Digital Procesoptimering med Power Apps og Power Automate

Automatisering af processer: Effektivisering, Præcision, og Skalerbarhed

Effektivisering: Automatisering er nøglen til at frigøre tid og ressourcer i din virksomhed. Ved at automatisere gentagne og rutineprægede opgaver kan du reducere fejl og øge produktiviteten. Fokusér på kerneopgaverne og lad automatiseringen håndtere de repetitive opgaver som datatranskribtion, rapportgenerering og kundeservice.

Præcision: Automatisering af processer sikrer nøjagtighed og konsistens. Ved at eliminere menneskelige fejl opnår du pålidelighed i dine processer. Dette er især vigtigt inden for regnskab, lagerstyring og kvalitetskontrol. Øg præcisionen og minimér risici for at forbedre kundetilfredsheden.

Skalerbarhed: Skalerbarhed er afgørende for succes i en dynamisk forretningsverden. Med automatisering kan du skalere dine aktiviteter uden at øge arbejdsstyrken. Håndter større mængder arbejde ved at implementere intelligente systemer og robotteknologi. Tilpas dig hurtigt skiftende markedsmæssige behov og skab en fleksibel og konkurrencedygtig virksomhed.

Kontakt os i dag for at lære mere om, hvordan vores Power Apps, Power Automate og Power BI konsulenter kan hjælpe din virksomhed med effektivisering, præcision og skalerbarhed. Frigør dit teams potentiale og skab en succesfuld fremtid.

Læs mere her

Tilmeld nyhedsbrev

Følg med i vores nyheder, events og webinarer.

Employee pointing at digital icons
Microsoft Power Apps logoMicrosoft Power Automate logo

Fokus på jeres behov

Power Apps og Power Automate er blandt de bedste værktøjer til at udvikle applikationer og automatisering af processer, som kan bruges i mange forskellige områder af virksomheden.

Vores konsulenter har stor erfaring med at sætte sig ind i virksomhedens arbejdsgange og forretningsbehov, som sammenkobles med de teknologiske standardmuligheder i Microsoft Power platform.

Derfor kan vi hjælpe dig med lige netop den udfordring, du står overfor i forbindelse med at få automatiseret dine processer.

CASE - Læs hvordan LeoPharma fik strømlinet deres dataindsamling med Power Platformen. 

Se eksempler på procesoptimering

Power Platformens muligheder

Procesoptimering- og automatisering har i dag stor betydning for virksomheders digitale tranformatering og det fremadrettede forretningsgrundlag.

I Power Platformen ligger tre grundværktøjer; Power Apps, hvori du kan bygge skræddersyede apps til alle områder i din virksomhed, Power Automate, hvori du kan lave automatiseringer og flows, som effektiviser din hverdag, og ikke mindst Power BI, hvori du kan visualisere alle virksomhedens data, så dine beslutninger altid er funderet i et solidt og veldokumenteret grundlag. Endelig er det med Power Virtuel Agents muligt at bygge chatbots, som også kan styrke digitaliseringen i virksomheden.

Power Platformen er en del af Microsoft 365, og derfor er det nemt at komme i gang med at udnytte de mange muligheder, hvis virksomheden allerede også gør brug af denne.

Power værktøjerne kan integreres til den restende del af Microsoft 365, for eksempel Teams, SharePoint, hvilket betyder, at det interne, digitale miljø samles og bruges mest optimalt.

GUIDE: 54 eksempler på processer, der kan automatiseres.

Sådan hjælper vi din virksomhed

Uanset om du skal i gang med at bygge apps, visualiser dine data, bygge chatbots eller automatisere og optimere dine forretningsprocesser, står vores konsulenter klar til at hjælpe, støtte eller vejlede din virksomhed under hele processen.

Du kan med fordele læse vores eksperts anbefalinger her

Vi starter typisk med en afklarende workshop, som resulterer i en fælles forståelse af opgavens omfang og løsningsmuligheder og efterfulgt af en godkendelse af et estimat påbegyndes opgaven. Vi arbejder agilt og har fokus på hurtig realisering samt anvendelsen af standard teknologier frem for udvikling.

Har din virksomhed en stærk it og teknisk afdeling, men mangler kompetencer i Power Platformen, kan vi også uddanne medarbejderne.

