365Connect

More than an intranet. 365Connect er en intelligent og intuitiv kommunikationsløsning, der forbinder og effektiviserer medarbejdere, teams og organisationer. Med 365Connect får I de optimale rammer for værdiskabende kommunikation, samarbejde, vidensdeling og engagement.
.
Med et 365Connect intranet integreres og aktiveres Microsoft 365 ud i organisationen og styrker herigennem den personlige produktivitet, team samarbejde samt virksomhedens kommunikation. 365Connect løfter således den samlede effektivitet og medarbejdertilfredshed. Intranetløsningen er udviklet med udgangspunkt i en målrettet forening af brugerbehov og Microsoft 365 applikationer – heraf navnet, 365Connect.
.

Hvorfor vælge 365Connect som intranetløsning? 

 • +15 års erfaring med at udvikle moderne intranetløsninger 
 • Du får en teknisk fremtidssikret intranetløsning 
 • Brugervenligt intranet, der er enkelt at arbejde i for redaktører 
 • Bygget på nyeste teknologier, som følger Microsofts egen udvikling og således ikke forældes 
 • Enkel og effektiv proces 
 • Få tilpasset design i overensstemmelse med jeres visuelle identitet
 • Integration med alle Microsoft 365 tjenesterne 
 • Få styrket den digitale arbejdsplads for den enkelte medarbejder, teams samt organisationen. 

   Book gratis spørgetime
   Gå til 365Connect.dk

   365Activator

   – Skab de bedste vilkår for produktivitet og samarbejde

   365Connect tilbyder et meget unikt samt effektiviserende workspace, som består af funktionerne, 365Activator samt Group dashboard. 365Activator aktiverer de, for den enkelte, aktuelle Microsoft 365 applikationer, services og indhold, mens Group dashboardet giver overblik over gruppeaktiviteter i én enkel visning.


   365Activator – Din gateway til at arbejde smartere, hurtigere

   365Activator er et personligt workspace af aktuelle og relevante informationer, genveje og services, som giver den enkelte medarbejder et godt overblik over informationer, opgaver, dokumenter mm., som er vigtige nu og her. 365Activator er på den måde med til at reducere unødig støj og præsenterer den enkelte medarbejder for personligt relevant indhold, hvormed det bliver nemmere at holde fokus på vigtige informationer, deadlines mm.
   • Aktiverer Microsoft 365 hos den enkelte medarbejder, i teams og i organisationen.
   • Dit personlige workspace af aktuelt og relevant indhold, genveje, apps mm.
   • Sikrer fokus på det aktuelle indhold samt vigtige opgaver, deadlines mm.


    Group dashboard – Få overblik over grupper og opgaver

    Som en del af 365Activatoren får du ligeledes adgang til det brugervenlige og effektiviserende Gruppe dashboard, som giver et visuelt overblik over medarbejderens egne grupper og opgaver.
    Med Gruppe dashboardet kan man:
    • Se de grupper man er medlem af.
    • Få overblik over grupper samt holde sig opdateret på diverse gruppeaktiviteter.
    • Bedre holde styr på egen opgaveløsning og at deadlines overholdes.
    • Holde sig opdateret om og påvirke fremdriften i en gruppe.

    Fokus på brugerne af intranettet

    – Et intranet som tager udgangspunkt i brugernes behov
    365Connect tager udgangspunkt i de behov og arbejdsprocesser, der findes på individniveau, teamniveau og organisationsniveau. Denne tilgang er blandt andet med til at sikre en effektiv forankring samt betydelig forretningsværdi for organisationen. Løsningen har således fokus på både brugervenlighed og brugerbehov. Brugeroplevelsen i 365Connect er udviklet til at aktivere og målrette den enkelte medarbejders brug af Microsoft 365 applikationer, hvormed produktivitet, samarbejde og kommunikation kan styrkes mærkbart.

