Accepter cookies fra PeopleNet.dk

Dette website anvender cookies til følgende formål:

• Teknisk funktionalitet, så vi kan huske dine præferencer.

• Trafikmåling, så vi ved hvor mange, der besøger vores site.

Læs mere

Cases

Forsvaret - Uddannelse af SharePoint-redaktører

​Gennemarbejdet og skræddersyet kompetenceudvikling

Da Forsvaret stod over for en opgradering af SharePoint 2007 til 2010, blev PeopleNet A/S udvalgt til at kompetenceudvikle de 2.000 redaktører. Efter en indledende analysefase sammensatte PeopleNet derfor en komplet pakke af uddannelsesydelser, som skulle imødekomme Forsvarets behov for hurtig og effektiv uddannelse af brugerne, så de hurtigt var i stand til at udnytte de mange nye funktioner i SharePoint og arbejde mere effektivt.

Forsvaret er en af Danmarks største arbejdspladser med 17.000 it-brugere. Organisatorisk bygger Forsvaret på en række selvstændige værn, som er geografisk spredt, og derfor er intranettet et uhyre vigtigt redskab i bestræbelserne på at skabe samhørighed, fællesskab og sikre videndeling blandt medarbejderne. SharePoint er en integreret del af den digitale arbejdsplads, hvor brugerne kan finde al relevant information for at kunne udføre deres opgaver.

Uddannelsesløsning med fokus på brugernes behov og aktuelle situation

I forbindelse med opgradering af intranet og hjemmeside havde Forsvaret behov for en skræddersyet kompetenceudviklingsstrategi til opgradering af de 2.000 redaktørers kompetencer. Kompetenceudviklingen skulle - ud over træning i funktionsnyheder - primært have fokus på de nye skabeloner: Redaktørernes roller, opgaver og rettigheder. Pakken bestod af udarbejdelse af uddannelsesmateriale, virksomhedskurser og e-learning, og hele leverancen indeholdt herudover analyse, kravspecificering, konceptudvikling, skræddersyede kurser samt evaluering.

Analysearbejdet lagde bunden for en effektiv løsning

I den indledende analysefase deltog vores uddannelsesrådgivere i vejledning af kunden til at sammensætte en komplet kompetenceudviklingsløsning. Rådgivningen var baseret på vores omfattende erfaringer fra lignende opgraderingsopgaver og vores indgående erfaring med at løse opgaver for Forsvaret sammenholdt med Forsvarets aktuelle behov i den givne situation.

På baggrund af den indledende analyse blev det i samråd med kunden besluttet, at den samlede leverance blev delt op i tre delleverancer: Udarbejdelse af uddannelsesmateriale, udarbejdelse og afholdelse af virksomhedskurser på i alt 150 dage og endelig e-learning til opfølgning og hurtig oplæring af nye medarbejdere mv.

Konceptets komplette løsning gav den fleksibilitet, der gjorde det muligt at møde målgruppen, hvor den var mest læringsparat. Gennem hele forløbet sørgede PeopleNets uddannelsesvejledere for projektledelse i forbindelse med den samlede leverance.​​

Citat fra kunden

”Efter at have opgraderet til SharePoint 2010 havde vi et akut behov for at få uddannet vores redaktører og superbrugere i det nye intranet. PeopleNet udviklede i samråd med os et kompletuddannelseskoncept, som indeholdt alt fra projektledelse, uddannelsesmateriale, træning og e-learnings videoer, som letter vores hverdag og hjælper os med at indfri kravene fra vores forretning til Den Digitale Arbejdsplads/den offentlige digitaliseringsindsats”.
Jesper Skriver Borch, It-specialist, Forsvaret

FollowFollow
 • Forside
  • Cases
   • Forsvaret Uddannelse af SharePoint redaktører
Focus on Content Focus on Content

Forsvaret - Uddannelse af SharePoint-redaktører

 • PeopleNet København
 • Kejsergade 2, 3. sal
 • 1155 København K
 • Telefon +45 7021 4445
 • Info@PeopleNet.dk
 • PeopleNet Aarhus
 • Østergade 23-29
 • 8000 Aarhus C
 • Telefon +45 3514 4445
 • Info@PeopleNet.dk