Arbejdsgivere der sidder foran hver sin computer skærm og arbejder

Indholdsfortegnelse i Word – Kom hurtigt og nemt i gang

Tilmeld nyhedsbrev

Følg med i vores nyheder, events og webinarer.

Udgivet den: 13. marts 2019
Opdateret den: 24. juli 2023

Hvad er en indholdsfortegnelse?

Lad os se nærmere på indholdsfortegnelse i Word!

En indholdsfortegnelse er en liste med de overskrifter, som er brugt igennem dokumentet, med angivelse af sidetallet på den side, hvor overskriften står. Det er en god idé at inkludere indholdsfortegnelse i store dokumenter, for eksempel en længere rapport, da indholdsfortegnelsen giver læseren et kort og brugbart overblik over et ellers omfattende dokument.

I denne guide får du en introduktion til, hvordan du nemt kan oprette og redigere en indholdsfortegnelse.

Sådan laver du en indholdsfortegnelse i Word

Før man kan generere en indholdsfortegnelse, skal man have defineret alle overskrifter i dokumentet som en typografi. En typografi er en navngivning af et format, hvilket betyder, at et afsnit skrevet med Arial 16 pkt. fed med skygge, kan gives typografinavnet SuperOverskrift.

Word kan generere en indholdsfortegnelse ud fra de fleste standardtypografier, samt egne oprettede typografier. Normalt anvendes dog standard typografierne Heading 1 til Heading 9. For at se alle standardtypografierne, kan man klikke i båndet Home’s Styles-sektion på den diminutive knap længst mod højre.

Indholdfortegnelse I word overblik over alle standard typografierne

Et Word-dokument rummer et virvar af typografier, derfor kan man vælge at filtrere oversigten.

Klikker man på Options… i bunden at Styles-vinduet, kommer der en dialogboks til syne, hvor man kan vælge mellem fire forskellige filtreringer: Recommended, In use, In current document og All styles.

Dialogboks over fire forskellige filtreringer

Tildel Overskriftstypografier

Man har mulighed for at vælge op til 9 niveauer af overskrifter; Heading 1, Heading 2, osv., eller man kan selv definere typografien.

 1. Placer markøren i en overskrift/afsnit
 2. Klik på den ønskede typografi fra båndet Home’s Styles-sektion.

Nedenfor er vist, hvordan dropboksen med typografier ser ud som standard, hvis der ikke er blevet suppleret med yderligere typografier fra Styles-vinduet.

Dialogboks med de forskellige overskrifttyper.

Skulle der mangle nogle typografier, så kan de manglende findes ved at klikke på Options i Styles-vinduet som ovenfor beskrevet. Når filtreret All styles er valgt, kan alle indbyggede typografier anvendes.

For at danne sig overblik over sine overskrifter og underoverskrifter er det en god idé at vise Navigation Pane, der findes på fanebladet View, i sektionen Show.

Opret en indholdsfortegnelse

Når man har defineret og formateret sine overskrifter til de niveauer, der er passende, skal man oprette selve indholdsfortegnelsen.

Man kan vælge mellem flere indbyggede formater for en indholdsfortegnelse, og der er også mulighed for at definere sit eget format. For at oprette en indholdsfortegnelse, skal man gøre følgende:

 1. Placer indsætningspunktet i dokumentet, hvor indholdsfortegnelsen ønskes indsat.
 2. Vælg både References, Table of Contents og nedenstående menu med prædefinerede indholdsfortegnelser vises:

  Table of contents viser et overblik over de præ-definerede indholdfortegnelser

 3. Klik på det ønskede format og indholdfortegnelsen indsættes, hvor markøren var placeret.

Hvis indholdsfortegnelsen enten trænger til at blive opdateret, eller du vil benytte et andet design, så giver Word mulighed for en temmelig simpel vedligeholdelse. Markeres indholdsfortegnelsen, vil nedenstående fremkomme:

Illustration af den markerede indholdsfortegnelse

Her kan man dels opdatere det dynamiske felt ved at klikke på Update Table…, dels returnere til listen med de prædefinerede designs og vælge om. Illustrationen herunder fremstiller en situation, hvor indholdsfortegnelsen bliver tildelt et nyt layout.