    Personlig produktivitet
    MEDARBEJDERBEHOV

    Den enkelte medarbejders behov handler i særdeleshed om at løfte den personlige produktivitet. Medarbejderen skal have styr på kommunikation med e-mails samt Outlook kalenderen. Medarbejderens personlige filer, dokument-kladder, billeder, regneark mv. skal håndteres i OneDrive samt synkroniseres til alle devices, så de altid er tilgængelige.​ Medarbejderens egne To-Do-emner styres i Microsoft To-Do, og medarbejderens opgaver fra alle projekter kan let tilgås fra forsiden af Planner, så det er nemt at holde styr på alle aktuelle opgaver.​

    FUNKTIONER

    Opgavestyring, Email-styring, Selvbetjening, Mine Bogmærker, filhåndtering, Dokumenter, Opgaver

    TEKNOLOGIER

    OneDrive, Outlook, Tasks, Flow, Delve, PowerApps

    Team samarbejde
    Team behov

    Team-behov handler først og fremmest om at skabe de optimale rammer for samarbejde. De fleste medarbejdere arbejder ofte i teams og er således også ofte afhængige af, at kunne udføre mange opgaver sammen med andre i et team. ​Vi skal hver især og sammen kunne kommunikere både live og over tid samt holder styr på dokumenter i SharePoint. Disse skal samtidig være tilgængelige for alle i Teams, så vi hver især kan bevare overblikket.

    Vores forskellige projektopgaver styrer vi i Planner, og hvis vi har brug for noter, kan vi med gruppens OneNote sørge for, at de er tilgængelige for alle. ​Vi kan dynamisk trække indhold fra andre systemer ind i Teams så vi også har overblik over alt relevant indhold.

    FUNKTIONER

    Opgaver, Dokumenter, Projekt- & faggrupper, Telefonbog & opslag, Kampagne/event, Annonceringer, SoMe, Sprog

    TEKNOLOGIER

    Teams, SharePoint, Planner, Groups, Skype for Business, Dynamics365

    Intern kommunikation
    ORGANISATIONSBEHOV

    Organisationsbehov handler om at sikre, at alle organisationens medarbejdere altid er velinformerede og ligeledes nemt kan orientere sig ud over personlige projekter, filer mm. ​ Organisationens forskellige nyheder og annonceringer skal nemt kunne formidles til alle medarbejdere.. Organisationens medarbejdere  skal nemt og enkelt kunne finde frem til kollegaer på tværs af det faglige såvel som sociale. Organisationen skal ligeledes gøre det nemt for medarbejderne at holde styr på events samt andre aktiviteter. Det skal også være nemt at fremsøge information om andre faglige emner i og på tværs af organisationen.​ Herudover skal organisationsfeedet være åbent for dialog og opdateringer fra alle organisationens medarbejdere.

    FUNKTIONER

    Corporate feed, Temaer, Telefonbog & opslag, Kampagne/event, Eventkalender, Annonceringer, SoMe, Sprog

    TEKNOLOGIER

    SharePoint, StaffHub, Yammer, Delve, Skype for Business, Security Center, Stream & Video, Power BI, GDPR

    Brugervenlighed 

    Intelligent, intuitivt og brugervenligt udover det sædvanlige

    IA og Hub sites
    Fleksibel og adaptiv struktur

    Med 365Connect får man en meget fleksibel og adaptiv sidestruktur, idet hver side på intranettet er en site collection, som kan tilknyttes et Hub site. I Hub sites deles blandt andet elementer som navigation samt branding, hvormed strukturen bliver meget tilpasningsdygtig til forskellige organisationsbehov.

    Navigation
    Intuitiv navigation

    Med 365Connect opnås en meget intuitiv navigation på tværs af sider og det er hurtigt og enkelt for medarbejderne at kommunikere samt vidensdele med kollegaer. Det er ligeledes let og intuitivt at fremsøge informationer, værktøjer mv. På denne måde løftes både den personlige produktivitet og den samlede effektivitet.

    Branding
    Et intranet der matcher Jeres brand

    Med 365Connect kan Jeres nye intranet brandes i overenstemmelse med organisationens visuelle identitet, hvormed medarbejderne vil opleve større genkendelighed og i højere grad føle sig hjemme på det nye intranet. Tilpas farver og logo og få en intranetløsning, som er 100% responsiv og tager sig godt ud på alle devices.

    Kommunikation
    Enkel publicering 
    og massekommunikation

    Med 365Connect er det gjort helt enkelt at publicere organisationens nyheder og at kommunikere til mange på en gang. Med de intuitive kommunikationswebsteder har det ganske enkelt aldrig været lettere at skabe flotte sider samt indhold, som nemt kan redigeres og tilpasses forskellige behov.

    Søgning
    Intelligent søgning

    Med 365Connect kan filtrerings-mulighederne i søgninger nemt tilpasses til jeres behov. Søgning er også personlig, hvormed medarbejderne kun ser de relevante informationer, som de har rettigheder til.

