EXCEL 2013 INTRODUKTION

EXCEL 2013 INTRODUKTION

 

Book nu
Vælg dato og sted

27-04-2017

Aarhus

08-05-2017

København

23-05-2017

Aarhus

06-06-2017

København

02-08-2017

København

08-08-2017

Aarhus

21-08-2017

København

05-09-2017

Aarhus

25-09-2017

København

04-10-2017

Aarhus

30-10-2017

København

07-11-2017

Aarhus

27-11-2017

København

05-12-2017

Aarhus

18-12-2017

København

 

Tidspunkt og varighed
kl. 08:30 – 16:00
2 dage

Sted
Vælg dit kursussted enten i København eller Aarhus
op under Book nu

Pris
Kr. 4.800,- eksl. moms

Kontakt
+45 70 21 44 45
info@peoplenet.dk

EXCEL 2013 INTRODUKTION


Målsætning

Kursisten erhverver sig viden om opbygning og grundlæggende funktioner i Excel 2013. De færdigheder som kursisten tilegner sig, kan bruges til at lette beregnings- og registreringsopgaver i dagligdagen.

Målgruppe

Personer, der ikke nødvendigvis har forhåndskendskab til Excel 2010/2013, men ønsker en grundlæggende viden om, hvordan regneark fungerer.

Indhold


Introduktion

Kursisten lærer at opbygge grundlæggende regnearksmodeller hvor indtastning, formatering, redigering, formler og diagrammer gennemgås. Følgende emner indgår i kurset:
• Excels Backstage
• Opbygning af Bånd og kontekstbaseret Bånd
• Grundlæggende filhåndtering, filformater og publiceringsformer
• Brug af Excels bånd – både standardfanebladene og de kontekstafhængige faneblade fx Diagramværktøjets tre faner
• Grundlæggende navigation i regnearket
• Indtastning af data herunder formatering og brug af formatpensel
• Identifikation og håndtering af forskellen ved håndtering af tal- og teksttyper, datoer og tid
• Indsætte, omdøbe, slette, flytte og kopiere ark
• Indtaste formler
• Indsætte funktioner som SUM, MIDDEL, MIN, MAKS, TÆL og AFRUND
• Print, papirformat og marginer
• Sidehoved og sidefod
• Design og tilpasning af diagrammer
• Sparklines
• Tabeller i Excel herunder tabeldesign
• Formler og funktioner i tabeller
• Sortering og filtrering

Forudsætninger

Kendskab til Windows. Det vil være en fordel, hvis kursisten allerede har arbejdet med et tilsvarende Office-program f.eks. Word.

Varighed

2 dage