Excel Diagrammer 

Præsenter dine Excel resultater grafisk – det giver meget større gennemslagskraft. 

I Excel arbejder vi med mange data – ofte meget uoverskueligt, hvis det skal præsenteres for andre i organisationen. Vi kan, i stedet, præsentere data eller resultater i let overskuelige grafiske fremstillinger, nemlig i diagrammer. Mange mennesker kan blive forvirrede over at se mange tal, hvis tallene bare bliver præsenteret i lange rækker eller i uorganiserede tabeller. Derimod kan de fleste forholde sig til et cirkeldiagram, der f.eks. viser hvor mange procent af omsætningen, der kommer fra konsulentydelser eller salg af programmer – eller et søjlediagram, der viser søjler i forskellige højder og farver, der repræsenterer salget af forskellige produkter i forskellige lande 

På dette kursus gennemgår vi: 
  • Organisering af data, så de kan benyttes til oprettelse af diagrammer 
  • Valg af diagram-type afhængigt at data 
  • Brug af de indbyggede typografier til diagrammer 
  • Tilpasning, redigering og formatering af diagrammet 
  • Tilføjelse af data til eksisterende diagrammer 
Forudsætninger 

Kurset er for dig, som arbejder grundlæggende med Excel i forvejen og gerne vil præsentere dine data overskueligt 

Det tager du med dig efter kurset 

Efter kurset vil du kunne vælge mellem de forskellige diagram-typer og kunne oprette flotte og illustrative diagrammer til præsentation af dine data 

 

Tilmelding for dig UDEN abonnement

Her kan du tilmelde dig kurset som webinar.
Pris på webinar: 499 kr.

18-11-2020 (09:00 - 10:00)

Online

16-12-2020 (09:00 - 10:00)

Online

15-01-2021 (13:00 - 14:00)

Online

19-03-2021 (13:00 - 14:00)

Online

21-05-2021 (13:00 - 14:00)

Online

 

Tilmelding for dig MED abonnement

Hvis du har tegnet et abonnement, kan du både vælge kurset som webinar eller som et fysisk kursus.
Pris på abonnement: 2.500 kr.