    Deling og rettigheder
    Effektiv vidensdeling

    Med 365Connect er det meget nemt at dele sin viden med kollegaer og samarbejde er gjort enormt simpelt og effektivt ved hjælp af Microsoft 365 Grupper, som automatisk tilknyttes en gruppe-mail, en kalender, Planner, OneNote samt et Teamsite. Alle medlemmer af gruppen kan tilskrives forskellige rettigheder, hvis det er nødvendigt.

    365Connect funktioner

    • Nyheder

     Med nyhedsmodulet opnås en fleksibel samt målrettet kommunikation, hvor man effektivt kan kommunikere nyheder til mange forskellige målgrupper. Modulet indeholder blandt andet skabeloner for teamsnyheder og afdelingsnyheder og du kan nemt tilføje billeder, tekst, relaterede billeder, infobokse mv. Modulet er ligeledes med til at løfte engagementet blandt medarbejdere via sociale features som ‘Like’ og ‘Comment’, som kendes fra andre sociale medier.

    • 365Activator

     365Activator bygger helt enkelt bro mellem det ‘traditionelle intranet’, Microsoft 365 services sam grupper. Det betyder blandt andet, at medarbejdere, uanset hvor de befinder sig på intranettet, vil have alle relevante nyheder, værktøjer, indhold og Office 365 services ved hånden. 365Activator vil på den måde opleves som en personlig gateway, der samler alt relevant indhold og gruppermedlemsskaber for den enkelte medarbejder.

    • Gruppe dashboard

     Alle organisationens medarbejdere samarbejder som regel via mange Microsoft 365 grupper, SharePoint sites, Teams, Planner mm. Det kan dog være en udfordring at finde frem til den mest relevante gruppe. Gruppe dashboardet, som er en del af 365Activator, giver den enkelte medarbejder et godt overblik over de mange tilhørsforhold, så det bliver nemt at navigere til de rette samarbejdssteder.

    • Branding

     Med brandingmodulet kan man nemt sikre, at branding strømlignes i overensstemmelse med organisationens brand-manual og retningslinjer. I samspil med standard Microsoft 365 samt Office UI Fabric, tilpasses branding-elementer, så de matcher organisationens retningslinjer. Alle branding-elementer understøtter en 100% responsiv oplevelse.

    • Corporate feed

     Med Corporate-feed-modulet samles alle organisationsrelaterede sociale samtaler, debatter mv. ét enkelt sted, så medarbejderne nemt kan forbindes og kommunikere om aktuelle, interessante og personligt relevantelige emner. Organisationens corporate feed løfter engagement såvel som vidensdeling via features som f.eks. @mentions, #tags, Likes og Comments.

    • It status

     Med It status holdes medarbejdere ajour omkring vigtige It-systemer og der informeres effektivt om eksisterende såvel som planlagte It-ændringer, uregelmæssigheder mv. It status beskeder kan let opsættes med både start og sluttidspunkt.

    • Profilpåmindelse

     Det er enormt vigtigt for mange organisationer at sikre, at profiloplysninger er opdaterede, så gode og retvisende opslags- og søgefunktioner samt sociale funktioner opretholdes. Dette er ligeledes vigtigt for at sikre, at GDPR politikker efterleves. Med Profilpåmindelses-modulet sikres det, at medarbejdere informeres og påmindes, når profildata skal opdateres. Profilpåmindelses-modulet kan konfigureres ift. præsentationsformat, anvisninger samt oplysninger om, hvilke informationer der evt. mangler.

    • Nøgletal

     Med Nøgletals-modulet kan organisationens nøgletal præsenteres og kommunikeres effektivt til medarbejdere, teams samt afdelinger. Med modulet kan man således sikre, at organisationens mål, resultater, vision, mission og værdier får den nødvendige opmærksomhed.

    • Abonnering

     Har man f.eks. mange nyhedskanaler og indholdsstrømme forskellige steder fra, kan man med dette modul lade medarbejdere holde sig opdaterede på baggrund af egne præferencer. Man kan nemt administrere og definere, hvilke kanaler og indholdsstrømme, der skal være obligatoriske og hvilke kanaler medarbejderne selv skal kunne til- og fravælge abonnement på.

    • Mærkedage

     Med dette modul kan alle medarbejdere holde sig informerede om f.eks. jubilæer og fødselsdage, så man internt kan lykønske hinanden og involvere sig, når en kollega skal fejres. Mærkedage-modulet hjælper blandt andet medarbejdere med at holde kontakten samt styrke sociale relationer og arrangementer.

