SharePoint 2013 projektleder kursus

SHAREPOINT 2013 FOR PROJEKTLEDERE

 

Book nu
Vælg dato og sted

Passer ingen af datoerne dig? Kontakt os og vi finder en løsning.

24-02-2021

On-live

29-03-2021

København

29-03-2021

Aarhus

19-04-2021

On-live

03-05-2021

København

Se flere datoer
 

Tidspunkt og varighed
Kl. 08:30 - 16:00
3 dage

Sted
Vælg dit kursussted enten i København eller Aarhus
op under Book nu

Pris
Kr. 11.000.- eksl. moms

Kontakt
+45 70 21 44 45
info@peoplenet.dk

SHAREPOINT 2013 FOR PROJEKTLEDERE


Målsætning

At give dig som projektleder, forretningsansvarlig eller portalbruger indsigt i og forståelse for funktioner og muligheder i SharePoint 2013. Kurset giver dig en all-round indføring i SharePoint 2013 på superbruger-niveau og berører en del emner uden dog egentlig at gå i dybden med dem. Kurset gør dig i stand til at oprette og vedligeholde en lang række af SharePoints komponenter, herunder websteder, sider, webdele, lister og biblioteker. Du vil på kurset blive præsenteret for opgavesæt baseret på cases og temaer. Se også vores SharePoint Superbruger 2013 kursus.

Målgruppe

Projektledere, forretningsansvarlige, superbrugere, PowerUsers, projektdeltagere og koordinatorer, som skal benytte og opsætte samt have viden om de mange muligheder i SharePoint 2013 for at publicere informationer til intranet, extranet og internet, herunder designe og styre sagsforløb, opsætte og administrere avanceret dokumenthåndtering, håndtere målrettet information m.m.

Generelt om kurset

Forud for din deltagelse i vores kurser, er du meget velkommen til at kontakte os og vi hjælper dig med at finde det helt rigtige kursus til dine behov. Vores undervisere er specialister med mange års erfaring, der holder sig fagligt opdateret, og udover den praktiske gennemførelse af kompetenceudvikling, kan de kan derfor tilbyde kyndig konsulentbistand.
På kurserne anvender vi både undervisningsmateriale samt cases, således at der er en vekselvirkning mellem teori og praktisk træning for at opnå et optimalt udbytte, der er meningsfyldt for dig som deltagende. Af denne årsag er der rig mulighed for at arbejde med relevante tjenester og funktioner i løbet af dagen, ligesom at spørgsmål er velkomne.

Kurset inkluderer fuld forplejning bestående af lækker morgenmad og frokost på en nærliggende restaurant. I løbet af dagen har du mulighed for at tanke op med kaffe, te, vand, sodavand, frugt og andre snacks.
Du får et certifikat med bevis på dine nye kvalifikationer efter kursets afslutning.
Hvis du skulle have spørgsmål til de emner der er blevet gennemgået på dit kursus, er du velkommen til at kontakte underviseren derefter.

Indhold


Introduktion til SharePoint 2013

Vi starter med en gennemgang af SharePoint 2013, muligheder, bestanddele og termer:
• SharePoint Produkt Topologi & Arkitektur
• Apps herunder Lister og Dokumentbiblioteker
• Anvendelse af båndet i SharePoint
• OneNote integration med Team Sites
• Hvad er SharePoint MySites?

Administration

Vi opbygger en Site Collection og gennemgår i den forbindelse nogle at de forskellige skabeloner, deres formål og muligheder:
• Introduktion til implementering af SharePoint
• Forstå de forskellige Administrative brugerflader
• Anvendelse af forskellige site templates
• Oprettelse og anvendelse af sites

Rettighedshåndtering

Her lærer du at håndtere og styre rettigheder. Underviseren giver eksempler på best practice på området:
• Brugere og grupper
• Adgangsrettigheder
• Permission Level (rolle)
• Site permissions

Generel tilpasning

Her gennemgår vi de forskellige sidetyper, de muligheder og forskelligheder, siderne har. Vi ser også på, hvordan du kan ændre brugeroplevelsen af siderne ved hjælp af webparts, temaer og den nye App model til SharePoint 2013:
• Tilpasning ved hjælp af WebParts
• Overblik over forskellige sidetyper
• Anvendelse af temaer
• SharePoint Apps Model

Apps

Her gennemgår vi app-strukturen i forbindelse med lister og biblioteker, herunder nyhederne i 2013:
• Biblioteker og lister
• Metadata og Administrerede Metadata
• Content Types
• Dokumenthåndtering
• Dokumentsæt
• Records Management
• Administration af store datamængder
• Offentlig & virksomhedsmarkedsplads (til SharePoint Apps)

Andre værktøjer til tilpasning

Du får en grundlæggende introduktion til nogle af de programmer, som er kompatible med SharePoint 2013. Hvad kan de gøre for dig?
• SharePoint Designer 2013
• InfoPath 2013
• Excel services
• Access 2013

Workflows

Vi ser på, hvordan Workflows kan understøtte forretningen i din virksomhed. Vi opretter standard workflows fra SharePoint Designer og ser på de gode muligheder, der er for at standardisere arbejdsgange:
• Introduktion til arkitekturen bag Workflows
• Windows Azure Workflow
• Opret Workflow med SharePoint Designer 2013

