InfoPath Kurser


InfoPath Kurser

PeopleNet Academy tilbyder InfoPath kurser fra begynder- til specialistniveau. Vores undervisere har mange års erfaring i InfoPath og de har den nyeste viden om InfoPath. Det sikrer en meget høj kvalitet i InfoPath kurser.

Microsoft InfoPath er et værktøj til oprettelse af formularer og indsamling af data, som giver virksomheder mulighed for at strømline forretningsprocesser. InfoPath er designet til både avancerede forretningsbrugere og udviklere, afhængigt af hvilken type formularbaseret løsning en virksomhed har brug for. Uden at skrive kode kan avancerede forretningsbrugere benytte InfoPath til at designe avancerede elektroniske formularer til hurtig og rentabel indsamling af oplysninger.

Hvis du ikke kan finde lige præcis dét InfoPath kursus du har behov for, er du meget velkommen til at kontakte os. Vi kan både hjælpe med at vejlede dig i hvilket InfoPath kursus der passer til dit niveau eller vi kan lave et skræddersyet Infopath kursus, specielt til dig.

Vi tilbyder følgende InfoPath kurser hos PeopleNet:

 • INFOPATH 2013 INTRODUKTION
 • INFOPATH 2013 TIL SHAREPOINT
 • INFOPATH 2013 DEVELOPER
 • INFOPATH 2010 INTRODUKTION
 • INFOPATH 2010 TIL SHAREPOINT
 • INFOPATH 2010 DEVELOPER

- Ring nu på tlf. 7021 4445
- Kontakt os per email
- Eller udfyld denne formular

InfoPath 2013

InfoPath 2010

INFOPATH 2013 INTRODUKTION


Målsætning

Deltagerne kan efter kurset oprette/tilpasse formularer ved brug af standardfunktionalitet i Infopath. Deltageren vil være i stand til at knytte en formular til forskellige datakilder, f.eks SharePoint Services.

Målgruppe

Medarbejdere, der skal designe simple formularer uden brug af kode.

Indhold


Introduktion

Her introduceres du til InfoPath og dets muligheder:
• Hvad er InfoPath 2013, og hvad kan det bruges til?
• Navigation i InfoPath 2013

Design

Der arbejdes med opbygning af formulerer og design:
• Opbygning af formularer (visuelt og best practice)
• Indbygget tabeldesign
• Kontrolelementer, en gennemgang
• Regler, datavalidering og betinget formatering
• Beregninger
• Visninger
• Designkontrol

Datakilder

Her arbejdes der med datakilder, og du introduceres for metoder til at hente data ind i formularen:
• Brug af forskellige datakilder
• SharePoint-biblioteker og -lister
• XML-fil
• Access/SQL
• WebService

Brug af formularen (udgivelse)

Du introduceres for, hvordan InfoPath formularen anvendes gennem udgivelsen i forskellige kilder:
• SharePoint
• E-mail
• Netværk
• Access /SQL

Afsluttende emner

• Import/eksport af data
• Sikkerhed
• Print

Vælg dato og tilmeld

Varighed2 dage

TidKl. 8.30 - 16.00

Pris ekskl. moms6.800,-

Læs mere

INFOPATH 2013 TIL SHAREPOINT


Målsætning

Deltagerne kan efter kurset udnytte nogle af de muligheder, som InfoPath har i samspil med SharePoint.

Målgruppe

Medarbejdere, der skal designe formularer til brug sammen med SharePoint.

Indhold


Introduktion

Her introduceres du kort til henholdsvis SharePoint 2013 og InfoPath 2013:
• Grundlæggende elementer i InfoPath og SharePoint 2013
• Hvordan spiller InfoPath og SharePoint sammen?
• Hvad kan det bruges til?
• Navigation i InfoPath og SharePoint 2013

SharePoint formularbibliotek

• Udgivelse til SharePoint formularbibliotek
• Tilknytning af et workflow til biblioteket
• Sådan gøres InfoPath-felter tilgængelige for SharePoint, og sådan bruges/redigeres disse i et workflow

InfoPath Forms Services( Web formularer)

• Indstillinger for Forms Services
• InfoPath webformularer

SharePoint Webdele

• InfoPath form Webdel
• XML Webdel

SharePoint 2013

• InfoPath-formularer til SharePoint-lister
• Brug af SharePoint webservices i InfoPath

SharePoint muligheder

• InfoPath indholdstype
• Dataforbindelsesbibliotek

Afsluttende emner

• Udnyttelse af eksterne data fra SharePoint Business Connectivity Services

Vælg dato og tilmeld

Varighed2 dage

TidKl. 8.30 - 16.00

Pris ekskl. moms6.800,-

Læs mere

INFOPATH 2013 DEVELOPER


Målsætning

Deltagerne kan efter kurset udvikle avancerede formularer og lister samt importere og eksportere data ved hjælp af XML.

