ACCESS 2013 VBA

ACCESS 2013 VBA

 

Book nu
Vælg dato og sted

21-11-2017

København

21-11-2017

Aarhus

20-12-2017

København

20-12-2017

Aarhus

25-01-2018

København

25-01-2018

Aarhus

06-03-2018

København

06-03-2018

Aarhus

09-04-2018

København

09-04-2018

Aarhus

07-05-2018

København

07-05-2018

Aarhus

12-06-2018

København

12-06-2018

Aarhus

 

Tidspunkt og varighed
kl. 08:30 – 16:00
2 dage

Sted
Vælg dit kursussted enten i København eller Aarhus
op under Book nu

Pris
Kr. 5.900,- eksl. moms

Kontakt
+45 70 21 44 45
info@peoplenet.dk

ACCESS 2013 VBA


Målsætning

Kurset giver en grundlæggende forståelse af, hvorledes VBA kan udnyttes til at effektivisere arbejdet med Access. Kurset vil give en grundlæggende forståelse for de almindelige programmeringsfærdigheder, syntakser mm.

Målgruppe

Access-brugere, der ønsker at optimere udnyttelsen af Access og komme i gang med VBA programmering.

Indhold


Makroer og VBA

• Forskelle mellem makroer og VBA
• Konvertering af makroer til VBA-kode

Anvendelse af Visual Basic for Applications-udviklingsmiljøet

• Brug af editoren
• Placering af kode
• Dialogmuligheder

Datahåndtering

• Variabler og konstanter
• Datatyper
• Konvertering

Sekvenskontrol

• Sekvens
• Valg
• Løkker
• Procedurer og funktioner

Access’ indbyggede objektmodel

• Brug af SQL i Access
• Fejlfinding og fejlhåndtering
• Integration mellem Access og de andre programmer i Microsoft Office-pakken

Forudsætninger

For at kunne udnytte VBA-Access, er det nødvendigt at have et godt kendskab til Access svarende til videregående niveau.

Varighed

2 dage