Architecting Azure Solutions MS-535 (20535) Kursus

Azure Architect Design AZ-304 (AZ-304T00)

 

Book nu
Vælg dato og sted

01-02-2021

Hillerød

01-02-2021

Aarhus

22-03-2021

Hillerød

06-04-2021

Aarhus

17-05-2021

Hillerød

Se flere datoer
 

Tidspunkt og varighed
kl. 08:30 – 16:00
4 dage

Sted
København

Pris
Kr. 18.800,- eksl. moms

Kontakt
+45 70 21 44 45
info@peoplenet.dk

Azure Architect Technologies AZ-303 (AZ-303T00)

Målsætning

Dette kursus lærer Solutions Architects hvordan man etablerer sikre, skalerbare og stabile løsninger i Azure. Herunder designovervejelser relateret til logging, cost analysis, authentication and authorization, governance, security, storage, high availability og migration.

Rollen som designarkitekt kræver forståelse de enkelte elementers påvirkning på den samlede løsning.

OBS: Dette kursus hed tidligere AZ -301, men efter frigivelse af en ny version fra Microsoft, har det skiftet nummer til AZ-304!

På dette kursus lærer du at arbejde med Azure som arkitekt og om brugen af Azure i stor skala. Kurset handler i høj grad om, hvordan man designer større Azure løsninger.

På dette kursus lærer du Azure at kende fra en it-arkitekts perspektiv.

Kursets formål er at lære dig at designe Azure-løsninger med fokus på blandt andet Azure sikkerhed, App Service Plans, Distributed Network Traffic, ARM templates, Face API, Speech API, Language Understanding (LUIS) service og meget mere.

Dette kursus er forberedende til testen, som skal til for at blive certificeret Azure Solutions Architect Expert.

Indhold


(MOC)

Module 1: Design for Cost Optimization

 • In this module, you will learn how to optimize costs from recommendations, breakdown costs by Azure Service, and download and review usage details. 01-View

 • Lessons
  • Recommend Solutions for Cost Management
  • Recommended Viewpoints for Minimizing Costs

 • After completing this module, students will be able to:
  • Optimize with Azure Cost Management.
  • Design with Cost in mind
  • Optimize Costs from recommendations

.

Module 2: Design a Solution for Logging and Monitoring

 • In this module, you will learn about Azure Monitor, Azure Application Insights, and Azure Sentinel. You will be able to monitor Azure Resources with Azure Monitor and collect and analyze resource Logs for Azure.

 • Lessons
  • Azure Monitoring Services
  • Azure Monitor

 • After completing this module, students will be able to:
  • Monitor Azure resources with Azure Monitor
  • Collect and analyze Resource Logs for Azure resources
  • Understand how Azure Sentinel collects data on the devices, users, infrastructure, and applications

.

Module 3: Design Authentication

 • In this module, you will learn to implement Conditional Access and Azure Multi-Factor Authentication and also be able to recommend an Authentication Methodology for Hybrid Identity.

 • Lessons
  • Recommend a Solution for Multi-Factor Authentication
  • Recommend a Solution for Single-Sign On (SSO)
  • Five Steps for Securing Identity Infrastructure
  • Recommend a Solution for a Hybrid Identity
  • Recommend a Solution for B2B Integration

 • After completing this module, students will be able to:
  • Plan for a MFA Deployment
  • Understand Azure Active Directory Seamless Single Sign-On (SSO)
  • Recommend an Authentication Methodology for Hybrid Identity
  • Integrate with Identity Providers

.

Module 4: Design Authorization

 • In this module, you will learn how to provide Identities to services and understand the hierarchy of Management Groups and Subscriptions.

 • Lessons
  • Infrastructure Protection
  • Recommend a Hierarchical Structure for Management Groups, Subscriptions and Resource Groups

 • After completing this module, students will be able to:
  • Recommend hierarchy of Management Groups and Subscriptions.
  • Configure custom RBAC Role definitions and assignments

.

Module 5: Design Governance

 • In this module, you will learn apply an Azure Policy, Identify non-compliant resources, and manage tag governance with Azure Policy.

 • Lessons
  • Recommend a Solution for using Azure Policy
  • Recommend a Solution for using Azure Blueprint

 • After completing this module, students will be able to:
  • Organize Policies with Initiatives
  • Manage Tag Governance with Azure Policy
  • Provide guidance on Azure Blueprints

.

Module 6: Design Security for Applications

 • In this module, you will understand Azure Key Vault availability and redundancy, managed Identities for Azure resources. Also, learn about system-assigned Managed Identity and Azure VMs.

 • Lessons
  • Recommend a Solution using KeyVault
  • Recommend a Solution using Azure AD Managed Identities

 • After completing this module, students will be able to:
  • Understand Key Vault authentication and authorization
  • Understan Azure Key Vault availability and redundancy
  • Understand how Blueprints differ from Resource Manager Templates and Azure Policy

.

Module 7: Design a Solution for Databases

 • In this module, you will be able to recommend the appropriate data store and recommend Azure SQL Database and Azure SQL Managed Instance Service tiers.