Målgruppe

Medarbejdere, der skal udbygge funktionen af formularskabeloner ved brug af f.eks. C#-kode.

Indhold


Introduktion

• Hvad er InfoPath, og hvad kan det bruges til?
• Den første InfoPath Formular
• Avanceret design af formularer
• Programmering af formularer
• Import og export af formuarer ved hjælp af XML
• Brug og navigering i InfoPath 2013
• Udvikling af formúlarer (design)
• Programmering - handlinger
• Brug af data
• Import og eksport af data
• Brug af InfoPath Designer
• Data fra forskellige kilder (XML, SQL-data, Access)
• Web Services
• Brug af datakilder
• Arbejde med templates
• XML datakilder og Web Services
• Brug af Controls
• Controls og teknikker omkring disse
• Brug af sektioner
• Styring af views
• Udgivelse (publishing) af Formularer
• Brug af programmeringskode
• Script
• .Net styret kode
• Sikkerhed
• InfoPath 2013 i relation til SharePoint Services
• Eksempler

Vælg dato og tilmeld

Varighed2 dage

TidKl. 8.30 - 16.00

Pris ekskl. moms7.000,-

Læs mere

INFOPATH 2010 INTRODUKTION


Målsætning

Deltagerne kan efter kurset oprette og tilpasse formularer ved brug af standard funktionalitet i Infopath. Deltageren vil være i stand til at knytte en formular til forskellige datakilder f.eks SharePoint Services.

Målgruppe

Medarbejdere, der skal designe simple formularer uden brug af kode.

Indhold


Introduktion

• Hvad er InfoPath 2010, og hvad kan det bruges til?
• Navigering i InfoPath 2010

Design

• Opbygning af formularer (visuelt og best practice)
• Indbyggede tabeldesigns
• Kontrolelementer, en gennemgang
• Regler, data validering og betinget formatering
• Beregninger
• Visninger
• Designkontrol

Datakilder

• Brug af forskellige data kilder:
SharePoint biblioteker og lister
XML-fil
Access/SQL
WebService

Brug af formularen (udgivelse):

• SharePoint
• E-mail
• Netværk
• Access /SQL

Afsluttende emner

• Import/Export af data
• Sikkerhed
• Print

Vælg dato og tilmeld

Varighed2 dage

TidKl. 8.30 - 16.00

Pris ekskl. moms6.800,-

Læs mere

INFOPATH 2010 DEVELOPER


Målsætning

Deltagerne kan efter kurset udvikle avancerede formularer og lister samt importere og eksportere data ved hjælp af XML.

Målgruppe

Medarbejdere, der skal udbygge funktionen af formularskabeloner ved brug af f.eks. C# kode.

Indhold


• Avanceret design af forms
• Programmering af forms
• Import og export af forms ved hjælp af XML
• Brug og navigering i InfoPath 2010
• Udvikling af forms (design)
• Programmering - handlinger
• Import af data
• Eksport af data
• Hvad er InfoPath, og hvad kan det bruges til?
• Brug af InfoPath Designer
• Den første InfoPath Form
• Brug af data
• Data fra forskellige kilder (XML, SQL-data, Access)
• Web Services
• Brug af datakilder
• Arbejde med templates
• XML datakilder og Web Services
• Brug af Controls
• Controls og teknikker omkring disse
• Brug af sektioner
• Styring af views
• Udgivelse (publishing) af Forms
• Brug af programmeringskode
• Script
• .Net styret kode
• Eksempler
• Sikkerhed
• InfoPath 2010 i relation til SharePoint Services

Vælg dato og tilmeld

Varighed2 dage

TidKl. 8.30 - 16.00

Pris ekskl. moms7.000,-

Læs mere

INFOPATH 2010 TIL SHAREPOINT


Målsætning

Deltagerne kan efter kurset udnytte de mange muligheder, som InfoPath har i samspil med SharePoint.

Målgruppe

Medarbejdere, der skal designe formularer til brug sammen med SharePoint.

