Banner - implementing Azyre Infrastructure solutions MS-533

Microsoft Azure Administrator AZ-104 (AZ-104T00)

 

Book nu
Vælg dato og sted

15-02-2021

Hillerød

15-02-2021

Hillerød

22-02-2021

Aarhus

22-02-2021

Aarhus

22-03-2021

Hillerød

Se flere datoer
 

Tidspunkt og varighed
kl. 08:30 – 16:00
4 dage

Sted
København

Pris
Kr. 18.800,- eksl. moms

Kontakt
+45 70 21 44 45
info@peoplenet.dk

Microsoft Azure Administrator AZ-104 (AZ-104T00)

Målsætning

På kurset lærer kursisten at styre Azure-abonnementer, sikre identiteter, administrere infrastruktur, konfigurerer virtuelle netværk samt forbinde Azure og lokale websteder.

Samtidig får man viden om og erfaring med at administrere netværkstrafik, implementere opbevaringsløsninger, oprette og skalere virtuelle maskiner. Du lærer også at implementere webapps, containere og sikkerhedskopier, dele data og overvåge din løsning.

Dette kursus har tidligere heddet AZ- 103, men i forbindelse med frigivelse af ny version fra Microsoft, har det skiftet nummer til AZ-104.

Målgruppe

For at deltage på dette kursus anbefaler vi, at du forinden har deltaget på, eller har viden svarende til: AZ-900 – Microsoft Azure Fundamentals

Indhold

(MOC)

Module 01 – Identity

In this module, you will learn how to secure identities with Azure Active Directory, and implement users and groups.

This module includes:

 • Azure Active Directory

 • Users and Groups

Module 02 – Governance and Compliance

In this module, you will learn about managing your subscriptions and accounts, implementing Azure policies, and using Role-Based Access Control.

This module includes:

 • Subscriptions and Accounts

 • Azure Policy

 • Role-based Access Control (RBAC)

Module 03 – Azure Administration

In this module, you will learn about the tools an Azure Administrator uses to manage their infrastructure. This includes the Azure Portal, Cloud Shell, Azure PowerShell, CLI, and Resource Manager Templates.

This module includes:

 • Resource Manager

 • Azure Portal and Cloud Shell

 • Azure PowerShell and CLI

 • ARM Templates

Module 04 – Virtual Networking

In this module, you will learn about basic virtual networking concepts like virtual networks and subnetting, IP addressing, Azure DNS, network security groups, and Azure Firewall.

This module includes:

 • Virtual Networks

 • IP Addressing

 • Network Security groups

 • Azure Firewall

 • Azure DNS

Module 05 – Intersite Connectivity

In this module, you will learn about intersite connectivity features including VNet Peering, Virtual Network Gateways, and VPN Gateway Connections.

This module includes:

 • VNet Peering

 • VPN Gateway Connections

 • ExpressRoute and Virtual WAN

Module 06 – Network Traffic Management

In this module, you will learn about network traffic strategies including network routing and service endpoints, Azure Load Balancer, and Azure Application Gateway.

This module includes:

 • Network Routing and Endpoints

 • Azure Load Balancer

 • Azure Application Gateway

 • Traffic Manager

Module 07 – Azure Storage

In this module, you will learn about basic storage features including storage accounts, blob storage, Azure files and File Sync, storage security, and storage tools.

This module includes:

 • Storage Accounts

 • Blob Storage

 • Storage Security

 • Azure Files and File Sync

 • Managing Storage

Module 08 – Azure Virtual Machines

In this module, you will learn about Azure virtual machines including planning, creating, availability and extensions.

This module includes:

 • Virtual Machine Planning

 • Creating Virtual Machines

 • Virtual Machine Availability

 • Virtual Machine Extensions

Module 09 – Serverless Computing

In this module, you will learn administer serverless computing features like Azure App Service, Azure Container Instances, and Kubernetes.

This module includes:

 • Azure App Service Plans

 • Azure App Services

 • Container Services

 • Azure Kubernetes Services

Module 10 – Data Protection

In this module, you will learn about backing up files and folders, and virtual machine backups.

This module includes:

 • File and Folder Backups

 • Virtual Machine Backups

Module 11 – Monitoring

In this module, you will learn about monitoring your Azure infrastructure including Azure Monitor, alerting, and log analytics.

This module includes:

 • Azure Monitor

 • Azure Alerts

 • Log Analytics

 • Network Watcher

Forudsætninger

Dette kursus forudsætter grundlæggende kendskab til Azure. Se kurset: AZ-900 Microsoft Azure Fundamentals. Det er desuden en fordel at have kendskab til PowerShell.

Varighed

5 dage

Se alle Azure kurser