Indsæt, redigér og slet fodnoter og slutnoter i Word

Gå ikke glip af ny viden

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Udgivet den: 23. oktober 2019
Opdateret den: 3. november 2021

Kategori(er): 

#Guides
#Word

Fodnoter og slutnoter i Word

Man kommer som forfatter af et dokument ofte ud for, at der skal knyttes en forklaring eller uddybning til et ord eller en sætning. Alle læserne vil dog ikke være interesseret i denne uddybning, og det kan derfor være hensigtsmæssigt at placere denne uddybning et andet sted i dokumentet.

Til dette formål benyttes indsættelse af fodnoter og slutnoter, som du bliver introduceret for i denne guide.

Sådan indsætter, redigerer og sletter du fodnoter og slutnoter i Word

Forskellen på fodnoter[Felt] og slutnoter[Felt] er, at fodnoter vises på samme side som den tekst, der henvises til, mens slutnoter vises i slutningen af dokumentet. Noterne bliver automatisk nummereret[Felt] og placeret i dokumentet. Man kan have både fod- og slutnoter i samme dokument.  

I nedenstående skærmbillede, kan man se placeringerne af henholdsvis fod- og slutnoterne.

Fodnoter[Felt] nummereres med arabertal (1, 2, 3, 4, osv.), og slutnoter nummereres med små romertal (i, ii, iii, ix, osv.). Hver note består af et notetegn med hævet skrift og selve noteteksten. En vandret linie adskiller noterne fra dokumentteksten. 

 

Indsætning af noter

  1. Placer markøren lige efter det ord eller den sætning, hvor der ønskes tilknyttet en fod- eller slutnote.  
  2. Vælg References, Insert fodnote.
  3. Herefter kan du indsætte din fodnote.

Hvis man vælger, at angive et specialtegn, kan fodnoten maksimalt indeholde 10 tegn. Ønsker man at få adgang til et større antal specialtegn, ved evt. at benytte nogle Symbol skrifttyper, skal man trykke på knappen Symbol i båndet Insert.

Hvis der arbejdes i Draft dokumentvisning, fremkommer der et vindue nederst på siden, hvor man kan skrive teksten til noten:

Arbejder man i Print Layout[Felt], skal man blot skrive fod- eller slutnote teksten og herefter klikke et sted i dokumentet for at kunne fortsætte arbejdet. Med fordel kan man dog dobbeltklikke på fod- eller slutnote tallet, da man således vil returnere til den position i dokument, hvorfra noten blev indsat. Man kan ligeledes dobbeltklikke på en note i dokumentet for at springe ned til note teksten. 

Hvis man holder musemarkøren over en notehenvisning, vil man yderligere kunne se hele indholdet af noten, uden at skulle springe ned for at læse den.

 

Redigering og sletning af noter

For at redigere i f.eks. en fodnote kan man umiddelbart placere markøren i noteteksten nederst på siden og foretage de ønskede ændringer. Som tidligere nævnt kan man også dobbeltklikke på notetallet eller vælge Show Notes i båndet References, og markøren vil springe til det næste område med note tekster. Her er der mulighed for at slette, flytte eller kopiere noterne.

En hurtig måde at finde en note på, er ved at bruge funktionen Go to…. Funktionen aktiveres via båndet Home, sektionen Editing, Find, via fanen Go to…[Felt] , vælg Footnote og skriv et søgeord.

 

Du har nu lært hvorledes man indsætter, redigerer og sletter fodnoter og slutnoter i Word.

Følg os på

Brug for mere information?

Så ta' fat i Claus eller en af vores andre flinke medarbejdere.

Image

Claus Friis Pedersen

Partner og CEO