Indhold


SharePoint formularbibliotek

• Udgive til SharePoint formularbibliotek
• Tilknytte et workflow til biblioteket
• Gøre InfoPath felter tilgængelige for SharePoint og bruge/redigere disse i et workflow

InfoPath Forms Services (Webformularer)

• Indstillinger for Forms Services
• InfoPath Web-formularer

SharePoint Webdele

• InfoPath form Web del
• XML Web del

SharePoint 2010 Lister

• InfoPath formularer til SharePoint lister

SharePoint Webservices

• Bruge SharePoint webservices i InfoPath

SharePoints muligheder

• InfoPath indholdstype
• Dataforbindelsesbibliotek

Afsluttende emner

• Udnyttelse af eksterne data fra SharePoint Business Connectivity Services

Vælg dato og tilmeld

Varighed2 dage

TidKl. 8.30 - 16.00

Pris ekskl. moms6.800,-

Læs mere

 
📧 TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV HER
 

Kursusformer

PeopleNet Academy udbyder forskellige kurserformer for bedst muligt at matche dit eller din virksomheds behov. Vi holder dagligt åbne kurser og firmakurser i vores kursuscenter eller hos kunden. Kurserne tager udgangspunkt i vores standardmateriale eller i firmatilpasset materiale, hvilket er nyttigt i forbindelse med udrulning af nyt system eller ny version i en større organisation, hvor mange brugere skal uddannes på samme tid. Forneden ser du tre af de tilbudte kursusformer. Hos PeopleNet Academy er nøgleordet fleksibilitet og derfor udbyder vi flere slags kursusformer. Mangler du information eller har spørgsmål til et skræddersyede kursus, er du velkommen til at kontakte os.

Åbne kurser

På åbne InfoPath kurser kan alle tilmelde sig. Du vil møde deltagere fra forskellige virksomheder og organisationer på et åbent InfoPath kursus. Tilmelding kan forgå via vores hjemmeside. Det er vigtigt at du læser forudsætninger for kurset igennem, så vi sikrer, at alle kursister har samme udgangspunkt ved kursusstart. På de åbne kurser får du mulighed for at udbygge dit netværk og dele viden og erfaring med personer på tværs af brancher, hvis arbejdsopgaver ligner dine. Vores åbne InfoPath kurser afholdes løbende, men kontakt os hvis du ikke finder et kursustidspunkt der passer, så finder vi en kursusdag sammen.

Firmakurser

Har I brug for at uddanne flere medarbejdere fra samme virksomhed, f.eks. ved nyansættelser, i forbindelse med en opgradering til Office 365, eller blot fordi I skal i gang med et nyt arbejdsområde, er det ofte en god idé at få medarbejderne samlet på samme hold/samme kursusforløb.

PeopleNet ser mange fordele i at samle medarbejderne på særlige firmakurser. Ved at vælge et eller flere firmahold opnår I:

 • Ensartet forløb for alle medarbejdere
 • Mulighed for tilpasset materiale og forløb
 • Kurser, der kan tage udgangspunkt i aktuelle udfordringer
 • Kurser à 1 til flere dages varighed, der henvender sig til alle niveauer
 • Kursusforløb, der kan tilpasses med flere undervisningsformer og eksempelvis afsluttes med opfølgningswebinar
 • Tidspunkt og undervisningssted aftales individuelt
 • Kurserne kan afholdes hos os eller hos jer
 • Effektmåling, elektronisk evalueringssystem og løbende opfølgning
 • Mulighed for online community på kundens intranet med adgang til vejledninger, selvstudiemateriale, videndeling mv.
 • Alle kurser kan afholdes på dansk eller engelsk
 • Kursusmateriale kan hentes og printes af kursisterne eller leveres trykt af PeopleNet
 • Prisen kan blive yderst attraktiv med 4 eller flere kursister på holdet.
 • Vi tilbyder derudover individuel fakturering på firmahold.
 • En eller to faste undervisere, som kender virksomhedens systemer og politikker.
 • Tæt samarbejde med kunden og indgående kendskab til forretningen giver effektiv og brugbar uddannelse af brugerne.

PeopleNet har gennem en årrække afviklet firmakurser i mange forskellige virksomheder, ligesom vi er fast leverandør af Microsoft-kurser til kunder som f.eks. Københavns Kommune, Coloplast, Forsvaret og Ørsted. Kurserne afholdes både i vores kursuscentre og hos kunden. Når man skal afholde mange firmakurser, er det vigtigt at have et indgående kendskab til forretningen, til interne it-værktøjer og til virksomhedens forskellige arbejdsgange. Kontakt os og vi kan hjælpe med at rådgive jer til at få mest muligt ud af jeres uddannelsesbudget.

Ene-undervisning

Hos PeopleNet Academy tilbyder vi også ene-undervisning eller “sidemandsoplæring” i InfoPath. Dette InfoPath kursus kan ske enten hos os eller on site i dit firma. Denne kursusform er særligt velegnet til nye medarbejdere, eller andre der skal opkvalificere sine InfoPath-kompetencer.