    • Global navigation

     Med en global navigation sikres det, at hub-site navigationen i Modern SharePoint forbindes med den koncernfælles informationsarkitektur. Afhængigt af eksisterende navigation kan den globale navigation indstilles, så den understøtter organisationens præcise behov.

    • Personalefortegnelse

     Med Personalefortegnelses-modulet gøres organisationens medarbejdere og afdelinger søgbare via en enkel side, som fremsøger, finder og præsenterer alle vigtige informationer. Modulet har en enormt brugervenlig opslagsfunktion og det er helt enkelt at vedligeholde data.

    • Telefonbog

     Med Telefonbog-modulet er det hurtigt og enkelt for organisationens medarbejdere at finde kollegaer og forskellige kontaktinformationer. Modulet kan let konfigureres til at understøtte mange forskellige brugerscenarier.

    • Søgning

     Søgning har afgørende betydning i enhver implementering. Søgning i 365Connect er bygget op i Modern Experience på baggrund af best practices. Søgningen er også skalérbar ift. eventuelle fremtidige behov. Søgningen laver en fuldtekstindeksering af alle indholdssider og er tilknyttet dokumenter mv., som den enkelte medarbejder har rettigheder til at tilgå på intranettet. Søgefunktionen er tilgængelig på alle sider og resultater vises på en seperat side. På en søgeresultatsiden kan den enkelte medarbejder selv afgrænse søgningen til bestemte steder på intranettet.

    • Aktivitetskalender

     Modulet giver hurtigt og enkelt overblik over husets aktiviteter. Har man f.eks. mange gæster, kunder mv. i huset, kan aktivitetskalenderen meget effektivt hjælpe med at skabe synlighed omkring dertilknyttede aktiviteter. Aktivitetskalenderen er ligeledes enormt effektiv til til at skabe overblik samt eliminere fejl og miskommunikation.

    • Provisionering

     Provisionering-modulet er med til at sikre, at Office 365 grupper, SharePoint sider, Teams mv. altid oprettes via samme kontrollerede godkendelsesproces. Modulet sikrer at alt bliver oprettet i overensstemmelse med organisationens normer for f.eks. navngivning, sideskabeloner, kategoriseringer, branding, Hub-forbindelser mv. Hermed sikres en god platform, som altid følger organisationens governance-model, informationsarkitektur samt livscyklus-politikker.

    • Bogmærker

     Bogmærke-modulet gør det nemt for organisationens medarbejdere at tilføje samt administrere ofte anvendte links og genveje. Det gælder både links til interne sider på intranettet og til eksterne sider, som er vigtige for en given medarbejder.

    • Global konfigurator

     Global konfigurator-modulet er med til at sikre en god balance mellem central styring samt decentral fleksibilitet af de forskellige intranetmoduler. Med dette modul kan administratoren kontrollere redaktørernes valgmuligheder ift. grafiske udtryk, profilegenskaber i forbindelse med personsøgning, præsentation og layout af 365Activatoren og meget mere. Den globale konfigurator er inkluderet i alle løsninger.

    • Guides

     Guides-modulet kombinerer den helt traditionelle håndbog med en intuitiv søgning samt selvbetjening. Medarbejderne kan nemt finde emner efter A-Å indeks, efter kapitelstruktur eller fritekstsøgning, hvor resultater vises mens man søger. Medarbejdere kan nemt danne sig et overblik over relevant indhold via tags og selv lave tilknyttede selvbetjeningshandlinger.

    • Værktøjer

     Med dette modul sikres det, at organisationens medarbejdere hurtigt og effektivt kan finde de mest nyttige redskaber til at udføre deres pågældende arbejdsopgaver. Medarbejderen kan desuden følge de forskellige værktøjer, som er relevante for deres arbejde.

    • Frokostmenu

     Dette modul præsenterer organisationens medarbejdere for en eller flere frokostmenuer. Med modulet kan menu-visninger målrettes baseret på f.eks. lokation samt profiloplysninger, afdelinger mm., hvilket gør det muligt for den enkelte medarbejder kun at se dén menu, der gælder for medarbejderen.

    • Quotes

     Med Quote-modulet kan organisationen skabe liv på intranettet via visuelt appellerende citater. Et citat kan eksempelvis være lærerigt, tankevækkende eller sjovt, og det kan på den måde være med til at skabe opmærksomhed omkring et særligt emne, en person eller noget andet.