Opgradér dine medarbejdere til Power Platformen

Vil du vide mere?

Så ta' fat i os
Charlotte Green headshot

Charlotte Green

SharePoint Application Specialist

+45 7021 4445

cgr@peoplenet.dk

Michelle Pedersen headshot

Michelle Pedersen

Front-end Developer & Consultant

+45 7021 4445

mpe@peoplenet.dk

Effektivisering af forretningsprocesser

Effektivisering af forretningsprocesser indgår som en naturlig del af organisationers digitale transformation. PeopleNet har mange års erfaring med at automatisere digitale arbejdsprocesser og har derfor også stort kendskab Microsoft Power Platforms muligheder.

Applikationer

Vi kan hjælpe dig med at bygge skræddersyede apps med flere datakilder i Microsoft Power Apps.

Automatisering

Vi kan hjælpe dig med at automatisere arbejdsprocesser mellem dine favorittjenester og programmer med Microsoft Power Automate.

Dataanalyse og rapporter

Vi kan hjælpe dig med at visualisere, analysere og dele indsigter med organisationen i
Microsoft Power BI.

Power Virtual Agents

Vi kan hjælpe dig med at udnytte de mange muligheder inden for chatbots ved brug af Power Virtual Agents.

Ekspertområder

Vores konsulenter har stor erfaring med at sætte sig ind i virksomhedens arbejdsgange og forretningsbehov, som sammenkobles med de teknologiske standardmuligheder i Microsoft Power platform. Vi starter typisk med en afklarende workshop, som resulterer en fælles forståelse af opgavens omfang og løsningsmuligheder. Efter godkendelse af et estimat påbegyndes opgaven. Vi arbejder agilt og har fokus på hurtig realisering samt anvendelsen af standard teknologier frem for udvikling. Derudover kan vi hjælpe med:

Optimering

Vi hjælper med at ”oversætte” gamle formularer og workflows fra InfoPath, Nintex Forms, Nintex Workflow og SharePoint Designer til Microsoft Power Apps og Microsoft Power Automate Flow og optimerer gerne både formular og workflow i processen.

Center of Excellence

Vi sætter Microsofts Center of Excellence op for virksomheden. CoE er blandt andet et Governance værktøj, der hjælper med at holde organisationen opdateret på hvilke miljøer, Microsoft Power Automate og Microsoft Power Apps brugerne har oprettet, opretter og anvender. Yderligere er der også et univers til træning af virksomhedens medarbejdere.

Sundhedstjek

Hvis du eller dine kolleger har oprettet en Microsoft Power App eller et flow i Power Automate kan vi hjælpe dig med et sundhedstjek og en eventuel optimering af de formularer, der er anvendt eller give dig tips til forbedringer. Vi gennemgår apps og flows for at se, om de gør brug af de retningslinjer, som Microsoft har sat for best practice på området.

Sparringspartner

Vi kan også fungere som sparringspartner på kommende eller igangværende opgaver, du måtte have, og vi afholder gerne workshops og sidemandsoplæring skræddersyet efter dine behov.

Kunder vi har hjulpet

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Eksempler på processoptimering

Salg

Microsoft Power Platformen kan hjælpe sælgerne med at holde fokus på at levere gode kundeoplevelser og skabe mersalg.

Det kunne eksempelvis være at få adgang til kundedata på en hvilken som helst mobil enhed med Power Apps eller konfigurering af automatisk opfølgning. Det kunne også være autogenerede udsendelse af brugerdefinerede salgsforslag og fremsendelse af dokumentation til review, signatur eller godkendelse, vha. Power Automate eller autogenerede kontrakter ud fra eksisterende kundedata.

HR


Med Microsoft Power Platformen kan I optimere medarbejderoplevelsen lige fra rekruttering og on-boarding til evaluering samt håndtering af ferieanmodninger.

Blandt andet kunne det være en effektivisering af evalueringsprocedurerne for arbejdsperformance og kursusforløb. Det kunne også være at opsætte strømlinede processer til hele ansættelses- og on-boardingprocessen for at mindske arbejdsbyrden for HR og sikre en hurtig introduktion for den ny medarbejder. Ved brug af Microsoft Power Platformen kan I fuldføre de vigtigste HR-opgaver uden at udskrive et eneste dokument. Digitalisér jeres informationer og godkend med få klik.

