InfoPath kurser


PeopleNet Academy tilbyder InfoPath kurser fra begynder- til specialistniveau. Vores undervisere har mange års erfaring i InfoPath og de har den nyeste viden om InfoPath, hvilket sikrer en meget høj kursuskvalitet.

Microsoft InfoPath er et værktøj til oprettelse af formularer og indsamling af data, som giver virksomheder mulighed for at strømline forretningsprocesser. InfoPath er designet til både avancerede forretningsbrugere og udviklere, afhængigt af hvilken type formularbaseret løsning en virksomhed har brug for. Uden at skrive kode kan avancerede forretningsbrugere benytte InfoPath til at designe avancerede elektroniske formularer til hurtig og rentabel indsamling af oplysninger.

Hvis du ikke kan finde lige præcis dét InfoPath kursus du har behov for, er du meget velkommen til at kontakte os. Vi kan både hjælpe med at vejlede dig i hvilket kursus der passer til dit niveau eller vi kan lave et skræddersyet kursus, specielt til dig.

Vi tilbyder følgende InfoPath kurser hos PeopleNet:

  • INFOPATH 2013 INTRODUKTION
  • INFOPATH 2013 TIL SHAREPOINT
  • INFOPATH 2013 DEVELOPER
  • INFOPATH 2010 INTRODUKTION
  • INFOPATH 2010 TIL SHAREPOINT
  • INFOPATH 2010 DEVELOPER

- Ring nu på tlf. 7021 4445
- Kontakt os per email
- Eller udfyld denne formular

InfoPath 2013

InfoPath 2010

INFOPATH 2013 INTRODUKTION


Målsætning

Deltagerne kan efter kurset oprette/tilpasse formularer ved brug af standardfunktionalitet i Infopath. Deltageren vil være i stand til at knytte en formular til forskellige datakilder, f.eks SharePoint Services.

Målgruppe

Medarbejdere, der skal designe simple formularer uden brug af kode.

Indhold


Introduktion

Her introduceres du til InfoPath og dets muligheder:
• Hvad er InfoPath 2013, og hvad kan det bruges til?
• Navigation i InfoPath 2013

Design

Der arbejdes med opbygning af formulerer og design:
• Opbygning af formularer (visuelt og best practice)
• Indbygget tabeldesign
• Kontrolelementer, en gennemgang
• Regler, datavalidering og betinget formatering
• Beregninger
• Visninger
• Designkontrol

Datakilder

Her arbejdes der med datakilder, og du introduceres for metoder til at hente data ind i formularen:
• Brug af forskellige datakilder
• SharePoint-biblioteker og -lister
• XML-fil
• Access/SQL
• WebService

Brug af formularen (udgivelse)

Du introduceres for, hvordan InfoPath formularen anvendes gennem udgivelsen i forskellige kilder:
• SharePoint
• E-mail
• Netværk
• Access /SQL

Afsluttende emner

• Import/eksport af data
• Sikkerhed
• Print

Vælg dato og tilmeld

Varighed2 dage

TidKl. 8.30 - 16.00

Pris ekskl. moms6.800,-

Læs mere

INFOPATH 2013 TIL SHAREPOINT


Målsætning

Deltagerne kan efter kurset udnytte nogle af de muligheder, som InfoPath har i samspil med SharePoint.

Målgruppe

Medarbejdere, der skal designe formularer til brug sammen med SharePoint.

Indhold


Introduktion

Her introduceres du kort til henholdsvis SharePoint 2013 og InfoPath 2013:
• Grundlæggende elementer i InfoPath og SharePoint 2013
• Hvordan spiller InfoPath og SharePoint sammen?
• Hvad kan det bruges til?
• Navigation i InfoPath og SharePoint 2013

SharePoint formularbibliotek

• Udgivelse til SharePoint formularbibliotek
• Tilknytning af et workflow til biblioteket
• Sådan gøres InfoPath-felter tilgængelige for SharePoint, og sådan bruges/redigeres disse i et workflow

InfoPath Forms Services( Web formularer)

• Indstillinger for Forms Services
• InfoPath webformularer

SharePoint Webdele

• InfoPath form Webdel
• XML Webdel

SharePoint 2013

• InfoPath-formularer til SharePoint-lister
• Brug af SharePoint webservices i InfoPath

SharePoint muligheder

• InfoPath indholdstype
• Dataforbindelsesbibliotek

Afsluttende emner

• Udnyttelse af eksterne data fra SharePoint Business Connectivity Services

Vælg dato og tilmeld

Varighed2 dage

TidKl. 8.30 - 16.00

Pris ekskl. moms6.800,-

Læs mere

INFOPATH 2013 DEVELOPER


Målsætning

Deltagerne kan efter kurset udvikle avancerede formularer og lister samt importere og eksportere data ved hjælp af XML.

Målgruppe

Medarbejdere, der skal udbygge funktionen af formularskabeloner ved brug af f.eks. C#-kode.

