kursusform. Vores seminarer holdes som foredrag eller en præsentation, der leveres til et større eller mindre publikum omkring et bestemt emne. Under seminaret giver vi et oplæg til og diskuterer et bestemt emne. Der opfordres til at kursisterne deltager aktivt.