Sådan ser det ud, hvis indholdfortegnelsen får et nyt layout.

Hvis du foretrækker at etablere dit helt eget design, kan du opbygge den selv helt fra bunden. Dette kræver, at du opretter indholdsfortegnelsen ved at vælge Insert Table of Content… under knappen Table of Content. Dette menupunkt åbner en dialogboks som vist herunder:

Dialogboks der kommer hvis man ønsker at designe og definere sin egen indholdsfortegnelse.

Under sektionen General vælges stil samt det antal niveauer, indholdsfortegnelsen har. Ellers er dialogboksen delt i en venstre side til Print Preview og en højre til Web Preview.

Print Preview er det design, man normalt forfølger, mens Web Preview bruges i de sammenhænge, hvor man bruger Word til at danne websider. For Print Previews vedkommende giver checkboksen Show page numbers sidenummerering i selve indholdsfortegnelsen. Right align page numbers højrestiller sidenumrene i indholdsfortegnelsen. Checkboksen Use hyperlinks instead of page numbers kan tilføje og fjerne interaktive links på den webside, som rummer indholdsfortegnelsen.

Knappen Options åbner en dialogboks, hvor de typografier, som skal udgøre grundlaget for den enkelte indholdsfortegnelse, udpeges. I eksemplet herunder er Heading 1, Heading 2 og Heading 3 de tre typografier, som er indholdsfortegnelsens grundlag. Nummeret i højre side (1, 2, 3) af dialogboksen indikerer hierarkiet typografierne imellem – de såkaldte TOC (Table of Content) niveauer.

Dialogboks hvori man kan definere de forskellige niveauer for typografierne.

NB: Holder man CTRL-tasten nede og klikker på sidetallet i indholdsfortegnelsen, springer man til den aktuelle side, hvor overskriften er placeret.

Placering af indholdsfortegnelsen

Typisk vælger man at placere indholdsfortegnelsen i starten af dokumentet. Dette betyder dog, at selve dokumentet bliver forrykket med indholdsfortegnelsens længde og at selve dokumentet ikke mere starter på side 1. Hvis man ønsker, at den første side i selve dokumentet skal være side 1, kan man gøre følgende:

 1. Placer indsætningspunktet efter den nyoprettede indholdsfortegnelse.
 2. Indsæt et Page Break på fanebladet Insert, sektionen Pages.
 3. Vælg båndet Insert, Page Number, Format Page Number, Start at, skriv tallet 0.
 4. Tryk OK.

Dialogboks hvori man kan indstille hvilken side indsholdsfortegnelsen skal være på.

Alternativt kan man indsætte sin indholdsfortegnelse i slutningen af dokumentet, da vil første side i selve dokumentet fortsat være side 1.

Opdatér din indholdfortegnelse

Hvis man efter at have oprettet sin indholdsfortegnelse, har foretaget ændringer i dokumentet, f.eks. anvendt flere typografier eller har ændret nogle overskrifter, behøver man ikke oprette en ny indholdsfortegnelse. Den eksisterende indholdsfortegnelse kan opdateres, og det kan gøres på følgende måder:

 1. Flyt markøren til indholdsfortegnelsen. Indholdsfortegnelsen vises nu i blåt, da feltet for indholdstegnelsen er aktiveret.
 2. Klik på Update Table
  Billede af update table.

  eller Tryk på F9 (Opdater felt) og følgende dialogboks vises:

  Opdateringsboks hvori du kan krydse af om du vil opdatere din bibliografi med nummer eller hele tabellen.

 3. Vælg Update page numbers only eller Update entire table. Hvis man vælger Update entire table, vil eventuelle ændringer i teksten for en overskrift også påvirkes.

Kunne du tænke dig at blive bedre til Word? Vi tilbyder en masse spændende kurser. Se vores Microsoft Word kurser. 

Brug for mere information?

Så ta' fat i Claus eller en af vores andre flinke medarbejdere.

Medarbejderbillede af Claus Friis Pedersen, CEO hos PeopleNet.

Claus Friis Pedersen

Partner og CEO