Indhold


Introduktion

• Hvad er InfoPath, og hvad kan det bruges til?
• Den første InfoPath Formular
• Avanceret design af formularer
• Programmering af formularer
• Import og export af formuarer ved hjælp af XML
• Brug og navigering i InfoPath 2013
• Udvikling af formúlarer (design)
• Programmering - handlinger
• Brug af data
• Import og eksport af data
• Brug af InfoPath Designer
• Data fra forskellige kilder (XML, SQL-data, Access)
• Web Services
• Brug af datakilder
• Arbejde med templates
• XML datakilder og Web Services
• Brug af Controls
• Controls og teknikker omkring disse
• Brug af sektioner
• Styring af views
• Udgivelse (publishing) af Formularer
• Brug af programmeringskode
• Script
• .Net styret kode
• Sikkerhed
• InfoPath 2013 i relation til SharePoint Services
• Eksempler

Vælg dato og tilmeld

Varighed2 dage

TidKl. 8.30 - 16.00

Pris ekskl. moms7.000,-

Læs mere

INFOPATH 2010 INTRODUKTION


Målsætning

Deltagerne kan efter kurset oprette og tilpasse formularer ved brug af standard funktionalitet i Infopath. Deltageren vil være i stand til at knytte en formular til forskellige datakilder f.eks SharePoint Services.

Målgruppe

Medarbejdere, der skal designe simple formularer uden brug af kode.

Indhold


Introduktion

• Hvad er InfoPath 2010, og hvad kan det bruges til?
• Navigering i InfoPath 2010

Design

• Opbygning af formularer (visuelt og best practice)
• Indbyggede tabeldesigns
• Kontrolelementer, en gennemgang
• Regler, data validering og betinget formatering
• Beregninger
• Visninger
• Designkontrol

Datakilder

• Brug af forskellige data kilder:
SharePoint biblioteker og lister
XML-fil
Access/SQL
WebService

Brug af formularen (udgivelse):

• SharePoint
• E-mail
• Netværk
• Access /SQL

Afsluttende emner

• Import/Export af data
• Sikkerhed
• Print

Vælg dato og tilmeld

Varighed2 dage

TidKl. 8.30 - 16.00

Pris ekskl. moms6.800,-

Læs mere

INFOPATH 2010 DEVELOPER


Målsætning

Deltagerne kan efter kurset udvikle avancerede formularer og lister samt importere og eksportere data ved hjælp af XML.

Målgruppe

Medarbejdere, der skal udbygge funktionen af formularskabeloner ved brug af f.eks. C# kode.

Indhold


• Avanceret design af forms
• Programmering af forms
• Import og export af forms ved hjælp af XML
• Brug og navigering i InfoPath 2010
• Udvikling af forms (design)
• Programmering - handlinger
• Import af data
• Eksport af data
• Hvad er InfoPath, og hvad kan det bruges til?
• Brug af InfoPath Designer
• Den første InfoPath Form
• Brug af data
• Data fra forskellige kilder (XML, SQL-data, Access)
• Web Services
• Brug af datakilder
• Arbejde med templates
• XML datakilder og Web Services
• Brug af Controls
• Controls og teknikker omkring disse
• Brug af sektioner
• Styring af views
• Udgivelse (publishing) af Forms
• Brug af programmeringskode
• Script
• .Net styret kode
• Eksempler
• Sikkerhed
• InfoPath 2010 i relation til SharePoint Services

Vælg dato og tilmeld

Varighed2 dage

TidKl. 8.30 - 16.00

Pris ekskl. moms7.000,-

Læs mere

INFOPATH 2010 TIL SHAREPOINT


Målsætning

Deltagerne kan efter kurset udnytte de mange muligheder, som InfoPath har i samspil med SharePoint.

Målgruppe

Medarbejdere, der skal designe formularer til brug sammen med SharePoint.

Indhold


SharePoint formularbibliotek

• Udgive til SharePoint formularbibliotek
• Tilknytte et workflow til biblioteket
• Gøre InfoPath felter tilgængelige for SharePoint og bruge/redigere disse i et workflow

InfoPath Forms Services (Webformularer)

• Indstillinger for Forms Services
• InfoPath Web-formularer

SharePoint Webdele

• InfoPath form Web del
• XML Web del

SharePoint 2010 Lister

• InfoPath formularer til SharePoint lister

SharePoint Webservices

• Bruge SharePoint webservices i InfoPath

SharePoints muligheder

• InfoPath indholdstype
• Dataforbindelsesbibliotek

Afsluttende emner

• Udnyttelse af eksterne data fra SharePoint Business Connectivity Services

Vælg dato og tilmeld

Varighed2 dage

TidKl. 8.30 - 16.00

Pris ekskl. moms6.800,-

Læs mere

 
Tilmeld dig vores nyhedsbrev - GUIDES mm.