Arbejdsgivere der sidder foran hver sin computer skærm og arbejder

Succesfuld implementering af nye teknologier

Tilmeld nyhedsbrev

Følg med i vores nyheder, events og webinarer.

Udgivet den: 1. september 2021
Opdateret den: 9. januar 2023

Hvorfor adoption?

Ibrugtagning af teknologier, kendt som Adoption, er en essentiel og vigtig del af indførelsen af nye teknologier i en virksomhed. Alligevel er der mange virksomheder, der underkender processen, og konsekvenserne af dårlig adoption. Det kan bl.a. få betydning for medarbejdertrivslen og for forretningsgrundlaget.

Spørgsmålene der ofte bliver stillet:

  • Hvorfor er implementering i det hele taget så vigtig
  • Hvad indebærer en implementeringsproces i det hele taget
  • Hvorfor bør man prioritere det?

Daniel Hillebrand Hansen er Adoption og Microsoft 365 Konsulent, og i dette interview fortæller han om konsekvenserne for manglende adoption, og hvilken værdi et adoptionforløb kan skabe for virksomheden.

Adoption er uundværlig

Ønsker du at effektivisere og optimere den måde, dine medarbejdere arbejder på og dermed forkorte arbejdsprocesserne blandt dine medarbejdere?

Det er de færreste medarbejder og ledere, der tænker over den måde, man bruger og anvender teknologier i sit daglige arbejde. Det er bare en del af den måde, man "gør" sit arbejde på. Når man starter på en ny arbejdsplads, eller hvis der implementeres nye teknologier i virksomheden, vil nogle medarbejdere modtage, en kort introduktion, som er styrende for den måde, man fremadrettet bruger værktøjerne på. Andre nye medarbejdere vil muligvis allerede have erfaring med i bagagen fra en tidligere arbejdsplads, og kan derfor have en anderledes tilgang til værktøjernes ibrugtagning. Erfaring og kendskab til nye teknologierne er selvfølgelig en fordel, men alligevel kræver det en ensretning blandt alle medarbejdere, hvis den størst mulige værdi skal skabes. Og netop derfor er en adoptionproces altafgørende. 

Med en tilrettelagt og gennemarbejdet adoptionproces er det muligt for alle medarbejdere at opnå ens tilgang til systemerne. Først og fremmest vil alle modtage samme præsentation af teknologien, som allerede fra start kan skabe en motivation for fremadrettet at bruge de nye systemer, som erstatter de gamle. For mange kræver det ikke mere end en grundig gennemgang, en række øvelser og workshops, før fordomme og tankegang omkring nye it-systemer er nedbrudt.

Adoption vil ikke kun sikre en ensartet måde at arbejde på, men også fastholdelse af brugere og sørge for en maksimal udnyttelse af nye eller eksisterende it-systemer. I interviewet udtaler Daniel Hillebrand Hansen blandt andet.

Det er en måde at tage brugeren i hånden på og sige, at systemet ikke er for at genere, men vi gør det for at sikre os, at du får den bedste arbejdsdag overhovedet muligt

Daniel Hillebrand understreger også, at hver medarbejder vil bruge mindre tid på hver opgave, som medfører en frigivelse af mere tid til andre arbejdsprocesser og opgaver.

Med andre ord er adoption en lille investering i forhold til at sikre en maksimal udnyttelse af ny Microsoft teknologi. Således opnås størst mulig værdi af jeres investering i Microsoft 365.

Derfor er en succesfuld implementering af nye teknologier, så vigtig for din virksomhed

Mangel på adoption fører til konsekvenser

Adoption er en proces, som stabiliserer en effektiv arbejdsdag og gør det lettere for medarbejderne at udnytte de rigtige værktøjer til udførslen af deres arbejde. Implementering af nye værktøjer er med til at hjælpe medarbejdernes arbejdsproces og fremfor at modarbejde den.

Vores ekspert mener, at konsekvenser kan forekomme, hvis din virksomhed ikke anvender adoption i forbindelse med implementering af nye teknologier.

Ifølge Adoption og Microsoft 365 Konsulent, Daniel Hillebrand Hansen, findes der en række for manglende adoption i din virksomhed.

"Systemenerne kan nemt fejle, hvis medarbejderne ikke er med på systemet. Du kan ikke “presse systemerne med i halsen” på dine medarbejdere, da det vil resultere i dårlig udnyttelse af systemet og din virksomhed vil muligvis dermed ikke få noget ud af systemet. Derfor er adoption essentielt for dig og dine medarbejdere for at sikre en fælles forståelse og værdi af nye teknologier."

Yderligere giver Daniel Hillebrand Hansen følgende tip til ledere, som står overfor en implementeringsproces: Det er enorm vigtigt, at DU som leder tænker dine medarbejdere ind i systemet for at sikre den maksimale udnyttelse af det.  

Som tidligere nævnt underkender virksomheder adoption, idet at der er så mange forskellige måder og indgangsvinkler til, hvordan man tilgår ibrugtagning og hvad der anses for at være succesfuldt.

Nye teknologier skal tænkes ind i de allerede eksisterende arbejdsgange, som medarbejderne benytter, frem for at blive en "ekstra" ny mulighed at arbejde på. Et adoptionforløb er dermed ikke kun en investering, som onboarder dine medarbejder i nye teknologier her og nu, men samtidig en langsigtet investering, som skaber merværdi for hele virksomheden langsigtet.

Mangler du hjælp til et implementeringsforløb?

Vil du også vide, hvordan I kan sikre jer at adoption medfører en mere effektiv og tidsbesparende arbejdsdag?

Adoptionprocessen skaber en rød tråd mellem systemerne i din virksomhed. Forløbet sikrer, at dine medarbejdere hurtigere kan gå i gang med teknologierne, dermed medfører det en hurtigere tilgang til arbejdsprocesserne i virksomheden og det øger effektivitetsniveauet.

Har du en vision om, at dine medarbejdere skal have størst muligt udbytte af Microsoft teknologierne? Så er vores anbefaling at du tager en snak med vores ekspert, Daniel Hillebrand Hansen, så du kan få et konkret indblik i hvad en adoptionproces kan gøre for dig og din virksomhed.>

Brug for mere information?

Så ta' fat i Claus eller en af vores andre flinke medarbejdere.

Medarbejderbillede af Claus Friis Pedersen, CEO hos PeopleNet.

Claus Friis Pedersen

Partner og CEO