 • Lessons
  • Select an Appropriate Data Platform Based on Requirements
  • Overview of Azure Data Storage
  • Recommend Database Service Tier Sizing
  • Dynamically Scale Azure SQL Database and Azure SQL Managed Instances
  • Recommend a Solution for Encrypting Data at Rest, Transmission, and In Use

 • After completing this module, students will be able to:
  • Recommend Database Service Tier Sizing
  • Recommend a Solution for Encrypting Data at Rest, Transmission, and In Use
  • Understand Azure Data Lake Store and Azure Blob Storage containers

.

Module 8: Design Data Integration

 • In this module, you will learn about data flows using Azure Data Factory and Azure Synapse Analytics architecture.

 • Lessons
  • Recommend a Data Flow
  • Recommend a Solution for Data Integration

 • After completing this module, students will be able to:

 • Implement Azure Synapse Analytics

 • Describe how data flows using Azure Data Factory

 • Demonstrate hjow to use Azure Data Factory to load data into SQL Data Warehouse

.

Module 9: Select an Appropriate Storage Account

 • In this module, you will learn about recommend a design a strategy for using tiered storage and manage tiered Storage using Azure tools.

 • Lessons
  • Understanding Storage Tiers
  • Recommend a Storage Access Solution
  • Recommend Storage Management Tools

 • After completing this module, students will be able to:
  • Recommend tools for working with Azure Storage
  • Design for Azure Blob Storage access tiers

.

Module 10: Design a Solution for Backup and Recovery

 • In this module, you will learn about solutions for site recovery capacity and site failover and failback. You will be able to recommend solutions for recovery in different regions.

 • Lessons
  • Recommend a Recovery Solution for Hybrid and On-Premises Workloads
  • Design and Azure Site Recovery Solution
  • Recommend a Solution for Recovery in Different Regions
  • Recommend a Solution for Azure Backup Management
  • Design a Solution for Data Archiving and Retention

 • After completing this module, students will be able to:
  • Recommend solutions for Azure hybrid and on-premises workloads that meets recovery objectives
  • Recommend a solution for site recovery capacity
  • Recommend storage types and methodology for data archiving
  • Identify requirements for data archiving

.

Module 11: Design for High Availability

 • In this module, you will learn about solutions for application and workload redundancy, including compute, database, and storage.

 • Lessons
  • Recommend a Solution for Application and Workload Redundancy
  • Recommend a Solution for Autoscaling
  • Identify Resources that Require High Availability
  • Identify Storage Tpes for High Availability
  • Recommend a Solution for Geo-Redundancy of Workloads

 • After completing this module, students will be able to:
  • Recommend a solutions for autoscaling
  • Identify storage types for high availability
  • Recommend a solutions for geo-redundancy of workloads

.

Module 12: Design a Compute Solution

 • In this module, you will learn about the appropriate compute technologies, including virtual machines, App Services, Service Fabric, Azure Functions, Windows Virtual Desktop, and containers.

 • Lessons
  • Recommend a Solution for Compute Provisioning
  • Determine Appropriate Compute Technologies
  • Recommend a Solution for Containers
  • Recommend a Solution for Automating Compute Management

 • After completing this module, students will be able to:
  • Refer solution for automating compute management
  • Recommend the appropriate compute technologies, including virtual machines, and App Services
  • Recommend the approrioate AKS and ACI and the configurations

.

Module 13: Design a Network Solution

 • In this module, you will learn about solutions for network addressing and name resolution, network provisioning, and network security.

 • Lessons
  • Recommend a Solution for Network Addressing and Name Resolution
  • Recommend a Solution for Network Provisioning
  • Recommend a Solution for Network Security
  • Recommend a Solution for iInternete Connectivity and On-Premises Networks,
  • Recommend a Solution for Automating Network Management
  • Recommend a Solution for Load Balancing and Rraffic Routing

 • After completing this module, students will understand :
  • Solutions for network addressing and name resolution
  • Solutions for network security including private endpoints, firewalls, and gateways
  • Recommendations for network connectivity to the Internet, on-premises networks, and other VNets.
  • Recommendations for load balancing and traffic routing

.

Module 14: Design an Application Architecture

 • In this module, you will learn about solution for deployment of applications including ARM templates, Logic Apps, or Azure Functions. You will also learn about microservices architecture including Event Grid, Event Hubs, Service Bus, Storage Queues, Logic Apps, Azure Functions, and webhooks.

 • Lessons
  • Recommend a Microservices Architecture
  • Recommend an Orchestration Solution for Deployment of Applications
  • Recommend a Solution for API Integration

 • After completing this module, students will be able to:
  • Recommend deployment solutions using ARM templates, Logic Apps, or Azure Functions
  • Recommend a solution for monitoring automation
  • Recommend a hosting structure for API management

.

Module 15: Design Migrations

 • In this module, you will learn about recommend a solution for migrating applications and VMs and a solution for migration of databases.

 • Lessons
  • Assess and On-Premises Servers and Applications for Migration
  • Recommend a Solution for Migrating Applications and VMs
  • Recommend a Solution for Migration of Databases

 • After completing this module, students will be able to:
  • Assess on-premises servers and applications for migration
  • Suggest solutions for migrating applications and VMs
  • Determine migration scope, including redundant, related, trivial, and outdated data

Forudsætninger

For at deltage på dette kursus anbefaler vi, at du forinden har deltaget på, eller har viden svarende til: AZ-303 – Microsoft Azure Architect Technologies

Varighed

4 dage

Se alle Azure kurser