POWERPOINT 2013 INTRODUKTION

POWERPOINT 2013 INTRODUKTION

 

Book nu
Vælg dato og sted

28-06-2018

Aarhus

28-06-2018

København

23-08-2018

København

30-08-2018

Aarhus

27-09-2018

København

04-10-2018

Aarhus

29-10-2018

København

08-11-2018

Aarhus

22-11-2018

København

10-12-2018

Aarhus

17-12-2018

København

 

Tidspunkt og varighed
kl. 08:30 – 16:00
2 dage

Sted
Vælg dit kursussted enten i København eller Aarhus
op under Book nu

Pris
Kr. 5.700,- eksl. moms

Kontakt
+45 70 21 44 45
info@peoplenet.dk

POWERPOINT 2013 INTRODUKTION


Målsætning

Kursisten erhverver forståelse for programmets grundlæggende funktioner og de muligheder, der er for opbygning af præsentationer i PowerPoint 2013. Udover selve brugen af PowerPoint, gennemgår vi også generelle principper om, hvordan en præsentation skal opbygges, så den både er tydelig og forståelig.
Der fokuseres på at opbygge en præsentation med forskelligartet indhold. Undervejs diskuteres de forskellige elementer, så præsentationen ikke får præg af overforbrug.

Målgruppe

Kursisten, der ønsker en grundlæggende viden om, hvordan programmet fungerer, hvordan man betjener PowerPoint 2013 og hvilke muligheder, der er i programmet.

Indhold


Introduktion til PowerPoint 2013

• Et overblik over PowerPoint 2013
• Muligheder i PowerPoint
• Oprettelse af en præsentation
• Gemme og åbne præsentationer
• Afslutte PowerPoint

Visninger af dias

• Normal visning
• Dias Sortering visning
• Læsevisning
• Diasshow
• Disposition
• Diassorteringsvisning

Design af Præsentation

• Ændre præsentationens designskabelon
• Diasmaster

Objekter

• Figurer
• Tekst i figurer
• Markere tegninger
• WordArt
• Tabeller
• Diagrammer
• Organisationsdiagrammer

Animation

• Tilføj animation

Afvikling af diasshow

• Pegeredskaber
• Funktioner i diasshow
• Diasovergange
• Afprøve tidsindstillinger

Forudsætninger

Kendskab til Windows og gerne kendskab til andre Office programmer.

Varighed

2 dage