Business Connectivity Services

Her kommer vi til at arbejde med ledelsesinformation i SharePoint 2013. D er oprettes forbindelse til eksterne data, manipuleres og indtastes i InfoPath forms, der analyseres listedata i Excel og alt sammen præsenteres flot og enkelt i SharePoint. Vi introducerer med andre ord BI for SharePoint:
• Business Connectivity Services (BCS) arkitektur
• Opret External Content Type modeller
• Using External Content Type Models
• Data Connections til External Sources via InfoPath
• Excel Services
• Status Lists & Status Indicators

Søgning

Vi arbejder med søgecentre i SharePoint, vi tilpasser de webparts, der er tilknyttet og optimerer søgning. Søgningen understøtter dermed din forretning:
• SharePoint Search Arkitektur
• Search Web Parts
• Tilpas og optimer søgning.

Forudsætninger

Det er en forudsætning, at du har arbejdet med SharePoint – evt. 2010-versionen. Er du også rutineret bruger af Microsoft Office, er det et plus.

Varighed

3 dage

SharePoint kursusformer

PeopleNet Academy udbyder forskellige kurserformer for bedst muligt at matche dit eller din virksomheds behov. Vi holder dagligt åbne kurser og firmakurser i vores kursuscenter eller hos kunden. Kurserne tager udgangspunkt i vores standardmateriale eller i firmatilpasset materiale, hvilket er nyttigt i forbindelse med udrulning af nyt system eller ny version i en større organisation, hvor mange brugere skal uddannes på samme tid.

Forneden ser du tre af de tilbudte kursusformer. Hos PeopleNet Academy er nøgleordet fleksibilitet og derfor udbyder vi flere slags kursusformer. Mangler du information eller har spørgsmål til et skræddersyede SharePoint kursus, er du velkommen til at kontakte os.

Åbne kurser
På åbne SharePoint kurser kan alle tilmelde sig. Du vil møde deltagere fra forskellige virksomheder og organisationer på et åbent SharePoint kursus. Tilmelding kan forgå via vores hjemmeside. Det er vigtigt at du læser forudsætninger for kurset igennem, så vi sikrer, at alle kursister har samme udgangspunkt ved kursusstart.

På de åbne kurser får du mulighed for at udbygge dit netværk og dele viden og erfaring med personer på tværs af brancher, hvis arbejdsopgaver ligner dine. Vores åbne SharePoint kurser afholdes løbende, men kontakt os hvis du ikke finder et kursustidspunkt der passer, så finder vi en kursusdag sammen.

Firmakurser
Har I brug for at uddanne flere medarbejdere fra samme virksomhed, f.eks. ved nyansættelser, i forbindelse med en opgradering til nyere eller online version af SharePoint, eller blot fordi I skal i gang med et nyt arbejdsområde, er det ofte en god idé at få medarbejderne samlet på samme hold/samme kursusforløb.

PeopleNet ser mange fordele i at samle medarbejderne på særlige firmakurser. Ved at vælge et eller flere firmahold opnår I:

 • Ensartet forløb for alle medarbejdere Mulighed for tilpasset materiale og forløb, fx hvis der skal undervises i virksomhedens SharePoint-intranet til mange brugere Kurser, der kan tage udgangspunkt i aktuelle udfordringer
 • Kurser à 1 til flere dages varighed, der henvender sig til alle niveauer af SharePoint
 • Kursusforløb, der kan tilpasses med flere undervisningsformer og eksempelvis afsluttes med opfølgningswebinar
 • Tidspunkt og undervisningssted aftales individuelt
 • Kurserne kan afholdes hos os eller hos jer
 • Effektmåling, elektronisk evalueringssystem og løbende opfølgning
 • Mulighed for online community på kundens intranet med adgang til vejledninger, selvstudiemateriale, videndeling mv.
 • Alle kurser kan afholdes på dansk eller engelsk
 • Kursusmateriale kan hentes og printes af kursisterne eller leveres trykt af PeopleNet
 • Prisen kan blive yderst attraktiv med 4 eller flere kursister på holdet.
 • Vi tilbyder derudover individuel fakturering på firmahold.
 • En eller to faste undervisere, som kender virksomhedens systemer og politikker.
 • Tæt samarbejde med kunden og indgående kendskab til forretningen giver effektiv og brugbar uddannelse af brugerne.

PeopleNet har gennem en årrække afviklet firmakurser i mange forskellige virksomheder, ligesom vi er fast leverandør af Microsoft-kurser til kunder som f.eks. Københavns Kommune, Coloplast, Forsvaret og Ørsted. Kurserne afholdes både i vores kursuscentre og hos kunden. Når man skal afholde mange firmakurser, er det vigtigt at have et indgående kendskab til forretningen, til interne it-værktøjer og til virksomhedens forskellige arbejdsgange. Kontakt os og vi kan hjælpe med at rådgive jer til at få mest muligt ud af jeres uddannelsesbudget.

Ene-undervisning
Hos PeopleNet Academy tilbyder vi også ene-undervisning eller “sidemandsoplæring” i SharePoint. Dette SharePoint kursus kan ske enten hos os eller onsite i dit firma.
Denne kursusform er særligt velegnet til nye medarbejdere, eller andre der skal opkvalificere sine SharePoint-kompetencer.


Se alle SharePoint 2013 kurser