IT

Automatisering hjælper it-afdelingen med at administrere anmodninger, forespørgsler, fremskynde behandling og overtage kontrollen med provisioneringsløsninger.

Med automatiseringsværktøjet Microsoft Power Automate får I en efficient men samtidig brugervenlig drag-and-drop-oplevelse, der gør det muligt for IT-specialister at designe og implementere workflows uden omkostningsfulde udviklingsressourcer. Microsoft Power Platformen giver it-afdelingen ro i sindet, da platformen indeholder værktøjer til opsætning af datapolitikker og rettighedsstyring, dette sikrer at løsninger kan deles og skaleres sikkert.

Procesforbedring og transformation


Gennemfør meningsfulde forandringer i hele virksomheden ved at give jeres enheder muligheden for løbende at forbedre deres arbejdsprocesser.

Med Microsoft Power Platformen kan indsamling og visualisering af arbejdsprocesser skabe en overskuelig og transparent oversigt over opgaver og projekter, som medarbejdere kan følge med i. Vær konsekvent omkring kvaliteten af kundeservice og standardisér kommunikationen gennem automatisering. Det gør det lettere for partnere og medarbejdere at følge med i forretningsprocesserne.

Kundeservice


Gennem automatisering af de tidskrævende administrative opgaver, kan I øge kvaliteten af jeres kundeservice. 

Automatiseringen inden for kundeservice kunne være at oprette en vidensbase, hvorigennem jeres personale kan registrere, undersøge og løse relevante problemer. Eller opsæt en chatbot vha. Power Virtual Agents, som kan håndtere forespørgsler ud fra jeres vidensbase og overføre kunden til en agent. Man kan også automatisere undersøgelser og feedbackprocesser. Endeligt kunne det være strømlignet dokumenthåndtering, beskyt de fortrolige data og reducér papirbaseret kommunikation. 

Organisatorisk sammenhæng


Gør serviceydelsen mere konsistent på tværs af systemer ved at standardisere jeres politikker og procedurer.

Blandet andet kan man skabe et sammenhængende ERP-system gennem værktøjerne i Power Platformen, hvor man herigennem kan automatiser overlevering og ressourcestyring på tværs af funktioner som ordrebehandling, salg, køb, lagerstyring og økonomistyring. Man kan også procesautomatisere ordrerne til tiden og inden for budgettet, mens forsinkelser og menneskelige fejl elimineres. Den automatiserede kundeservice skaber tilfredse kunder, og sætter medarbejderne fri til at levere de bedste kundeoplevelser.

Økonomi

Power Platformen kan transformere virksomhedens økonomistyring gennem fakturabehandling, udgifts-godkendelser og budgettering.

Inden for økonomi kan man for eksempel implementere automatiseret dokumentgenerering, som altid følger regelsæt opsat af organisationen. Med standardiserede formularer i Power Apps og kontrakter med præ-udfyldte data vha. Power Automate, kan I reducere fejl og fremme positive resultater for virksomheden.

Juridisk


Modernisér den juridiske afdeling uden at gå på kompromis med ”due diligence”. Automatisér generering af udkast af de finansielle kontrakter, eksekvér multi-level godkendelser og få gjort mere på mindre tid.

Med Power Platformen er det muligt at automatisere processer, som inden for det juridiske område eksempelvis kunne være sagsbehandling, dokumentgodkendelse og håndtering samt betalings- og/eller opkrævningsprocesser. 

 

Marketing

Strømlign markedsføringskampagner fra planlægningen til udførelsen. Fokusér på at skabe vedholdende kundeoplevelser og generer en øget efterspørgslen, fremfor at jagte anmeldelser og anerkendelser.

Med Microsoft Power Platformen kan man simplificér processerne omkring indsamling og produktion af markedsføringsmateriale, casestudier og meget mere, med Business Process Flows fra Power Automate. Derudover kan man styrke jeres organisationsenheder med at efterleve de fremsatte markedsføringsbeslutninger via automatiserede briefingsprocesser med Power Automate.