SharePoint 2010 for superbrugere

SHAREPOINT 2010 FOR SUPERBRUGERE

 

Book nu
Vælg dato og sted

02-10-2017

Aarhus

23-10-2017

København

06-11-2017

Aarhus

20-11-2017

København

04-12-2017

Aarhus

11-12-2017

København

 

Tidspunkt og varighed
kl. 08:30 – 16:00
3 dage

Sted
Vælg dit kursussted enten i København eller Aarhus
op under Book nu

Pris
Kr. 10.200,- eksl. moms

Kontakt
+45 70 21 44 45
info@peoplenet.dk

SHAREPOINT 2010 FOR SUPERBRUGERE


Målsætning

At give deltageren indsigt i og forståelse for de funktioner og muligheder, der tilbydes for den forretningsansvarlige og for den enkelte portalbruger i SharePoint 2010. Kurset gør dig i stand til at oprette og vedligeholde en lang række af SharePoints komponenter.

Målgruppe

Projektledere, projektdeltagere og koordinatorer, som skal benytte de mange faciliteter i SharePoint 2010 til at publicere informationer til intranet, extranet og internet, designe og styre sagsforløb, opsætte og administrere avanceret dokumenthåndtering, håndtere målrettet information m.m.

Indhold


Om SharePoint 2010 generelt

• Grænseflade til SharePoint Foundation
• Muligheder for kommunikation og videndeling på portalen

Administrere sites

• Forstå og anvend skabeloner for intra-/extra-/internet
• Planlæg og opret en sitestruktur
• Definér hvordan sites virker via features og andre settings
• Design og navigation på sites
• Forstå og anvend Users and Groups (rettigheder)

Web Content Management

• Oprettelse og publicering af pages
• Skab kontrol over publicering og vedligeholdelse
• Redaktørens redskaber: Check for ændringer, Minor-major versioner og versionshistorik
• Skab overblik på tværs af sites med webparts

Libraries- og List

• Håndtering af dokumenter (filer) med versionering, rights, policies og content approval
• Brug af Lists til bl.a. meddelelser, kalendere, diskussioner og undersøgelser
• Integration med MS Office f.eks. synkronisering af data
• Oprettelse- og vedligeholdelse af metadata; Columns, Site Columns og Content Types

Business Intelligence

• Excel Services for deling af Excel-informationer direkte i SharePoint
• Status Indikators til fremvisning af nøgletal

Administration af sagsbehandling og processer

• Opbyg Workflow til effektiv sags- og dokumentbehandling
• Design og opret workflows med SharePoint Designer og Visio
• Brug InfoPath til at opbygge- og tilrette forms

Personalisering af sites

• Vedligehold brugerprofil, interesser og kompetencer via My Site
• Social Networking ved brug af tagging, blogs og colleagues
• Brug Audiences til at gøre informationer mere relevante for den enkelte bruger

Søgning og rapportering

• Udnyt SharePoints søgemuligheder, f.eks. refinement panel, relevance, expertise og phonetisk søgning
• Tilret søgeoplevelsen med webparts, best bet m.m.
• Brug Audit Reports til at måle, hvordan brugere håndterer data
• Web Analytics Reports der viser, hvad brugere søger efter og hvordan

Forudsætninger

Det er en fordel, hvis du har en del erfaring med SharePoint – evt. 2007-versionen. Er du rutineret bruger af Microsoft Office, er det et plus.

Varighed

3 dage