    Standard SharePoint funktioner

    Udover 365Connect funktionerne følger også en række standard SharePoint funktioner.


    • Dokumenthåndtering

     365Connect understøtter alle standard dokument-funktionerne i SharePoint (metadata, indholdstyper, dokumentskabeloner, versionering, informationspolitikker og rettigheder). Funktionerne sikrer en styret process ift. dokumentarbejde.

    • Wiki

     Med Wikis kan håndbøger, opslagsværk mv. laves som wikis, der løbende kan opdateres og videreudvikles. Alle medarbejdere eller blot bestemte personer kan gives rettigheder til at bidrage med indhold og nemt oprette nye sider og linke til relevant indhold.

    • Min profil

     Medarbejderprofiler gør det nemt for andre at finde kompetencer samt viden om afsluttede projekter, specifikke produkter mv. Kollegaer kan kontaktes direkte fra profilen, hvorfra det kan ses, hvor de sidder i organisationen.

    • Blog

     Med Blog-modulet kan medarbejdere dele viden om alt mellem himmel og jord. Det kan f.eks. være om fremdriften i et projekt, om produktnyheder eller noget helt tredje. Bloggen kan således bruges til at skabe debat og dialog om relevante emner i organisationen.

    • Ekstern deling

     Med dette modul sikres rammerne for samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, leverandører og kunder. Eksterne kan nemt inviteres til jeres websted, hvor de har adgang til relevante dokumenter, projektplaner, oversigter mm. Det er ikke et krav, at dem du deler med, selv har en O365 licens.

    • Stream

     Stream-modulet er med til at sikre hurtig og gnidningsfri streaming fra SharePoint. Video kan bruges som en meget engagerende kommunikationskanal til hele organisationen. Medarbejdere kan dele videoer med kollegaerne og disse kan tilgås via mobil.

    • Sprog

     Med en 365Connect intranetløsning understøttes sprogvariationer, hvilket gør det muligt at vise det samme indhold på flere forskellige sprog.

    • Rettighedsstyring

     Med 365Connect følger SharePoints rettighedsstruktur, der gør det muligt at findele rettigheder i niveauer – fra læserrettigheder til administratorrettigheder. Rettigheder kan desuden struktureres i grupper og kan også gælde for hele websteder eller blot enkelte dokumenter. Ejeren af et websted afgør disse rettigheder.

    • Auditering og rapporter

     Med Auditering og rapporter-modulet kan man følge med i medarbejdernes adfærd på et site. Det kan f.eks. være afgørende for nogle organisationer at kunne redegøre for, hvem der har gjort hvad og med hvilken information. Man kan selv vælge områder, der skal auditeres og trækkes rapporter på.

    Teknologi


    En Microsoft-365-first-løsning. 365Connect er en Microsoft-365-first-løsning bygget på nyeste intranet-teknologi. Intranetløsningen integrerer ikke blot Microsoft365 services mm., men er også udviklet til at aktivere og målrette de Microsoft 365 applikationer mm., som skaber værdi hos medarbejderen, hos teams og ud i hele organisationen. På den måde opnår I det største udbytte af jeres Microsoft 365 investering.

    365Connect  bygger på Modern SharePoint. Det indbefatter blandt andet brugervenlige og intuitive Kommunikationswebsteder, Team Websteder og Hub sites. 365Connect er en enormt dynamisk intranetløsning, som er udviklet i henhold til Microsofts egen innovation, hvormed løsningen også kobler ind i den fremtidssikring, der ligger i Modern SharePoint.

    365Connect er bygget med Microsofts nyeste intranet teknologier (SharePoint Framework (SPFx), Microsoft Graph og Azure). Ved at bygge på disse teknologier benyttes kun:

    • Garanterede samt godkendte integrationspunkter i SharePoint Online.
    • En standardiseret adgang til data på tværs af Microsoft 365.
    • En sikker backend til at hoste løsningskomponenter.

    Intranet cases


    Kontakt en af vores specialister direkte

    Business Solutions Advisor Karsten Mottlau

    Karsten Mottlau
    Business Solutions Advisor

    __________

    +45 70214445
    +4520129515
    kmo@peoplenet.dk
    Adm. direktør, Claus Friis Pedersen

    Claus Friis Pedersen
    Adm. Direktør

    __________

    +45 70214445
    cfp@peoplenet.dk