SharePoint 2013 for Projektledere

SHAREPOINT 2013 FOR PROJEKTLEDERE

 

Book nu
Vælg dato og sted

Passer ingen af datoerne dig? Kontakt os og vi finder en løsning.

19-06-2018

Aarhus

19-06-2018

København

22-08-2018

Aarhus

03-09-2018

København

03-10-2018

Aarhus

22-10-2018

København

07-11-2018

Aarhus

26-11-2018

København

10-12-2018

Aarhus

 

Tidspunkt og varighed
kl. 08:30 – 16:00
3 dage

Sted
Vælg dit kursussted enten i København eller Aarhus
op under Book nu

Pris
Kr. 11.000,- eksl. moms

Kontakt
+45 70 21 44 45
info@peoplenet.dk

SHAREPOINT 2013 FOR PROJEKTLEDERE


Målsætning

At give dig som projektleder, forretningsansvarlig eller portalbruger indsigt i og forståelse for funktioner og muligheder i SharePoint 2013. Kurset giver dig en all-round indføring i SharePoint 2013 på superbruger-niveau og berører en del emner uden dog egentlig at gå i dybden med dem. Kurset gør dig i stand til at oprette og vedligeholde en lang række af SharePoints komponenter, herunder websteder, sider, webdele, lister og biblioteker. Du vil på kurset blive præsenteret for opgavesæt baseret på cases og temaer. Se også vores SharePoint Superbruger 2013 kursus.

Målgruppe

Projektledere, forretningsansvarlige, superbrugere, PowerUsers, projektdeltagere og koordinatorer, som skal benytte og opsætte samt have viden om de mange muligheder i SharePoint 2013 for at publicere informationer til intranet, extranet og internet, herunder designe og styre sagsforløb, opsætte og administrere avanceret dokumenthåndtering, håndtere målrettet information m.m.

Generelt om kurset

Forud for din deltagelse i vores kurser, er du meget velkommen til at kontakte os og vi hjælper dig med at finde det helt rigtige kursus til dine behov. Vores undervisere er specialister med mange års erfaring, der holder sig fagligt opdateret, og udover den praktiske gennemførelse af kompetenceudvikling, kan de kan derfor tilbyde kyndig konsulentbistand.
På kurserne anvender vi både undervisningsmateriale samt cases, således at der er en vekselvirkning mellem teori og praktisk træning for at opnå et optimalt udbytte, der er meningsfyldt for dig som deltagende. Af denne årsag er der rig mulighed for at arbejde med relevante tjenester og funktioner i løbet af dagen, ligesom at spørgsmål er velkomne.

Kurset inkluderer fuld forplejning bestående af lækker morgenmad og frokost på en nærliggende restaurant. I løbet af dagen har du mulighed for at tanke op med kaffe, te, vand, sodavand, frugt og andre snacks.
Du får et certifikat med bevis på dine nye kvalifikationer efter kursets afslutning.
Hvis du skulle have spørgsmål til de emner der er blevet gennemgået på dit kursus, er du velkommen til at kontakte underviseren derefter.

Indhold


Introduktion til SharePoint 2013

Vi starter med en gennemgang af SharePoint 2013, muligheder, bestanddele og termer:
• SharePoint Produkt Topologi & Arkitektur
• Apps herunder Lister og Dokumentbiblioteker
• Anvendelse af båndet i SharePoint
• OneNote integration med Team Sites
• Hvad er SharePoint MySites?

Administration

Vi opbygger en Site Collection og gennemgår i den forbindelse nogle at de forskellige skabeloner, deres formål og muligheder:
• Introduktion til implementering af SharePoint
• Forstå de forskellige Administrative brugerflader
• Anvendelse af forskellige site templates
• Oprettelse og anvendelse af sites

Rettighedshåndtering

Her lærer du at håndtere og styre rettigheder. Underviseren giver eksempler på best practice på området:
• Brugere og grupper
• Adgangsrettigheder
• Permission Level (rolle)
• Site permissions

Generel tilpasning

Her gennemgår vi de forskellige sidetyper, de muligheder og forskelligheder, siderne har. Vi ser også på, hvordan du kan ændre brugeroplevelsen af siderne ved hjælp af webparts, temaer og den nye App model til SharePoint 2013:
• Tilpasning ved hjælp af WebParts
• Overblik over forskellige sidetyper
• Anvendelse af temaer
• SharePoint Apps Model

Apps

Her gennemgår vi app-strukturen i forbindelse med lister og biblioteker, herunder nyhederne i 2013:
• Biblioteker og lister
• Metadata og Administrerede Metadata
• Content Types
• Dokumenthåndtering
• Dokumentsæt
• Records Management
• Administration af store datamængder
• Offentlig & virksomhedsmarkedsplads (til SharePoint Apps)

Andre værktøjer til tilpasning

Du får en grundlæggende introduktion til nogle af de programmer, som er kompatible med SharePoint 2013. Hvad kan de gøre for dig?
• SharePoint Designer 2013
• InfoPath 2013
• Excel services
• Access 2013

Workflows

Vi ser på, hvordan Workflows kan understøtte forretningen i din virksomhed. Vi opretter standard workflows fra SharePoint Designer og ser på de gode muligheder, der er for at standardisere arbejdsgange:
• Introduktion til arkitekturen bag Workflows
• Windows Azure Workflow
• Opret Workflow med SharePoint Designer 2013

Business Connectivity Services

Her kommer vi til at arbejde med ledelsesinformation i SharePoint 2013. D er oprettes forbindelse til eksterne data, manipuleres og indtastes i InfoPath forms, der analyseres listedata i Excel og alt sammen præsenteres flot og enkelt i SharePoint. Vi introducerer med andre ord BI for SharePoint:
• Business Connectivity Services (BCS) arkitektur
• Opret External Content Type modeller
• Using External Content Type Models
• Data Connections til External Sources via InfoPath
• Excel Services
• Status Lists & Status Indicators

Søgning

Vi arbejder med søgecentre i SharePoint, vi tilpasser de webparts, der er tilknyttet og optimerer søgning. Søgningen understøtter dermed din forretning:
• SharePoint Search Arkitektur
• Search Web Parts
• Tilpas og optimer søgning.

Forudsætninger

Det er en forudsætning, at du har arbejdet med SharePoint – evt. 2010-versionen. Er du også rutineret bruger af Microsoft Office, er det et plus.

Varighed

3 dage