POWERPOINT 2016 INTRODUKTION

POWERPOINT 2016 INTRODUKTION

 

Book nu
Vælg dato og sted

28-06-2018

København

28-06-2018

Aarhus

 

Tidspunkt og varighed
kl. 08:30 – 16:00
2 dage

Sted
Vælg dit kursussted enten i København eller Aarhus
op under Book nu

Pris
Kr. 5.700,- eksl. moms

Kontakt
+45 70 21 44 45
info@peoplenet.dk

POWERPOINT 2016 INTRODUKTION


Målsætning

Kursisten erhverver forståelse af programmets grundlæggende funktioner og de muligheder, der er for opbygning af præsentationer i PowerPoint 2016. Udover selve brugen af PowerPoint, gennemgår vi også generelle principper om, hvordan en præsentation skal opbygges, så den både er tydelig og forståelig.
Der fokuseres på at opbygge en præsentation med forskelligartet indhold. Undervejs diskuteres de forskellige elementer, så præsentationen ikke får præg af overforbrug.

Målgruppe

Personer, der ønsker en grundlæggende viden om, hvordan programmet fungerer, hvordan man betjener PowerPoint 2016 og hvilke muligheder, der er i programmet.

Indhold


Introduktion

• Et overblik over PowerPoint 2016
• Muligheder i PowerPoint
• Oprettelse af en præsentation
• Gemme og åbne præsentationer
• Afslutte PowerPoint

Visninger af dias

• Normal visning
• Dias Sortering visning
• Læsevisning
• Diasshow
• Disposition
• Diassorteringsvisning

Design af Præsentation

• Ændre præsentationens designskabelon
• Diasmaster
• Håndtering af design, når præsentationen er opbygget af andre præsentationer

Objekter

• Figurer
• Tekst i figurer
• Markere tegninger
• WordArt
• Tabeller
• Diagrammer
• Organisationsdiagrammer

Animation

• Tilføj animation

Afvikling af diasshow

• Pegeredskaber
• Funktioner i diasshow
• Diasovergange
• Afprøve tidsindstillinger
• Optagelse af skærmen

Deling

• Simpel deling af præsentationer

Forudsætninger

Kendskab til Windows og også gerne kendskab til andre Microsoft Office programmer.

Varighed

2 dage